Produkcja

Wrzesień był kolejnym miesiącem obniżenia przez USDA światowych prognoz zbiorów jęczmienia. Zmiana w stosunku do zeszłomiesięcznej projekcji wyniosła ponad 1%. W stosunku do poprzedniego sezonu produkcja w bieżącym sezonie ma być o 1,5 mln t mniejsza. Na taki obraz produkcji decydujący wpływ miały miesięczne korekty w dół przewidywanej przez USDA produkcji w UE (-1,5 mln t m/m) oraz Australii (-1 mln t m/m). W Rosji – czyli u drugiego najważniejszego światowego producenta jęczmienia – prognoza zbiorów wzrosła z 17 mln t według lipcowej projekcji, do 17,5 mln t według wrześniowej projekcji USDA.

15/16

JĘCZMIEŃ
dane globalne w mln t
15/16 16/17

17/18 szac

17/18 progn

czerwiec

18/19 progn 

lipiec

produkcja 149,8 147,2 144,3 144,6 144,4
zużycie 147,6 150,5 148,2 145,9 145,6
eksport 27,6 29,7 28,3 28,7 28,7
zapasy końcowe 26,3 23,0 19,0 17,8 17,8

16/17

JĘCZMIEŃ
dane globalne w mln t
15/16 16/17

17/18 szac

17/18 progn

czerwiec

18/19 progn 

lipiec

produkcja 149,8 147,2 144,3 144,6 144,4
zużycie 147,6 150,5 148,2 145,9 145,6
eksport 27,6 29,7 28,3 28,7 28,7
zapasy końcowe 26,3 23,0 19,0 17,8 17,8

 

17/18 szac

JĘCZMIEŃ
dane globalne w mln t
15/16 16/17

17/18 szac

17/18 progn

czerwiec

18/19 progn 

lipiec

produkcja 149,8 147,2 144,3 144,6 144,4
zużycie 147,6 150,5 148,2 145,9 145,6
eksport 27,6 29,7 28,3 28,7 28,7
zapasy końcowe 26,3 23,0 19,0 17,8 17,8

 

17/18 progn

czerwiec

JĘCZMIEŃ
dane globalne w mln t
15/16 16/17

17/18 szac

17/18 progn

czerwiec

18/19 progn 

lipiec

produkcja 149,8 147,2 144,3 144,6 144,4
zużycie 147,6 150,5 148,2 145,9 145,6
eksport 27,6 29,7 28,3 28,7 28,7
zapasy końcowe 26,3 23,0 19,0 17,8 17,8

 

18/19 progn 

lipiec

JĘCZMIEŃ
dane globalne w mln t
15/16 16/17

17/18 szac

17/18 progn

czerwiec

18/19 progn 

lipiec

produkcja 149,8 147,2 144,3 144,6 144,4
zużycie 147,6 150,5 148,2 145,9 145,6
eksport 27,6 29,7 28,3 28,7 28,7
zapasy końcowe 26,3 23,0 19,0 17,8 17,8

dane wg raportu USDA IX 2018 r.

Australia

We wrześniu ukazały się prognozy zbiorów w Australii szacowane przez ABARES. Z publikacji wynika, że zbiory w obecnym sezonie mają być mniejsze niż w poprzednim i mogą wynieść 8,3 mln t (2017/18: 8,9 mln t), mimo zwiększenia o ponad 2% powierzchni zasiewów.

UE

We wrześniu KE podniosła minimalnie prognozę zbiorów jęczmienia z 56,2 do 56,4 mln t. Według tych przewidywań zbiory jęczmienia w UE będą o 2,3 mln t niższe niż w poprzednim roku.

Francja

W najnowszej prognozie Argeste zbiory jęczmienia we Francji zostały nieco obniżone od czasu ostatnich szacunków do poziomu 11,55 mln t, co oznacza, że zbiory będą o 4,5% mniejsze niż w zeszłym roku. Gorsze o prawie 7% mają być zbiory jęczmienia ozimego, które mają wynieść 8,5 mln t, natomiast wyższa o ponad 2% ma być produkcja odmian jarych, która ma wynieść 3 mln t.

 

 

Zużycie

Światowa prognoza zużycia jęczmienia we wrześniu została skorygowana w dół o 1,6 mln t, w stosunku do zeszłomiesięcznej prognozy (do 144 mln t). Największa zmiana wprowadzona przez USDA dotyczyła poziomu zużycia jęczmienia w UE. W lipcu prognoza wynosiła 54 mln t, natomiast we wrześniu 52,7 mln t (w 2017/18: 54,2 mln t). Prognozowane zużycie w Rosji pozostało na poziomie 12,6 mln t (w 2017/18: 14,5 mln t).

We wrześniu KE utrzymała prognozę zużycia jęczmienia w UE na poziomie 49 mln t, co oznacza, że ma być o 2 mln t mniejsze niż w zeszłym sezonie. Jest to podyktowane zmniejszonym poziomem zużycia tego surowca na cele paszowe.

Handel

Światowy handel jęczmieniem w sezonie 2018/19 ma kształtować się na poziomie 28,5 mln t, tj. zbliżonym do poziomu z poprzedniego sezonu. Wraz ze zmniejszeniem produkcji w UE i Australii, USDA obniżyła prognozy eksportu jęczmienia z obu tych kierunków, odpowiednio do poziomów 5,5 mln t (w 2017/18: 5,9 mln t) i 5,8 mln t (w 2017/18: 6,5 mln t). USDA prognozuje rosyjski eksport jęczmienia na poziomie 5,3 mln t (w 2017/18: 5,8 mln t). W bieżącym sezonie największym importerem jęczmienia mają być Chiny, dokąd USDA prognozuje dostawy na poziomie 9,5 mln t (w 2017/18: 8,2 mln t). Do Arabii Saudyjskiej ma trafić 7,6 mln t (w 2017/18: 7,7 mln t).

UE

Unijny eksport jęczmienia po trzech miesiącach bieżącego sezonu wyniósł 1,4 mln t i był o 125 tys. t mniejszy niż w tym samym okresie ubiegłego sezonu. Głównymi odbiorcami jęczmienia z UE są Arabia Saudyjska (0,6 mln t) i Chiny (0,4 mln t). Zmniejszył się również eksport słodu jęczmienia, który w ekwiwalencie ziarna wyniósł około 0,58 mln t (-0,16 mln t).

Import jęczmienia do UE jest znacznie niższy w porównywanych wyżej okresach i wynosi 0,63 mln t (-0,22 mln t). Z danych KE wynika, że import słodu jęczmienia w ekwiwalencie ziarna do UE wyniósł 1,4 mln t, podczas gdy w tym samym czasie ubiegłego sezonu był na poziomie 3,2 mln t.

Zapasy

Na koniec bieżącego sezonu USDA prognozuje zapasy światowe jęczmienia na poziomie 18 mln t, co oznacza, że mają być o 1,2 mln t niższe niż na koniec ubiegłego sezonu. W Arabii Saudyjskiej zapasy końcowe w bieżącym sezonie mają wynieść 0,9 mln t, co oznacza sukcesywne zmniejszanie zapasów tego surowca, łącznie ze stopniowym zmniejszaniem jego zużycia.

W UE zapasy końcowe jęczmienia w sezonie 2018/19 prognozowane są przez KE na poziomie 4,7 mln t. Na koniec sezonu 2017/18 zapasy oszacowano na poziomie 4,8 mln t.

Ceny

We wrześniu ceny jęczmienia paszowego w portach we Francji i w Basenie Morza Czarnego nieznacznie spadły. W przypadku średnich cen w portach Morza Czarnego cena ustabilizowała się na poziomie około 199 EUR/t, natomiast we Francji (port Rouen) cena jęczmienia obniżyła się do 206 EUR/t.

Sytuacja w Polsce

28 września GUS podał przedwynikowy szacunek głównych upraw rolnych w 2018 r. Ocenia, że produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi 23,4 mln t (o 4,4 mln t mniej niż w 2017 r.), tj. o 16% mniej niż w 2017 r. Zbiory jęczmienia ozimego oszacowano na poziomie 0,8 mln t, tj. o 10% mniej niż w 2017 r. przy średniej wydajności 3,74 t/ha, natomiast zbiory jęczmienia jarego oszacowano na poziomie 2,5 mln t, czyli o 15% mniej niż w 2017 r. przy średniej wydajności 2,99 t/ha.

Skup jęczmienia (skup meldunkowy) w sezonie 2017/18 wyniósł 0,75 mln t i był o 30% większy niż w poprzednim sezonie. Jednak w tej masie skup jęczmienia paszowego wyniósł 0,36 mln t i był o 20% mniejszy niż w sezonie 2016/17. W lipcu br. skup jęczmienia wyniósł 0,2 mln t i był o 4% wyższy niż w lipcu 2017 r.

Eksport jęczmienia z Polski w sezonie 2017/18 wstępnie oszacowano na poziomie około 85 tys. t, tj. o 9% więcej niż w poprzednim sezonie, natomiast import jęczmienia wyniósł ponad 245 tys. t, tj. o ponad 2% więcej (wg danych IERiGŻ na podstawie danych MF).

Znaczne straty w zbiorach zbóż będące wynikiem suszy spowodowały również dalszy wzrost cen jęczmienia w Polsce. W sierpniu średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 721 zł/t i była o 147 zł/t (+26% r/r) wyższa niż w sierpniu 2017 r.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl