Produkcja

Globalna prognoza zbiorów jęczmienia została ponownie skorygowana w dół. W październiku USDA obniżył prognozę produkcji m.in. w Rosji i UE. W pierwszym przypadku zmiana wyniosła 1 mln t, w drugim 0,4 mln t. Przewidywana produkcja jęczmienia w bieżącym sezonie jest o 3 mln t (-2,1%) mniejsza niż w sezonie 2017/18.

15/16

JĘCZMIEŃ
dane globalne w mln t
15/16 16/17

17/18 szac

17/18 progn

czerwiec

18/19 progn 

lipiec

produkcja 149,8 147,2 144,3 144,6 144,4
zużycie 147,6 150,5 148,2 145,9 145,6
eksport 27,6 29,7 28,3 28,7 28,7
zapasy końcowe 26,3 23,0 19,0 17,8 17,8

16/17

JĘCZMIEŃ
dane globalne w mln t
15/16 16/17

17/18 szac

17/18 progn

czerwiec

18/19 progn 

lipiec

produkcja 149,8 147,2 144,3 144,6 144,4
zużycie 147,6 150,5 148,2 145,9 145,6
eksport 27,6 29,7 28,3 28,7 28,7
zapasy końcowe 26,3 23,0 19,0 17,8 17,8

 

17/18 szac

JĘCZMIEŃ
dane globalne w mln t
15/16 16/17

17/18 szac

17/18 progn

czerwiec

18/19 progn 

lipiec

produkcja 149,8 147,2 144,3 144,6 144,4
zużycie 147,6 150,5 148,2 145,9 145,6
eksport 27,6 29,7 28,3 28,7 28,7
zapasy końcowe 26,3 23,0 19,0 17,8 17,8

 

17/18 progn

czerwiec

JĘCZMIEŃ
dane globalne w mln t
15/16 16/17

17/18 szac

17/18 progn

czerwiec

18/19 progn 

lipiec

produkcja 149,8 147,2 144,3 144,6 144,4
zużycie 147,6 150,5 148,2 145,9 145,6
eksport 27,6 29,7 28,3 28,7 28,7
zapasy końcowe 26,3 23,0 19,0 17,8 17,8

 

18/19 progn 

lipiec

JĘCZMIEŃ
dane globalne w mln t
15/16 16/17

17/18 szac

17/18 progn

czerwiec

18/19 progn 

lipiec

produkcja 149,8 147,2 144,3 144,6 144,4
zużycie 147,6 150,5 148,2 145,9 145,6
eksport 27,6 29,7 28,3 28,7 28,7
zapasy końcowe 26,3 23,0 19,0 17,8 17,8

źr. USDA X 2018 r.

Australia

25 października ABARES obniżył wrześniowe prognozy dotyczące produkcji zbóż ozimych o 15%. W przypadku jęczmienia korekta była głębsza i wyniosła 17%. Oznacza to, że oczekiwane zbiory jęczmienia mogą wynieść 6,9 mln t, tj. o 0,9 mln t mniej niż zapowiadała październikowa prognoza USDA. Okazało się, że wrzesień był kolejnym miesiącem dotkliwej suszy. Wprawdzie w październiku sytuacja poprawiła się, odnotowano duże opady deszczu zwłaszcza we wschodniej i zachodniej części kraju, jednak w ocenie ABARES pojawiły się za późno, aby ograniczyć straty zbóż.

UE

W październiku KE oszacowała produkcję jęczmienia w UE na minimalnie wyższym poziomie niż w poprzednim miesiącu. Według ww. źródła zbiory jęczmienia w UE wyniosły w bieżącym sezonie 56,8 mln t, tj. o 1,7 mln t mniej niż w poprzednim sezonie.

Zużycie

W październiku prognoza globalnego zużycia jęczmienia w bieżącym sezonie została skorygowana w dół o 1 mln t, do poziomu 143 mln t. W stosunku do poprzedniego sezonu prognozowane zużycie jest o 5,2 mln t mniejsze (-3,5%).

UE

W październiku KE obniżyła prognozę zużycia jęczmienia w UE o 1 mln t w stosunku do zeszłomiesięcznej projekcji (do poziomu 48 mln t). Korekta jest skutkiem zmniejszenia prognozy zużycia jęczmienia na cele paszowe z 37 do 36 mln t. Pozostałe pozycje zużycia nie zmieniły się. W obecnym kształcie bilansu jęczmienia na sezon 2018/19 jego zużycie ma być o 3 mln t niższe niż w poprzednim sezonie.

Handel

Uszczuplona podaż jęczmienia skutkowała obniżeniem przez USDA prognozy międzynarodowego handlu jęczmieniem. W październiku projekcja wolumenu globalnego eksportu tego surowca wyniosła 27,5 mln t, tj. o 1 mln t mniej niż we wrześniu. Analitycy amerykańscy przede wszystkim obniżyli prognozę rosyjskiego eksportu jęczmienia, z 5,3 do 4,5 mln t. Nie zmieniły się przewidywania dla Australii (5,8 mln t). W obliczu ostatnich danych dotyczących sporych australijskich korekt w dół przewidywanych zbiorów jęczmienia, należy oczekiwać obniżenia przez USDA prognoz australijskiego eksportu. Bilans jęczmienia będzie mocno napięty, co może wpłynąć na dalszą korektę eksportu tego surowca.

UE

Od początku obecnego sezonu do 28 października unijny eksport jęczmienia wyniósł ponad 1,7 mln t i był o 0,1 mln t niższy niż w tym samym okresie ubiegłego sezonu. Jednocześnie niski jest import jęczmienia, który wyniósł w analizowanym wyżej okresie 80 tys. t. W porównywalnym okresie ubiegłego sezonu import kształtował się na poziomie około 300 tys. t. Z UE najwięcej jęczmienia dotarło do Arabii Saudyjskiej (0,7 mln t) i Chin (ok. 0,4 mln t), natomiast do UE najwięcej jęczmienia importuje się z Mołdawii (65% udziału).

Zapasy

W październikowej projekcji światowe zapasy końcowe w sezonie 2018/19 wynoszą 17,4 mln t, tj. są o 9% niższe niż w poprzednim sezonie. W kolejnym miesiącu można spodziewać się dalszego zmniejszenia poziomu zapasów.

UE

W nowej projekcji bilansu jęczmienia zapasy końcowe prognozowane są na poziomie 5,9 mln t. Zapasy na koniec poprzedniego sezonu oszacowano na poziomie 4,6 mln t.

Ceny

W październiku średnie ceny jęczmienia paszowego w portach we Francji i w Basenie Morza Czarnego utrzymywały się powyżej poziomów cen z września. Średnia cena tygodniowa jęczmienia paszowego obliczona na 24 października wyniosła w portach Morza Czarnego 207 EUR/t, natomiast we Francji (port Rouen) 209 EUR/t.

Sytuacja w Polsce

Skup jęczmienia (dane meldunkowe) przekroczył w sierpniu 116 tys. t i był o 47% mniejszy niż w sierpniu 2017 r. Po dwóch miesiącach bieżącego sezonu skup jęczmienia wyniósł 310 tys. t i był o 93,5 tys. t mniejszy niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Udział jęczmienia paszowego w skupie wyniósł 46%. Dla porównania w poprzednim roku był na poziomie 42%.

Wstępne dane dotyczące polskiego handlu zagranicznego jęczmieniem wskazują, że eksport tego surowca po dwóch miesiącach bieżącego sezonu wyniósł 62 tys. t, natomiast import niecałe 29 tys. t. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego sezonu eksport był o 47% wyższy, natomiast import o 18% niższy. W sierpniu głównym kierunkiem eksportowym (ponad 90%) były Niemcy (około 21 tys. t), natomiast do Polski niewielkie partie jęczmienia (około 9 tys. t) sprowadzono głównie z Czech i Danii.

Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego podawana przez MRiRW wyniosła we wrześniu 772 zł/t i była o 190 zł/t wyższa niż we wrześniu 2017 r.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl