Produkcja i pogłowie

Uboje: Liczba ubojów w okresie styczeń-sierpień 2017 r. wyniosła 1,26 mln sztuk. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost o 7,6%. 

Skup: Podobnie jak wolumen ubojów zwiększył się również skup bydła. W badanym okresie wyniósł 245,5 tys. ton (w wadze żywej), czyli o 7,8% więcej niż w pierwszych siedmiu miesiącach ubiegłego roku. 

Handel

Polska: W pierwszych ośmiu miesiącach 2017 r. eksport żywego bydła zmniejszył się o 8,7 tys. t, czyli o 24,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Najwięcej trafiło do Hiszpanii i Włoch. W przypadku wywozu wołowiny wolumen zwiększył się o 7,9% (do 256 tys. t). Odbiorcami były głównie Włochy, Niemcy, Holandia i Hiszpania.

W przypadku importu żywego bydła w okresie I-VIII 2017 r. spadł on o 6%, do 24 tys. t. Najwięcej sztuk sprowadzono z Litwy, Holandii, Słowacji i Łotwy. Zmniejszył się również import mięsa wołowego (-11% r/r) do 15 tys. t. Mięso dostarczano z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Irlandii. 

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w tygodniu zakończonym 22 października br. wyniosła według danych Ministerstwa Rolnictwa 6,57 zł/kg, czyli o 1,4% więcej niż przed miesiącem i o 10% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 22 X 2017 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,83 -2,8% 4,0%
byki 12-24 m-ce (A) 7,53 2,0% 7,5%
byki > 24 m-cy (B) 7,3,6 2,4% 5,0%
krowy (D) 5,29 1,0% 18,2%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,71 1,2% 7,5%
Bydło ogółem 6,57 2,2% 10,1%

Źródło: MRiRW

Według danych GUS średnia cena żywca wołowego we wrześniu 2017 r. wyniosła 6,31 zł za kilogram. W porównaniu z sierpniem br. stawka spadła nieznacznie o 0,8% (5 gr). W stosunku do ubiegłego roku cena wzrosła o 3,9%.  

Unia Europejska: W październiku stawki rynkowe bydła w UE nieznacznie wzrosły w stosunku do września (0,4%). Spadki zostały odnotowane w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, zarówno t/t jak i m/m. Średnia cena 100 kg tuszy wołowej wyniosła 382,87 EUR. 

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 16 - 22 X 2017 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 353,44 0,4% 1,1%
Niemcy 395,67 1,2% 2,9%
Wlk. Brytania 418,64 -0,9% -3,8%
Hiszpania 388,79 -0,7% -0,6%
Polska 338,68 0,9% 2,3%
UE 382,87 -0,2% 0,4%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Sytuacja i przewidywania

Aktualnie na rynkach europejskich jak i na rynku polskim utrzymuje się stabilizacja lub niewielki wzrost cen. Komisja Europejska w swojej najnowszej prognozie szacuje nieznaczny wzrost produkcji wołowiny w 2017 r., głównie za sprawą Francji, Irlandii, Holandii i Polski. Zwiększa się również eksport unijnego mięsa. Po niewielkiej dynamice w pierwszych miesiącach wolumen zaczął rosnąć w połowie roku, co pozytywnie wpływa na stawki żywca wewnątrz Wspólnoty.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl