Produkcja i pogłowie

Skup: W dalszym ciągu wolumen skupu przekracza poziomy ubiegłoroczne. W okresie styczeń – listopad 2017 r. osiągnął poziom 397,4 tys. t. W porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r. jest to wzrost o 12,5%. 

Handel

Polska: W pierwszych jedenastu miesiącach 2017 r. eksport żywego bydła wyniósł w Polsce 12,1 tys. t. To o 21% mniej niż w analogicznym okresie roku 2016. Wzrostowi o 12% r/r uległ wywóz mięsa, łącznie osiągnął on 370 tys. t. Najwięcej wołowiny trafiało do Włoch i Niemiec. Import zarówno żywych sztuk jak i mięsa uległ zmniejszeniu r/r, kolejno o 5% (do 35 tys. t) i o 11,7% (do 21,7 tys. t).

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w tygodniu zakończonym 28 stycznia 2018 r. według danych Ministerstwa Rolnictwa wyniosła 6,92 zł/kg. To wzrost o 4,2% w porównaniu z wcześniejszym miesiącem. Z kolei w stosunku do wcześniejszego roku mamy do czynienia z ponad sześcioprocentową podwyżką cen.  

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 28 I 2018 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,16 -5,2% 6,4%
byki 12-24 m-ce (A) 7,67 1,5% 4,8%
byki > 24 m-cy (B) 7,47 1,6% 2,7%
krowy (D) 5,39 1,3% 11,9%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,86 1,3% 5,3%
Bydło ogółem 6,92 4,2% 6,2%

Źródło: MRiRW

Średnia cena żywca wołowego w grudniu 2017 r. według danych GUS wyniosła 6,68 zł za kilogram. W porównaniu z listopadem stawka wzrosła o 2,5% (16 gr). W stosunku do ubiegłego roku cena była wyższa o blisko 8% (zob. wyk.).  

Unia Europejska: W grudniu przeciętna stawka rynkowa bydła w UE spadła w styczniu w stosunku do grudnia o 0,4%. U większości głównych producentów wołowiny w Unii Europejskiej zmiana cen w ujęciu miesięcznym była ujemna. Wzrost odnotowano m.in. w Polsce.  

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 22 - 28 I 2018 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 351,10 -0,3% -0,7%
Niemcy 395,69 -2,0% -3,5%
Wlk. Brytania 420,47 0,6% -0,5%
Hiszpania 398,11 -0,5% -0,1%
Polska 350,82 1,7% 0,8%
UE 388,40 -0,3% -0,4%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych zaktualizował prognozy cen żywca wieprzowego na marzec i czerwiec 2017 r. Opublikowane zostały następujące stawki:

  • marzec 2018 r.: 6,20-6,50 zł/kg
  • czerwiec 2018 r.: 6,30-6,70 zł/kg

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl