Produkcja i pogłowie

Pogłowie: GUS w opracowaniu Zwierzęta gospodarskie w 2017 r. podsumował produkcję zwierzęcą w Polsce. Na koniec zeszłego roku pogłowie bydła ogółem wyniosło 6 035,7 tys. sztuk. W stosunku do poprzedniego roku wzrost wyniósł ponad 1%. Największe pogłowie było w województwie mazowieckim (1 122,3 tys. szt.).

Uboje: Dane GUS za pierwsze pięć miesięcy 2018 r. wskazują na wzrost ubojów bydła w Polsce. W okresie styczeń-maj 2018 r. wolumen osiągnął 794,6 tys. sztuk i był o niemal 6% większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Skup: Nieco w mniejszym stopniu wzrósł skup bydła w Polsce. Od stycznia do maja 2018 r. wyniósł 178,7 tys. t i był o 5% wyższy w stosunku do pierwszych pięciu miesięcy zeszłego roku.

Handel

Polska: W pierwszych pięciu miesiącach 2018 r. wyeksportowano z Polski prawie 4 tys. t żywego bydła (z czego ponad 24% poza UE). W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to spadek o ponad 23%. W przypadku mięsa eksport zwiększył się o 4,9%, do 163,4 tys. t. Najwięcej bydła trafiło do Hiszpanii, Włoch, Chorwacji i Grecji. W przypadku mięsa odbiorcami były Włochy, Niemcy, Hiszpania i Turcja.

W omawianym okresie import bydła zwiększył się, z 16,4 do 17,4 tys. t (+5,7%). Wołowiny sprowadzono mniej, spadek był dość spory i wyniósł blisko 20% r/r. Głównymi dostawcami na polski rynek były Holandia, Litwa, Słowacja i Łotwa (bydło) oraz Włochy, Niemcy i Czechy (mięso).  

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w tygodniu zakończonym 29 lipca 2018 r. według danych Ministerstwa Rolnictwa wyniosła 6,70 zł/kg. To spadek o 2% w porównaniu z wcześniejszym miesiącem. Z kolei w stosunku do ubiegłego roku mamy do czynienia z podwyżką cen o ponad 5% (zob. tab.).  

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 29 VII 2018 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,57 -4,5% -5,2%
byki 12-24 m-ce (A) 7,38 -0,3% 5,6%
byki > 24 m-cy (B) 7,33 -0,1% 5,5%
krowy (D) 5,52 -3,5% -9,4%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,80 -1,4% 5,0%
Bydło ogółem 6,70 -2,0% 5,3%

Źródło: MRiRW

Średnia cena żywca wołowego w czerwcu 2018 r. według danych GUS wyniosła 6,49 zł za kilogram. W porównaniu z majem 2018 r. stawka spadła o 2,1% (14 gr). W stosunku do ubiegłego roku cena była wyższa o 4,2% (zob. wyk.).  

Unia Europejska: Pod koniec lipca 2018 r. przeciętna stawka rynkowa bydła w UE nieznacznie spadła w stosunku do czerwca o 0,2%, do poziomu 370,26 EUR/100 kg. Z kolei w stosunku do ubiegłego miesiąca skala przecen osiągnęła 2%.

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 23 - 29 VII 2018 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 339,66 0,3% 1,0%
Niemcy 364,85 -0,1% -2,3%
Wlk. Brytania 415,43 -1,0% -4,2%
Hiszpania 385,12 -0,1% -1,7%
Polska 329,40 0,8% 0,0%
UE 370,26 -0,2% -1,9%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl