Handel

UE: W pierwszych sześciu miesiącach br. eksport bydła i wołowiny wyniósł 381,3 tys. t (ekwiwalent wagowy tusz) i był o niemal 16% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prawie u wszystkich głównych odbiorców zanotowano wzrost wolumenu. Największy z nich, Hongkong, mający 11% udziału w cały wywozie mięsa z UE, zwiększył obroty o ponad 70% (do 42 tys. t). Znajdująca się na kolejny miejscu Turcja z kolei obniżyła wartość do 27,7 tys. t (-14% r/r). Trzecim odbiorcą był Izrael z ponad 24% wzrostem (do 24 tys. t).

Import bydła i wołowiny do UE zmniejszył się w badanym okresie o 15% i wyniósł 143,4 tys. t. Głównym dostawcą (36,8% całości) na rynek europejski była Brazylia z wolumenem 52,8 tys. t (-29% r/r). Na drugiej pozycji znalazł się Urugwaj (21%), 30 tys. t (+18% r/r). Trzecia była Argentyna z udziałem 16,6%, tj. 24 tys. t (+4,8% r/r). 

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w tygodniu zakończonym 27 sierpnia br. wyniosła według danych Ministerstwa Rolnictwa 6,42 zł/kg, czyli o 3,4% niż przed miesiącem i o 5,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 27 VIII 2017 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,12 7,6% 3,7%
byki 12-24 m-ce (A) 7,31 4,3% 2,4%
byki > 24 m-cy (B) 7,19 4,8% 1,6%
krowy (D) 5,06 1,6% 11,5%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,60 2,0% 5,1%
Bydło ogółem 6,42 3,4% 5,9%

Źródło: MRiRW

Średnia cena żywca wołowego w lipcu 2017 r. według danych GUS wyniosła 6,19 zł za kilogram. W porównaniu z majem br. stawka zmniejszyła się o 4 gr (0,6%). W stosunku do ubiegłego roku cena wzrosła o blisko 3,9%.  

Unia Europejska: Sytuacja cenowa na rynkach europejskich pozostaje stabilna. Średnia zmiana cen bydła w Unii Europejskiej wyniosła 0,8% r/r. W największym stopniu cena wzrosła w Niemczech (6,7% m/m). Spadek w omawianym okresie wystąpił jedynie w Wielkiej Brytanii (-2,1%). 

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 21 – 27 VIII 2017 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 346,22 0,2% 1,9%
Niemcy 386,73 1,0% 6,7%
Wlk. Brytania 419,74 0,0% -2,1%
Hiszpania 385,76 -0,2% 0,1%
Polska 327,47 1,0% 2,8%
UE 374,28 -0,2% 0,8%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Sytuacja i przewidywania

Wzrost cen wołowiny, zarówno na rynku europejskim jak i polskim, który miał miejsce w ostatnich tygodniach, był wynikiem zwiększenia importu przez Turcję. Relatywnie duże zapotrzebowanie na ten rodzaj mięsa spowodował ubytek podaży na rynku i tym samym podwyżkę stawek. Trudno powiedzieć, czy ten czynnik będzie jeszcze oddziaływał na ceny w najbliższym okresie.

Dodatkowym czynnikiem prowzrostowym na polskim rynku może być zwiększenie spożycia wołowiny na jednego mieszkańca. Według raportu GUS-u z końca sierpnia br. spożycie tego mięsa w 2016 r. wyniosło 2,1 kg. Oznacza to wzrost sięgający 75% r/r. 

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl