Sytuacja rynkowa

Z rynku niemieckiego coraz częściej docierają sygnały o rosnących kosztach pasz. Stowarzyszenie niemieckiego przemysłu drobiarskiego podało, że koszty te mogą wzrosnąć o ¼. Ze strony hodowców drobiu wywierana jest presja na podwyżkę cen mięsa drobiowego i jaj. Wyższe koszty związane są ze wzrostem cen zbóż. W Niemczech susza spowodowała duże starty w rolnictwie, głównie w północnych i wschodnich regionach kraju. Zbiory pszenicy w Niemczech mają być o 18%, a kukurydzy na ziarno nawet do 30% mniejsze niż w ubiegłym roku. W związku z taką sytuacją spodziewany jest stopniowy wzrost cen mięsa drobiowego.

Po 14 latach dla branży drobiarskiej USA otwiera się rynek marokański. Jednak eksport jest ograniczony  wielkością kontyngentów. Bezcłowy kontyngent będzie wynosił 6,4 tys. t na części kurczaka. Kontyngent będzie zwiększał się rocznie o 200 t. Od 2030 r. Amerykanie będą mieli całkowicie otwarty rynek dla kurczaków, natomiast od 2024 r. dla indyków.

Produkcja w UE

KE prognozuje wzrost unijnej produkcji mięsa drobiowego w 2018 r. o 1,5%. W 2017 r. produkcja wyniosła około 14,5 mln t. Szacowana produkcja brojlerów kurcząt w ciągu siedmiu miesięcy br. była o 1% wyższa niż w tym samym okresie 2017 r.

KE przewiduje, że w bieżącym sezonie import soi do UE wyniesie 14,5 mln t, tj. o 400 tys. t więcej niż w sezonie 2017/18. Natomiast import śruty sojowej ma wynieść 19 mln, tj. o 200 tys. t więcej niż w poprzednim sezonie. Od początku sezonu do 3 września br. import soi wyniósł 2,3 mln t (w 2017/18 na podobnym poziomie). Największy udział w imporcie soi miały Brazylia (46%) i USA (45%). W przypadku śruty sojowej import w ww. okresie wyniósł 2,8 mln t (w 2017/18 około 800 tys. t więcej), a główny udział w dostawach miały: Brazylia (42%), Argentyna (37%) i USA (8%). Ceny soi i śruty sojowej na giełdzie CBOT w sierpniu obniżyły się, co przełożyło się na skorygowanie w dół cen eksportowych. Ceny soi w amerykańskich portach Zatoki Meksykańskiej obniżyły się na koniec sierpnia poniżej średniego poziomu 270 EUR/t. Spadek średnich cen soi odnotowano również w dostawach z Brazylii i Argentyny.

Handel

Po dwóch kwartałach br. eksport unijnego mięsa drobiowego nieco osłabł, jednak był o 8% większy niż w tym samym okresie ubiegłego roku i wyniósł 853,5 tys. t (c.w.). Największe kierunki eksportowe to: Ghana (+18%), Ukraina, (+27%), Filipiny (+61%), Hongkong (-10%) i Arabia Saudyjska (-4%).

W porównywanych wyżej okresach import mięsa drobiowego również osłabł i był o 10% mniejszy. W pierwszym półroczu 2018 r. dostawy z Brazylii były o prawie 42% mniejsze (-96 tys. t) i wyniosły 136 tys. t. Liderem w dostawach mięsa drobiowego do UE jest obecnie Tajlandia, skąd przywieziono 141 tys. t (+7%). Dostawy z Ukrainy wyniosły ponad 62 tys. t i były o 80% większe. Wyraźnie wzrosły (+87%) dostawy mięsa drobiowego z Chile, które wyniosły 22 tys. t.

Ceny

W lipcu średnia unijna cena tuszki kurczaka minimalnie (-0,4%) obniżyła się w stosunku do ceny w czerwcu i wyniosła 189,9 EUR/100kg. Jednak cena tuszek była o 3,1% wyższa niż w lipcu 2017 r. Cena polskiej tuszki wyniosła 140,5 EUR/100kg i była o 6,8% wyższa niż w lipcu 2017 r.

Sytuacja w Polsce

Według danych GUS-u w okresie od stycznia do lipca 2018 r. krajowy skup drobiowego żywca rzeźnego w wadze żywej był o 1,7% wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Według wstępnych danych MRiRW po pierwszym półroczu eksport mięsa drobiowego jest o 15% większy, natomiast import o 19% większy w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. Wolumenowo nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 76 tys. t, co oznacza, że była o 15% wyższa niż w poprzednim roku w tym samym okresie.

Krajowa średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów w lipcu br. wyniosła 3,66 zł/kg i była o 14 gr/kg wyższa niż średnia cena w poprzednim miesiącu. Średnie ceny skupu kurcząt brojlerów kształtują się powyżej cen ubiegłorocznych. Krajowa średnia miesięczna cena skupu brojlerów indyków wyniosła w lipcu 4,64 zł/kg i była o 12% niższa niż w lipcu 2017 r.

Komentarz

Krajowi dostawcy pasz, na fali podwyżek cen zbóż, mogą podnosić ceny. Widoczne może być również duże zróżnicowanie cen gotowych mieszanek w różnych regionach kraju. Podwyżki powinny łagodzić trwające od początku maja spadki cen soi i śruty sojowej, tym bardziej, że w sierpniu ceny tych surowców mocno obniżyły się. Jednak w zależności od dostawcy, obniżki cen śruty sojowej mogą być widoczne z pewnym opóźnieniem. W Niemczech, u największego odbiorcy polskiego mięsa drobiowego, ceny drobiu powinny rosnąć. Zapowiadana tam przez branżę drobiarską podwyżka jest skutkiem wyższych cen zbóż. W związku z tym wzrośnie potencjał rozszerzenia eksportu polskiego mięsa drobiowego w tym kierunku. Sytuacja może być podobna na innych rynkach europejskich, gdzie skutki suszy były mocno odczuwalne w rolnictwie. Można spodziewać się, że do końca 2018 r. poziom krajowych cen skupu brojlerów kurcząt powinien utrzymać powyżej poziomów notowanych w 2017 r.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl