Sytuacja rynkowa w UE

Specjaliści rynku sektora drobiarskiego bacznie obserwują wpływ ptasiej grypy na kształtowanie się rynków lokalnych i międzynarodowych. Sytuacja jest dynamiczna i trudno dziś prognozować wielkość produkcji i poziom handlu na przyszłe okresy. W bieżącej sytuacji Brazylia, największy producent drobiu na świecie, rozszerza swoje rynki zbytu, jednak wydaje się, że jest tylko kwestią czasu, kiedy ten kraj będzie musiał zmierzyć się z problemem ptasiej grypy. W Europie nowe ogniska pojawiają się w różnych krajach. W Polsce Główny Lekarz Weterynarii zgłosił 16 lutego wykrycie 51. ogniska ptasiej grypy podtypu H5N8.

Wstępne dane szacunkowe KE dotyczące grudniowej produkcji brojlerów wskazują na spadek w wysokości 22% w stosunku do grudnia 2015 r. Jeśli dane się potwierdzą, będzie to najwyższy w 2016 r. spadek produkcji. Realizacja tych szacunków mogłaby wiązać się z efektem likwidacji stad w wyniku występowania ptasiej grypy.  

Wyniki UE dotyczące eksportu mięsa drobiowego w 2016 r. znacznie poprawiły się w porównaniu do danych z 2015 r. Poziom wysyłki białego mięsa poza UE wzrósł o 8,5%. Największym odbiorcą pozostało RPA, dokąd wyeksportowano 27% więcej mięsa drobiowego niż w 2015 r. Z ważnych dla UE kierunków eksportowych, do których zaliczają się Benin i Arabia Saudyjska, odnotowano spadki obrotów wolumenowych odpowiednio o 16% i 15%.

Import mięsa drobiowego również wzrósł, jednak zmiana wyniosła w 2016 r. 2,8% w relacji r/r. Głównym dostawcą pozostała Brazylia (zmiana +0,3%) i Tajlandia (+5,7%).

Wielkość nadwyżki eksportu nad importem jest dla UE dodatnia i zdecydowanie poprawiła się (+16%) w stosunku do wyniku uzyskanego w 2015 r.

Sytuacja rynkowa w Polsce

W kraju utrzymuje się wysoka produkcja mięsa drobiowego. Wprawdzie w grudniu 2016 r. była mniejsza niż listopadzie, ale w porównaniu do grudnia 2015 r. była o 9% wyższa. Pierwsze szacunki za rok 2016 r. wskazują na wzrost produkcji mięsa drobiowego do poziomu ok. 2,5 mln t, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do 2015 r.

 

 

Bardzo dobrze kształtują się wstępne szacunki dotyczące handlu zagranicznego polskim mięsem drobiowym. Poza granice kraju wysłano w 2016 r. ponad 1 mln t mięsa (+20,5% r/r) i choć wzrósł import, to saldo wymiany handlowej wolumenowo wzrosło o 20,2% w stosunku do salda z 2015 r.

Najważniejszym partnerem handlowym pozostają Niemcy, dokąd wysłano o 18% więcej mięsa drobiowego niż w 2015 r. O 21% wzrósł poziom wysyłki do Wielkiej Brytanii, Holandii i Słowacji.

Ceny

Średnia miesięczna cena brojlerów w styczniu 2017 r. wzrosła o 0,3% w stosunku do ceny z grudnia 2016 r., natomiast cena polskiego produktu wzrosła w porównywanych okresach o 3,7%. Różnica pomiędzy średnią ceną unijną brojlerów a średnią krajowego produktu wynosi ponad 37%. W przypadku średnich tygodniowych różnica w 6. tygodniu 2017 r. zmniejszyła się do 35%

Średnia krajowa cena skupu kurcząt brojlerów w styczniu 2017 r. wzrosła w ujęciu miesięcznym, jednak była niższa w relacji r/r, odpowiednio o 0,8% i 2,7%. W przypadku indyków średnia cena spadła zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym – odpowiednio o 0,3% i 16,4%.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl