Produkcja

Przewidywania globalnych zbiorów jęczmienia w bieżącym sezonie pozostały w listopadowym raporcie USDA na podobnym poziomie jak miesiąc wcześniej, tj. 141,4 mln t (+0,05% m/m).  Pośród największych światowych eksporterów minimalnie obniżone zostały prognozy produkcji jęczmienia w Kanadzie (o 0,3 mln t do poziomu 8,5 mln t) i w Australii (o 0,4 mln t do poziomu 7,4 mln t). Łączne zbiory jęczmienia w sezonie 2018/19 mają być o około 2% (-2,7 mln t) niższe niż w sezonie 2017/18.

źr. USDA XI 2018 r.

Zużycie

Listopadowa prognoza światowego zużycia jęczmienia jest o 0,2% (-0,3 mln t) niższa niż zeszłomiesięczne przewidywania. Prognoza zużycia jęczmienia w Rosji została przez USDA zmniejszona o 0,2 mln t, do poziomu 12,2 mln t, co wydaje się niskim poziomem, uwzględniając krajowe zapotrzebowanie sektora hodowli zwierząt. Przykładowo, według danych oficjalnych opublikowanych przez Rosstat pogłowie świń w Rosji od 2010 r. do 2017 r. zwiększyło się o ponad 1/3, tj. o 5,8 mln szt. W poprzednich czterech sezon USDA oszacował zużycie jęczmienia w przedziale 13,7-14,7 mln t.

Globalne zużycie jęczmienia w obecnym sezonie ma zmniejszyć się o 3,6% w stosunku do poprzedniego sezonu, co w przypadku realizacji tej prognozy USDA oznaczać będzie jego spadek o -5,4 mln t. Największe zmiany roczne dotyczą UE i Rosji, które mają zmniejszyć zużycie odpowiednio o 1,8 mln t oraz 2,3 mln t.

Handel

Prognoza światowego eksportu jęczmienia minimalnie wzrosła (zmiana o 0,2 mln t) w stosunku do przewidywań w październiku. Wpływ na zmianę miało podwyższenie przez analityków USDA prognoz eksportu rosyjskiego i ukraińskiego. Dla obu eksporterów zmiany wyniosły po 0,2 mln t. W przypadku Australii eksport jęczmienia został obniżony jedynie o 0,1, mln t do poziomu 5,7 mln t. Wydaje się, że jest to prognoza zbyt optymistyczna, biorąc pod uwagę duży wzrost cen zbóż w Australii, co przekłada się na pogorszoną konkurencyjność na rynkach międzynarodowych wobec innych dostawców. Pomimo tego, że Australia ma podpisanych wiele międzynarodowych umów handlowych gwarantujących niższe lub zerowe stawki celne, to wysoki wzrost ceny zbóż w Australii w pełni nie rekompensuje tej przewagi.

Zapasy

Korekta w dół zużycia jęczmienia po uwzględnieniu minimalnego wzrostu prognozowanych zbiorów oraz korekta w górę zapasów (wzrost o 0,1 mln t) na koniec poprzedniego sezonu, skutkowały wzrostem światowych zapasów jęczmienia o 0,3 mln t. W obecnej projekcji USDA zapasy końcowe w sezonie 2018/19 prognozowane są na poziomie 17,7 mln t, tj. o 7% (-1,4 mln t) mniej niż w sezonie 2017/18.

Ceny

W listopadzie ceny jęczmienia paszowego obniżały się we Francji (port Rouen), natomiast w portach Morza Czarnego rosły. Według danych KE na koniec listopada cena we Francji wyniosła prawie 206 EUR, natomiast średnia cena w portach czarnomorskich wyniosła prawie 212 EUR.

Sytuacja w Polsce

Skup jęczmienia (dane meldunkowe) we wrześniu wyniósł prawie 52 tys. t, w tym paszowego około 24 tys. t. Po 1Q sezonu 2018/19 skup był o 100 tys. t mniejszy niż w analogicznym okresie sezonu 2017/18. W skupie zwiększył się udział jęczmienia paszowego. Szacowana ilość jęczmienia paszowego wyniosła po 1Q 171 tys. t, co oznacza, że stanowił 46% skupionego jęczmienia. W tym samym czasie ubiegłego sezonu udział ten wyniósł 42%.

Po 1Q sezonu 2018/19 eksport jęczmienia poza granice Polski wyniósł 76 tys. t i był o 66% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Import jęczmienia był o 29% niższy. To skutkowało uzyskaniem dodatniego salda handlowego na poziomie 41 tys. t. Główny kierunek eksportowy jęczmienia to Niemcy, natomiast import realizowany jest z Czech, Słowacji i Danii.

Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego podawana przez MRiRW wyniosła w październiku 783zł/t i była o 158 zł/t (+25%) wyższa niż w październiku 2017 r.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl