Produkcja i pogłowie

Uboje: Według wstępnych danych GUS dotyczących ubojów bydła w okresie styczeń-grudzień 2016 r. ich liczba wyniosła 1,78 mln sztuk. W stosunku do analogicznego okresu 2015 r., w którym było ich 1,68 mln sztuk, można mówić o wzroście na poziomie 5,9%.

Skup: W styczniu br. skup żywca wołowego wyniósł zgodnie z danymi GUS 32,5 tys. t. To o 8,7% więcej niż w styczniu 2016 r. i o 4,2% więcej niż przed miesiącem. 

UE: Dane Eurostatu na temat produkcji wołowiny w krajach Wspólnoty w 2016 r. wskazują na prawie 2,7% wzrost r/r do łącznego wolumenu 7 786 tys. t. Konsumpcja z kolei miała wynieść 7 282 tys. t (+1,66% r/r).

Handel

Polska: Według opublikowanych wstępnych danych Ministerstwa Finansów dotyczących okresu I-XII 2016 r. eksport bydła żywego wyniósł 16,4 tys. t (głównym odbiorcą były Włochy). W porównaniu z 2015 r. jest to spadek o blisko 15%. Zmalał również eksport mięsa wołowego – z 370 tys. t w 2015 r. do 359,4 tys. w 2016 r. (-2,9% r/r). Głównymi odbiorcami były Włochy i Niemcy.

Import bydła żywego do Polski w omawianym okresie wzrósł z 36 tys. t do 40 tys. t (+11%). Bydło importowano przede wszystkim ze Słowacji, Litwy i Łotwy. Wzrost wwozu wołowiny był wyższy i wyniósł 19% r/r (z 22,6 tys. t do 26,9 tys. t). Mięso importowano głównie z Włoch, Niemiec i Irlandii.

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w tygodniu zakończonym 19 marca br. Wyniosła, według danych Ministerstwa Rolnictwa, 6,25 zł/kg, czyli o 1,1% mniej niż przed miesiącem, lecz o 3,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największy wzrost w ujęciu rocznym odnotowano w grupie krów (4,9%). Najniższą dynamikę wzrostu odnotowano w grupach bydła w wieku 8-12 miesięcy i byków w wieku powyżej dwóch lat – po 1%.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 12 II 2017 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,70 -4,7% 1,0%
byki 12-24 m-ce (A) 7,04 -2,2% 1,6%
byki > 24 m-cy (B) 6,93 -2,8% 1,0%
krowy (D) 4,92 1,9% 4,9%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,49 -0,3% 3,7%
Bydło ogółem 6,25 -1,1% 3,5%

Źródło: MRiRW

Średnia cena żywca wołowego w lutym 2017 r. według danych GUS wyniosła 6,19 zł za kilogram. W porównaniu ze styczniem br. jest to spadek o 1,9%. W stosunku do lutego 2016 r. stawki zwiększyły się o 3,9%.

Unia Europejska: Połowa marca u większości głównych producentów to czas obniżki cenników bydła. Średnia stawka za 100 kg tuszy wołowej wyniosła 372,39 EUR, czyli o 0,2% mniej niż przed tygodniem i o 1,0% mniej niż przed miesiącem.

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 13 III – 19 III 2017 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 337,24 -0,1% 0,6%
Niemcy 375,5 0,6% -1,4%
Wlk. Brytania 409,42 -0,8% -3,0%
Hiszpania 380,64 -0,4% -0,7%
Polska 312,38 -1,6% -2,0%
UE 372,39 -0,2% -1,0%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl