Sytuacja rynkowa w UE

W Holandii przemysł drobiarski szacuje straty związane z aferą fipronilową. Miliony jaj, które mogą być skażone fipronilem, wycofywano z sieci sprzedaży na terenie kilkunastu państw UE. Problem nie dotyczył tylko sprzedaży jaj, ale także mięsa drobiowego. Jak się okazało, skażone mięso dotarło również do Polski, jednak nie były to duże partie towarów. Mięso dotarło z Niemiec i zostało wykryte w województwie pomorskim (dostawy ok. 560 t).

W sierpniu w UE nie odnotowano nowych ognisk choroby ptasiej grypy wśród drobiu hodowlanego. Nasiliły się natomiast przypadki tej choroby w RPA, czyli kraju, z którym UE odnotowywała największe obroty do czasu wprowadzenia ograniczeń importu mięsa drobiowego przez RPA w celu ochrony rynku wewnętrznego.

Rośnie produkcja brojlerów w UE. Wstępne dane dotyczące szacowanej produkcji w czerwcu wskazują na prawie 2,5% wzrost w stosunku do czerwca 2016 r. Porównując półroczny okres 2017 r., produkcja wzrosła o 4,5% w stosunku do tego samego okresu 2016 r. 

W 34 tygodniu (21-27 VIII) średnia unijna cena brojlerów kurcząt kształtowała się na poziomie 183 EUR/100 kg. Cena ta w odniesieniu do porównywalnych produktów z USA i Brazylii była najwyższa. W tym czasie cena brojlera amerykańskiego była na poziomie 161,6 EUR/100 kg, a brazylijskiego – 88,5 EUR/100 kg. Produktowi unijnemu w konkurowaniu na światowych rynkach nie pomaga utrzymujące się silne w stosunku do dolara amerykańskiego euro.

Półroczne wstępne wyniki eksportowe UE w ujęciu wagowym pozostają w bieżącym roku poniżej wyniku osiągniętego w tym samym okresie 2016 r. Różnica wyniosła 1,2%, jednak oznacza to również pewną poprawę w tym obszarze, gdyż po pięciu miesiącach różnica ta wynosiła 2,9%. Obecnie najważniejszym kierunkiem eksportowym dla UE jest Hongkong, dokąd wysłano o ponad 18% więcej mięsa drobiowego w okresie sześciu miesięcy 2017 r. w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r. Ukraina stała się drugim najważniejszym dla UE kierunkiem wysyłek produktów drobiowych. RPA, przodująca jeszcze kilka miesięcy temu w statystykach najważniejszych kierunków eksportowych UE, zaimportowała o 63% mięsa drobiowego mniej w porównywanych okresach.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. import mięsa drobiowego wolumenowo zmalał o 9,3% w stosunku do tego samego okresu 2016 r. Na spadek importu wpływa przede wszystkim ograniczenie odbiorów dostaw mięsa drobiowego z Brazylii (-15% r/r), największego unijnego dostawcy. Ograniczenia importu są spowodowane zwiększeniem procedur kontrolnych dla dostaw z tego kraju, wprowadzonych przez UE po skandalu związanym z warunkami higienicznymi podczas produkcji mięsa.

Polska

Po odzyskaniu przez Polskę statusu kraju „wolnego od ptasiej grypy” kolejni importerzy otwierają swoje rynki na mięso drobiowe z Polski. Bariery importowe zniosły w sierpniu Japonia, Białoruś i Hongkong.

W lipcu skup drobiu rzeźnego w wadze żywej według GUS był o 8% wyższy w stosunku do lipca 2016 r. Łącznie w okresie siedmiu miesięcy 2017 r. skup drobiu rzeźnego w wadze żywej był o 3% większy niż w tym samym okresie 2016 r. 

Eksport mięsa drobiowego po sześciu miesiącach 2017 r. utrzymuje się wagowo na poziomie ponad 7% wyższym w stosunku do tego samego okresu 2016 r. Poprawiła się wartość wysyłanego mięsa drobiowego i podrobów (kod CN 0207). W porównywanych okresach wartość eksportu wyrażona w euro jest o 3,2% wyższa w 2017 r., podczas gdy porównanie po 5 miesiącach wyniosło 2,4% na korzyść bieżącego roku.

Tradycyjne kierunki eksportowe Polski to kraje unijne, a najwięksi odbiorcy to Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Po sześciu miesiącach dynamicznie wzrósł eksport do Belgii i Hiszpanii.

Po stronie importu nastąpiło ustabilizownie wielkości dostaw do Polski. Wprawdzie import wagowo jest po sześciu miesiącach 2017 r. o 37% wyższy niż tym samym okresie 2016 r.,  jednak podobny poziom był po porównaniu pięciomiesięcznych okresów. Wzrost ten ma minimalny wpływ na wyniki salda handlowego, gdyż wolumenowo masa importowanego mięsa drobiowego i podrobów odpowiada jedynie poziomowi 5% eksportu tych produktów.

Ceny

W lipcu średnia ważona cena tuszki kurcząt (65%) w UE obniżyła się o 0,3% w stosunku do ceny z czerwca br. i wyniosła 184,5 EUR/100kg. W porównaniu do ceny z lipca 2016 r. była o 2,8% wyższa. Polski produkt w lipcu był na poziomie 131,6 EUR/100 kg, co oznacza wzrosty zarówno w skali miesiąca, jak i w relacji r/r odpowiednio o 1,8% i 1,7%. 

Krajowa średnia cena skupu brojlerów kurcząt wzrosła w lipcu w porównaniu do czerwca o 3,9% do poziomu 3,43 zł/kg. W odniesieniu do lipca 2016 r. cena ta była niższa o 2,6%. W przypadku indyków, w skali miesiąca, średnia krajowa obniżyła się o 1,7% i wyniosła w lipcu 5,30 zł/kg. W porównaniu do ceny z lipca 2016 r. cena skupu była o 6% wyższa.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl