Produkcja i pogłowie

Uboje: Tempo wzrostu ubojów bydła w Polsce nieco osłabło. W dalszym ciągu pozostaje jednak wyższe niż w ubiegłym roku. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2018 r. wolumen osiągnął poziom 1 316,4 tys. i był o 4,5% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

Skup: Wyhamowuje także dynamika skupu żywca wołowego w wadze żywej. W okresie I-VIII 2018 r. wolumen osiągnął poziom niespełna 289 tys. t. To o niecałe 2% więcej r/r.

Handel

Polska: Według wstępnych MRiRW eksport żywego bydła między styczniem a sierpniem 2018 r. włącznie wyniósł 7,4 tys. t i był o niemal 36% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W mniejszym stopniu wzrósł wywóz wołowiny. W analizowanym okresie było to 1,6% r/r (wzrost do 269 tys. t).

Import żywych sztuk w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. wyniósł niecałe 119 tys., czyli o ponad 13% więcej niż przed rokiem. Z kolei import wołowiny zmniejszył się, z 14,7 tys. t w ubiegłym roku do 13,2 tys. t w bieżącym (-9,6% r/r).

UE: W okresie styczeń-sierpień 2018 r. wyeksportowano z Unii Europejskiej 503 tys. t (ekwiwalent w masie tusz). To o 2,3% mniej niż przed rokiem. Największym odbiorcą mięsa pozostaje Turcja (15% ogółu). Import do krajów UE zwiększył się. W badanym okresie wyniósł 227 tys. t i był o 14% wyższy r/r. Głównym dostawcą na rynek Wspólnoty była Brazylia (blisko 40% ogółu).

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w tygodniu zakończonym 23 września 2018 r. według danych Ministerstwa Rolnictwa wyniosła 6,67 zł/kg. To spadek o 1,3% w porównaniu z wcześniejszym miesiącem. Roczna zmiana jest dodatnia, żywiec jest droższy o 0,8%.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 28 X 2018 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,43 9,4% 0,0%
byki 12-24 m-ce (A) 7,46 0,8% 0,0%
byki > 24 m-cy (B) 7,41 1,6% 0,0%
krowy (D) 5,49 0,7% -14,9%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,87 1,5% 0,0%
Bydło ogółem 6,73 0,9% 0,0%

Źródło: MRiRW

Według danych GUS średnia cena żywca wołowego we wrześniu 2018 r. wyniosła 6,48 zł za kilogram. W porównaniu z sierpniem 2018 r. stawka nieznacznie spadła, o 0,6% (4 gr). W stosunku do ubiegłego roku cena była wyższa o 2,7% (zob. wyk.).  

Unia Europejska: Pod koniec października 2018 r. przeciętna rynkowa cena bydła (MPC – masa poubojowa ciepła) wyniosła 377,43 EUR/100 kg. To nieznaczny wzrost w porównaniu zarówno z wcześniejszym tygodniem, jak i miesiącem (zob. tab.).

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 22 - 28 X 2018 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 340,40 -0,2% -0,7%
Niemcy 384,23 0,3% 1,6%
Wlk. Brytania 424,67 -1,0% -1,1%
Hiszpania 382,33 0,6% -0,8%
Polska - - -
UE 377,43 0,8% 0,7%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl