Produkcja i pogłowie

Skup: W pierwszych czterech miesiącach 2018 r. skup bydła w Polsce wyniósł według danych GUS 143 tys. t. To o 6,4% więcej niż przed rokiem (zob. wyk.).

Uboje: Rośnie także wolumen ubojów w Polsce. W stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2017 r. wartość w bieżącym roku wyniosła 479 tys. sztuk i była o ponad 6% wyższa r/r.

Handel

UE: Według danych Komisji Europejskiej po czterech miesiącach 2018 r. eksport bydła i wołowiny (ekwiwalent masy tusz) zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 3,8% (do 231 tys. t). Głównym odbiorcą w dalszym ciągu pozostaje Turcja (14,5% ogółu).

Import bydła i wołowiny do UE zwiększył się. W analizowanym okresie 2018 r. wolumen zwiększył się do 118 tys. t, czyli +22,5% r/r. Najwięcej na europejski rynek wysłała Brazylia (40%), następnie Argentyna i Urugwaj (po 18%).

Polska: W pierwszych czterech miesiącach 2018 r. wyeksportowano z Polski prawie 9 tys. t żywego bydła (z czego ponad 6% poza UE). W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost o niemal 107%. W przypadku mięsa eksport nieznacznie zwiększył się (o 4,3% do 126 tys. t). Najwięcej bydła trafiło do Hiszpanii, Włoch, Chorwacji i Grecji. W przypadku mięsa odbiorcami były Włochy, Niemcy, Hiszpania i Turcja.

W omawianym okresie import bydła zmniejszył się z 13,7 do 13,6 tys. t (+11%). Wołowiny sprowadzono również mniej, lecz spadek był większy i wyniósł 16,7% r/r. Głównymi dostawcami na polski rynek były Holandia, Litwa, Włochy.  

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w tygodniu zakończonym 24 czerwca 2018 r. według danych Ministerstwa Rolnictwa wyniosła 6,84 zł/kg. To spadek o 0,7% w porównaniu z wcześniejszym miesiącem. Z kolei w stosunku do wcześniejszego roku mamy do czynienia z podwyżką cen o 6,6%.  

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 24 VI 2018 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,88 -3,1% 6,9%
byki 12-24 m-ce (A) 7,40 -0,1% 7,1%
byki > 24 m-cy (B) 7,34 -0,1% 7,0%
krowy (D) 5,72 -0,2% 6,7%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,90 0,0% 5,1%
Bydło ogółem 6,84 -0,7% 6,6%

Źródło: MRiRW

Średnia cena żywca wołowego w maju 2018 r. według danych GUS wyniosła 6,63 zł za kilogram. W porównaniu z kwietniem 2018 r. stawka wzrosła o 0,8% (5 gr). Z kolei w stosunku do ubiegłego roku cena była wyższa o 5,6% (zob. wyk.).  

Unia Europejska: W połowie czerwca 2018 r. przeciętna stawka rynkowa bydła w UE nieznacznie spadła w stosunku do maja: o 0,3% do poziomu 377,35 EUR/100 kg. Taka sama skala redukcji była w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 18 - 24 VI 2018 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 336,27 -0,1% -0,3%
Niemcy 373,44 -0,2% 0,1%
Wlk. Brytania 433,76 0,0% 1,0%
Hiszpania 391,91 -0,5% -0,2%
Polska 329,34 -1,0% -0,5%
UE 377,35 -0,3% -0,3%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl