Produkcja i pogłowie

Skup: Utrzymuje się wysoki skup żywca wołowego w tonach według wagi żywej. Między styczniem a październikiem 2017 r. osiągnął on 360,8 tys. t. To o 12,7% więcej niż w analogicznym okresie roku 2016.

Uboje: Najnowsze szacunki GUS dotyczące liczby przemysłowych ubojów bydła w okresie styczeń–październik 2017 r. wskazują na kolejny wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (o ponad 9%). Aktualnie wartość ta wynosi 1 611,2 tys. sztuk.

 

Handel

Polska: W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. eksport żywego bydła wyniósł w Polsce 12,6 tys. t. To o 24,7% mniej niż w analogicznym okresie roku 2016. Wzrostowi o 11,5% r/r uległ wywóz mięsa, łącznie osiągnął on 268 tys. t. Najwięcej wołowiny trafiało do Włoch (64,8 tys. t) i Niemiec (42,2 tys. t). Import zarówno żywych sztuk jak i mięsa uległ zmniejszeniu r/r. Kolejno o 5,% (do 29 tys. t) i o 12,6% (do 19,2 tys. t). 

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w ostatnim tygodniu roku według danych Ministerstwa Rolnictwa wyniosła 6,64 zł/kg. To spadek o 1% w porównaniu z wcześniejszym miesiącem. Z kolei w stosunku do wcześniejszego roku mamy do czynienia z ponad dwuprocentowym wzrostem.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 31 XII 2017 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,55 1,2% 21,8%
byki 12-24 m-ce (A) 7,56 -1,9% 1,7%
byki > 24 m-cy (B) 7,35 -2,6% 0,4%
krowy (D) 5,32 -1,7% 15,3%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,77 0,9% 5,6%
Bydło ogółem 6,64 -1,0%

2,4%

Źródło: MRiRW

Średnia cena żywca wołowego we w listopadzie 2017 r. według danych GUS wyniosła 6,52 zł za kilogram. W porównaniu z październikiem stawka wzrosła o 1,2% (8 gr). W stosunku do ubiegłego roku cena była wyższa o blisko 10% (zob. wyk.).  

Unia Europejska: W grudniu przeciętna stawka rynkowa bydła w UE wzrosła o 0,6% w stosunku do listopada. U większości głównych producentów wołowiny w Unii Europejskiej zmiana cen w ujęciu miesięcznym była dodatnia. Spadki odnotowano m.in. we Francji i w Wielkiej Brytanii.  

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 25 - 31 XII 2017 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 353,67 -1,1% -0,8%
Niemcy 410,08 -0,3% 0,9%
Wlk. Brytania 422,55 -0,3% -0,1%
Hiszpania 398,68 0,2% 1,4%
Polska 348,01 1,9% 0,6%
UE 389,82 -0,2% 0,6%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Sytuacja i przewidywania

Pod koniec roku ceny w skupach nieco wyhamowały w porównaniu z początkiem grudnia. Taka sytuacja miała miejsce w większości europejskich rynków, w tym w Polsce. Wobec utrzymującej się procesji w UE dobrym prognostykiem wydaje się być rosnący eksport polskiego mięsa. W najbliższym okresie zapotrzebowanie na krajową wołowinę nie powinno ulegać większym wahaniom i utrzymywać się na stabilnym poziomie.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl