Produkcja i pogłowie

Uboje: Szacunki GUS dotyczące liczby przemysłowych ubojów bydła w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. wskazują na ponad 8% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Aktualnie wartość ta wynosi 1 432,5 tys. sztuk.

Skup: Zwiększa się także skup żywca wołowego w wadze żywej. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. osiągnął 322,7 tys. t. To o 11,5% więcej niż między styczniem a wrześniem 2016 r. 

Handel

UE: W pierwszych ośmiu miesiącach 2017 r. eksport wołowiny i bydła w ekwiwalencie tusz przekroczył 511 tys. t. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku było to ponad 15% więcej. Największa dynamika wzrostu wystąpiła dla Filipin (+112%, do 26,9 tys. t) i Hongkongu (+70%, do 56,7 tys. t).

Import produktów wołowych w badanym okresie uległ z kolei zmniejszeniu o 11,2% r/r (do 197,9 tys. t). Wynikało to między  innymi z ograniczenia wwozu od największego dostawy na europejski rynek czyli Brazylii. Wolumen z tego kierunku zmniejszył się o niemal 25% w stosunku do pierwszych 8 miesięcy 2016 r.  

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w tygodniu zakończonym 26 listopada br. wyniosła według danych Ministerstwa Rolnictwa 6,71 zł/kg, czyli o 2,1% więcej niż przed miesiącem i o ponad 8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 26 XI 2017 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,46 9,2% 1,3%
byki 12-24 m-ce (A) 7,71 2,4% 6,7%
byki > 24 m-cy (B) 7,55 2,6% 5,4%
krowy (D) 5,41 2,3% 17,2%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,77 0,9% 5,6%
Bydło ogółem 6,71 2,1%

8,3%

Źródło: MRiRW

Średnia cena żywca wołowego we w październiku 2017 r. według danych GUS wyniosła 6,44 zł za kilogram. W porównaniu z wrześniem br. stawka wzrosła o 2,1% (13 gr). W stosunku do ubiegłego roku cena była wyższa o 9,9% (zob. wyk.). 

Unia Europejska: W listopadzie stawki rynkowe bydła w UE wzrosły w stosunku do października (0,3%). Jest to kolejny okres ze wzrostem ceny tusz wołowych. Największy wzrost odnotowano w Niemczech (0,7% t/t i 2,7% m/m). 

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 13 - 19 XI 2017 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 356,53 0,3% 0,9%
Niemcy 406,35 0,7% 2,7%
Wlk. Brytania 422,92 -0,5% 1,0%
Hiszpania 393,28 -0,3% 1,2%
Polska 345,97 0,5% 2,2%
UE 387,43 0,3% 1,2%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Sytuacja i przewidywania

Zespół ekspertów z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencja Rynku Rolnego) w prognozie dotyczącej przyszłych cen żywca wołowego wskazuje na niezmiennie istotne znaczenie polskiego eksportu. Wynika to z tego, że 90% rodzimej produkcji jest wysyłana poza granice kraju. Aktualnie popyt na polską wołowinę jest stabilny, a perspektywy dotyczące jego dalszego wzrostu są pozytywne. Ta sytuacja może wpływać na utrzymywanie lub wzrosty stawek na krajowym rynku. Zdaniem ekspertów KOWR w perspektywie do marca 2018 r. stawki mają kształtować się w przedziałach 6,20-6,60 zł/kg dla bydła ogółem i 6,40-6,80 zł/kg dla młodego bydła rzeźnego. 

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl