Sytuacja rynkowa

Pod koniec lutego w UE potwierdzono wystąpienie jednego nowego ogniska z wysoce zjadliwym wirusem grypy ptaków na farmie hodowlanej. Choroba ta (podtyp H5N6) została wykryta w północnej Holandii (farma 3x12 tys. ptaków). Więcej przypadków wirusa HP odnotowano u dzikiego ptactwa, np. w Wielkiej Brytanii kilka przypadków oraz pojedyncze przypadki w Holandii, Szwecji, Irlandii i w Niemczech. W tym czasie na fermach hodowlanych odnotowane były również mniej patogenne (LP) przypadki ptasiej grypy. We Włoszech miał miejsce jeden przypadek, a we Francji kilkanaście, w większości na fermach kaczek. Sytuacja w UE pod względem ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy jest stabilna. Mimo, że obecna migracja ptaków sprzyja szerzeniu się tej choroby i nie można wykluczyć pojawienia się kolejnych przypadków zachorowań ptaków, to hodowcy są dużo lepiej przygotowani do zwalczania przyczyn szerzenia się wirusa ptasiej grypy.

Dla hodowców drobiu niepokojące są rosnące ceny soi u kluczowych producentów. Większą wagę na wzrost cen miały obawy o produkcję soi w Ameryce Południowej (głównie w Argentynie i Brazylii), gdzie warunki pogodowe zagrażały uzyskaniu spodziewanych plonów. Od początku roku, w zależności od kierunku importu, ceny soi w krajach producentów wzrosły o 20-30 EUR/t, co w konsekwencji będzie wywierało presję na wzrost cen pasz. Pomimo wzrostu cen soi pod koniec lutego 2018 r. to w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. ceny były o około 12-13% niższe (Argentyna, Brazylia, USA). Na giełdzie w Chicago kurs soi w kontrakcie lipcowym urósł od 1 stycznia do końca lutego z poziomu 986c$/bu do 1076,5c$/bu, tj. o ponad 9%.

Produkcja w UE

Pierwsze szacunki dotyczące produkcji brojlerów wskazują na ponad 4% wzrost produkcji w 2017 r. w stosunku do 2016 r.

Handel

W 2017 r. eksport mięsa drobiowego (w ekwiwalencie wagi tuszki) z EU był o 3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. Największym odbiorcą pozostaje Ukraina, dokąd eksport wzrósł o 42% i wyniósł ponad 163 tys. t. Zwiększyły się również dostawy m.in. do Hongkongu (148 tys. t; +20% r/r) i Ghany (135 tys. t; +75% r/r). Spadki dostaw odnotowano m.in. do Beninu (107 tys. t; -9% r/r), Arabii Saudyjskiej (99 tys. t; -19%) i RPA (76 tys. t; – 72% r/r).

Unijny import mięsa drobiowego (w ekwiwalencie wagi tuszki) był o 11% niższy niż w 2016 r. Brazylia dostarczyła ponad 401 tys. t (-20,5% r/r), co odpowiadało połowie sprowadzonego do UE mięsa drobiowego. Drugi największy dostawca mięsa drobiowego do UE – Tajlandia – wyeksportował do UE o 9% mniej białego mięsa (265 tys. t). Ukraina dostarczyła do UE 80 tys. t, tj. o 66,5% więcej niż w 2016 r.

Unijne saldo handlowe wyrażone wagowo (w ekwiwalencie wagi tuszki) jest dodatnie i poprawiło się w 2017 r. o 19% w stosunku do 2016 r.

Ceny

W styczniu unijna średnia miesięczna cena brojlerów kurcząt wyniosła 183,15 EUR/100kg i była o 0,03 EUR/100kg niższa niż w grudniu 2017 r., a w stosunku do ceny w styczniu 2017 r. urosła o 3,2%. Cena polskich brojlerów została oszacowana na 123,7 EUR/100kg, co oznacza wzrost w ciągu roku o 13%.

 

Sytuacja w Polsce

W styczniu br. skup drobiu rzeźnego w wadze żywej był o 11% wyższy w stosunku do stycznia 2017 r. Według danych GUS łącznie w 2017 r. skup (na podst. danych miesięcznych) był o około 4% wyższy niż w 2016 r.

W 2017 r. z Polski wyeksportowano ponad 9% więcej mięsa drobiowego niż w 2016 r. W tym czasie import wzrósł o 20%. Wagowo w 2017 r. eksport wyniósł 1022 tys. t, natomiast import 57 tys. t. Wolumenowo polskie saldo wymiany handlowej mięsem drobiowym i podrobami było o 9% wyższe w stosunku do 2016 r. (dane wstępne MRiRW).

W styczniu średnia krajowa cena skupu brojlerów kurcząt obniżyła się w stosunku do średniej ceny z grudnia 2017 r. o 6 gr, jednak w stosunku do ceny ze stycznia 2017 r. była o prawie 7% wyższa. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku średniej krajowej ceny skupu indyków. Spadek miesięczny wyniósł 6 gr, jednak w porównaniu z ceną ze stycznia 2017 r. cena skupu wzrosła o 1 gr (0,2%).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl