Sytuacja rynkowa

Rozpoczyna się sezon wędrówki dzikich ptaków, co jest związane z wyższym ryzykiem zachorowań na ptasią grypę drobiu hodowlanego. Władze weterynaryjne krajów UE prowadzą intensywne działania przypominające hodowcom o zasadach bioasekuracji. 

Skandal związany z aferą fipronilową nie wpłynął na ogólną produkcję brojlerów w UE. Polska pozostaje liderem produkcji mięsa drobiowego, choć konkurencja na rynku rośnie przede wszystkim ze strony Ukrainy, która jest trzecim pod względem wolumenu dostawcą mięsa drobiowego na rynek UE. Jednak na Ukrainie powstaje problem z zaopatrzeniem krajowego rynku w mięso oraz znacznym wzrostem cen na te produkty. Temat ten podniesiony został przez Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy, które zamierza podjąć działania mające na celu ograniczenie niekorzystnej sytuacji. Na Ukrainie wielkość produkcji mięsa drobiowego w br. szacuje się na poziomie 1,2 mln t, podczas gdy konsumpcja prognozowana jest na poziomie 1,06 mln t. Prognoza eksportu mięsa drobiowego w 2017 r. wynosi 240 tys. t. To powoduje, że zwiększa się również import tego mięsa. Z EU na Ukrainę w okresie od stycznia do lipca br. wysłano ponad 77 tys. t mięsa drobiowego, natomiast import z Ukrainy wyniósł 43,5 tys. t. Ta sytuacja wpływa na ceny mięsa na Ukrainie. Szacuje się, że ceny drobiu w okresie ośmiu miesięcy br. wzrosły tam o ponad 30%.

Produkcja w UE

W UE utrzymuje się wzrost produkcji brojlerów. Według wstępnych szacunków w okresie od stycznia do lipca 2017 r. wzrost wyniesie 4,3% (w porównaniu z tym samym okresem 2016 r.). 

Ceny

W 38 tygodniu (12-18 IX) średnia unijna cena brojlerów kurcząt kształtowała się na poziomie 183,82 EUR/100 kg. Z uwagi na utrzymujące się mocne euro produkty europejskie są powyżej średnich cen brojlerów z USA (154 EUR/100kg) i Brazylii (90 EUR/kg). W  sierpniu br. unijna średnia miesięczna cena brojlerów kurcząt wyniosła 183,5 EUR/100kg (wzrost o 2,9% m/m), oznacza to, że była o 3,5% wyższa od ceny notowanej w sierpniu 2016 r. Polski produkt oszacowano w sierpniu na poziomie 130,9 EUR/100kg.

Handel

Eksport mięsa drobiowego z UE do krajów trzecich po okresie siedmiu miesięcy 2017 r. był o 0,2% wyższy niż w tym samym okresie 2016 r. Najważniejsze w tym okresie kierunki eksportowe to Hongkong, Ukraina, Ghana i Benin.

Import mięsa drobiowego w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. jest o 9,3% niższy niż w tym samym okresie 2016 r. Najwięcej mięsa drobiowego we wspomnianym okresie dostarczyły: Brazylia, Tajlandia i Ukraina.

Sytuacja w Polsce

W sierpniu skup drobiu rzeźnego w wadze żywej był o 8% wyższy w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Według danych GUS w okresie od stycznia do sierpnia br. skup był o 3% wyższy w stosunku do tego samego okresu 2016 r.

Eksport z Polski mięsa drobiowego i podrobów w okresie od stycznia do lipca 2017 r. wzrósł do 8,4%. Masa wysłanego mięsa według wstępnych danych MRiRW wyniosła prawie 620 tys. t.

W badanym okresie bieżącego roku wyższy jest import mięsa drobiowego, choć spadła jego dynamika. Po siedmiu miesiącach wyniósł 29 tys. t, co oznacza wzrost o 27% w relacji r/r.

Wynik salda handlowego wyrażonego w masie mięsa drobiowego poprawił się i po siedmiu miesiącach jest o 8% wyższy w stosunku do tego samego okresu 2016 r.

Krajowa średnia cena skupu brojlerów kurcząt minimalnie wzrosła w sierpniu. W porównaniu do lipca zmieniła się o 1 gr i osiągnęła poziom 3,44 zł/kg. W odniesieniu do sierpnia 2016 r. cena ta była niższa o 2,5%.

Średnia cena indyków obniżyła się w okresie jednego miesiąca o 3,6% i wyniosła w sierpniu 5,11 zł/kg. W porównaniu do ceny z sierpnia 2016 r. cena skupu była o 4,7% wyższa.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl