Produkcja i pogłowie

Uboje: W pierwszym półroczu 2018 r. zgodnie z danymi GUS uboje osiągnęły wolumen 931 tys. sztuk. To o 1,4% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Handel

Polska: W pierwszym półroczu 2018 r. wyeksportowano z Polski ponad 5,2 tys. t żywego bydła (z czego niemal 24% poza UE). W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to spadek o ponad 26%. W przypadku mięsa eksport zwiększył się (o 4,9% do 200 tys. t). Najwięcej bydła trafiło do Hiszpanii, Włoch, Chorwacji i Grecji. W przypadku mięsa odbiorcami były Włochy, Niemcy, Hiszpania i Turcja.

W omawianym okresie import bydła zwiększył się z 19,3 do 20,4 tys. t (+5,7%). Mięsa wołowego na polski rynek sprowadzono mniej (9,5 tys. t), spadek był dość spory i wyniósł niemal 19% r/r. Głównymi dostawcami na polski rynek były Holandia, Litwa, Słowacja, Łotwa (bydło) oraz Włochy, Niemcy, Czechy (mięso).  

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w tygodniu zakończonym 26 sierpnia 2018 r. według danych Ministerstwa Rolnictwa wyniosła 6,76 zł/kg. To wzrost o 0,9% w porównaniu z wcześniejszym miesiącem. Z kolei w stosunku do wcześniejszego roku mamy do czynienia z podwyżką cen o niemal 3% (zob. tab.).  

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 29 VIII 2018 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,30 11 % 2,6%
byki 12-24 m-ce (A) 7,47 1,2% 3,3%
byki > 24 m-cy (B) 7,43 1,2% 3,6%
krowy (D) 5,44 -1,4% -12,6%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,81 0,1% 2,8%
Bydło ogółem 6,76 0,9% 2,9%

Źródło: MRiRW

Średnia cena żywca wołowego w lipcu 2018 r. według danych GUS wyniosła 6,42 zł za kilogram. W porównaniu z czerwcem 2018 r. stawka spadła o 1,1% (7 gr). W stosunku do ubiegłego roku cena była wyższa o 3,7% (zob. wyk.).  

Unia Europejska: Pod koniec sierpnia 2018 r. przeciętna stawka rynkowa bydła w UE nieznacznie wzrosła w stosunku do lipca (o 0,1% do poziomu 370,81 EUR/100 kg). Z kolei w porównaniu z wcześniejszym tygodniem podwyżka była minimalnie wyższa (0,3% t/t).  

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 23 - 29 VIII 2018 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 336,99 -0,5% -0,8%
Niemcy 366,66 2,1% 0,5%
Wlk. Brytania 416,20 0,9% 0,2%
Hiszpania 386,36 0,7% 0,3%
Polska 333,43 -0,3% -1,2%
UE 370,81 -0,3% 0,1%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych zaktualizował prognozy cen żywca wołowego na wrzesień i grudzień 2018 r. Opublikowane zostały następujące stawki dla bydła ogółem:

  • wrzesień 2018 r.: 6,40-6,70 zł/kg,
  • grudzień 2018 r.: 6,60-7,10 zł/kg.

Niezmiennie jednym z najważniejszych czynników wpływającym na cenę bydła w Polsce jest zapotrzebowanie eksportowe na polskie mięso (90% produkcji krajowej trafia za granicę). Utrzymanie aktualnego popytu będzie wpływać na stabilizację lub wzrosty stawek za wołowinę w najbliższych miesiącach.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl