Wstęp

Najbliższy kontrakt kukurydzy z terminem na marzec br. od miesiąca waha się na poziomie około 172 EUR/t, zyskując w tym okresie 1,2%. W ujęciu rocznym wzrost przekroczył 14%. Na podobnym, nieco niższym poziomie, kształtowała się roczna zmiana kontraktów na czerwiec i listopad 2017 r.

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
marzec '17 czerwiec’17 listopad’17
01.03.2017 172,00 176,25 174,50
01.02.2017 170,00 171,00 175,00
zmiana m/m +1,2% +3,1% -0,3%
  marzec’16 czerwiec’16 listopad’16
01.03.2016 150,75 154,75 157,00
Zmiana r/r +14,1% +13,9% +11,1%

Produkcja

14/15

Kukurydza
dane globalne mln t
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16-17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 179,69 177,76 181,03 181,38 0,19% 2,04%
plon (t.ha) 5,64 5,41 5,74 5,73 0,00% 5,91%
produkcja 1014,01 961,08 1039,73 1040,21 0,22% 8,23%
zużycie 980,76 958,52 1026,96 1033,03 0,59% 7,77%
eksport 142,20 121,26 148,07 148,97 0,61% 22,85%
zapasy początkowe 174,77 208,03 210,01 210,39 0,18% 1,13%
zapasy końcowe 208,03 209,40 220,98 217,56 1,55% 3,90%

15/16 szac.

Kukurydza
dane globalne mln t
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16-17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 179,69 177,76 181,03 181,38 0,19% 2,04%
plon (t.ha) 5,64 5,41 5,74 5,73 0,00% 5,91%
produkcja 1014,01 961,08 1039,73 1040,21 0,22% 8,23%
zużycie 980,76 958,52 1026,96 1033,03 0,59% 7,77%
eksport 142,20 121,26 148,07 148,97 0,61% 22,85%
zapasy początkowe 174,77 208,03 210,01 210,39 0,18% 1,13%
zapasy końcowe 208,03 209,40 220,98 217,56 1,55% 3,90%

16/17 progn.
grudzień

Kukurydza
dane globalne mln t
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16-17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 179,69 177,76 181,03 181,38 0,19% 2,04%
plon (t.ha) 5,64 5,41 5,74 5,73 0,00% 5,91%
produkcja 1014,01 961,08 1039,73 1040,21 0,22% 8,23%
zużycie 980,76 958,52 1026,96 1033,03 0,59% 7,77%
eksport 142,20 121,26 148,07 148,97 0,61% 22,85%
zapasy początkowe 174,77 208,03 210,01 210,39 0,18% 1,13%
zapasy końcowe 208,03 209,40 220,98 217,56 1,55% 3,90%

16-17 progn
styczeń

Kukurydza
dane globalne mln t
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16-17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 179,69 177,76 181,03 181,38 0,19% 2,04%
plon (t.ha) 5,64 5,41 5,74 5,73 0,00% 5,91%
produkcja 1014,01 961,08 1039,73 1040,21 0,22% 8,23%
zużycie 980,76 958,52 1026,96 1033,03 0,59% 7,77%
eksport 142,20 121,26 148,07 148,97 0,61% 22,85%
zapasy początkowe 174,77 208,03 210,01 210,39 0,18% 1,13%
zapasy końcowe 208,03 209,40 220,98 217,56 1,55% 3,90%

Zmiana m/m [%]

Kukurydza
dane globalne mln t
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16-17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 179,69 177,76 181,03 181,38 0,19% 2,04%
plon (t.ha) 5,64 5,41 5,74 5,73 0,00% 5,91%
produkcja 1014,01 961,08 1039,73 1040,21 0,22% 8,23%
zużycie 980,76 958,52 1026,96 1033,03 0,59% 7,77%
eksport 142,20 121,26 148,07 148,97 0,61% 22,85%
zapasy początkowe 174,77 208,03 210,01 210,39 0,18% 1,13%
zapasy końcowe 208,03 209,40 220,98 217,56 1,55% 3,90%

 

Zmiana r/r

[%]

Kukurydza
dane globalne mln t
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16-17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 179,69 177,76 181,03 181,38 0,19% 2,04%
plon (t.ha) 5,64 5,41 5,74 5,73 0,00% 5,91%
produkcja 1014,01 961,08 1039,73 1040,21 0,22% 8,23%
zużycie 980,76 958,52 1026,96 1033,03 0,59% 7,77%
eksport 142,20 121,26 148,07 148,97 0,61% 22,85%
zapasy początkowe 174,77 208,03 210,01 210,39 0,18% 1,13%
zapasy końcowe 208,03 209,40 220,98 217,56 1,55% 3,90%

Źródło: USDA

Świat: Zgodnie z najnowszymi prognozami Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) wolumen zbiorów w bieżącym sezonie ma przekroczyć 1 040 mln t. To 2,3 mln t więcej niż w zeszłomiesięcznych szacunkach i o ponad 8% więcej niż w okresie 2015/16. Wartości zostały skorygowane na plus na Ukrainie (z 27 do 28 mln t) oraz w Meksyku (z 24,5 na 26 mln t). Do nieznacznej redukcji doszło natomiast w Unii Europejskiej (z 60,68 do 60,31 mln t).

Szacuje się, że wydajność kukurydzy na Ukrainie w tym roku osiągnie 6,59 t/ha, co oznaczałoby pobicie rekordu z sezonu 2011/12 o 2%. Mimo doniesień o znacznych opóźnieniach zbiorów na skutek utrzymującej się deszczowej pogody szacuje się, że ok. 99% ogółu zbiorów zostało zebranych. W Brazylii szacowane zbiory oceniane są na 86,5 mln t przy wydajności sięgającej 5,18 t/ha, czyli o 24% wyższej niż w ubiegłym sezonie. To przede wszystkim wynik o wiele lepszych warunków pogodowych, szczególnie podczas pierwszych zbiorów. Rekordowo zapowiadają się zbiory w Meksyku, gdzie zbiory na poziomie 26 mln będą najwyższe w historii. Sprzyjającym czynnikiem okazały się przede wszystkim zrównoważone opady, które były o 50% wyższe niż przed sezonem, a to pomogło zminimalizować straty w uprawach.

UE: Komisja Europejska w prognozie z lutego zaktualizowała dane dotyczące oczekiwanej produkcji kukurydzy w bieżącym sezonie, która ma wynieść 60,20 mln t. To o ponad 2% więcej w porównaniu z okresem 2015/16. Średnia wydajność prognozowana jest z kolei na 7,1 t/ha (11% więcej r/r) przy powierzchni wynoszącej 8,5 mln ha (8% mniej r/r).  

Handel

Świat:  Prognozowany wolumen eksportu w sezonie 2016/17 w lutowym opracowaniu USDA zwiększył się nieznacznie (+0,61%), do niemal 149 mln t. Jednak w stosunku do poprzedniego okresu wzrost jest znaczący i kształtuje się na poziomie bliskim 23%. Zmiany wolumenu nastąpiły m.in. w Kanadzie (wzrost o 300 tys. t do łącznej wartości 1 mln t ze względu na zwiększoną sprzedaż do Hiszpanii) i na Ukrainie (wzrost o 700 tys. t do 18,7 mln t z uwagi na wyższą krajową podaż spełniającą wymogi eksportowe). W przypadku importu zwiększone zapotrzebowanie w prognozach na bieżący sezon pojawiło się w Iranie (wzrost o 500 tys. t do 7,5 mln t spowodowany kompensatą braków krajowej produkcji) i Wietnamie (o 500 tys. t do 8 mln t na skutek oczekiwanych wyższych dostaw z Argentyny).

Zużycie i zapasy

Świat: Zużycie w zaktualizowanej prognozie w lutym br. zwiększyło się nieznacznie z 1,027 do 1,033 mln t (+ 0,6% m/m). Wahania wystąpiły m.in. w USA i Chinach (in plus) oraz Kanadzie i UE (in minus). Również zużycie w omawianym sezonie 2016/17 ma być o 7,8% wyższe w stosunku do 2015/16.

W przeciwieństwie do wolumenu produkcji i zużycia szacowany po sezonie 2016/17 stan zapasów końcowych uległ zmniejszeniu. Według bieżącej prognozy USDA ma wynieść niespełna 218 mln t i być niższy o 1,55% w stosunku do poprzednich szacunków, ale o 3,9% wyższy r/r.

Dość istotnej redukcji zostały poddane zapasy w Unii Europejskiej. Szacunki opublikowane przez Komisję Europejską mówią o 9,9 mln t na koniec bieżącego sezonu 2016/17. W poprzedniej prognozie było to niemal 16 mln t – spadek zatem sięgnął niecałych 40%. Przyczyną korekty są przede wszystkim dane o zwiększeniu zużycia kukurydzy na cele paszowe (kosztem pszenicy) oraz nasilone przewidywane przetwórstwo ziarna na bioetanol. 

Ceny

Styczeń: Przełom roku przyniósł znaczne podwyżki w Paryżu – kontrakt styczniowy zamknął się na kwocie 174,50 EUR/t (+7,25 EUR w ciągu tygodnia), wspierany przez drożejącą ropą naftową. Kolejnym, najbliżej notowanym, stał się kontrakt na marzec 2017 r. Podobna tendencja cenowa wystąpiła na giełdzie w Chicago. Po tym okresie pierwsza połowa miesiąca przyniosła stabilizację, której sprzyjały dane z rynku biopaliw w USA mówiące o wysokiej produkcji bioetanolu (przeznacza się na ten cel 37% amerykańskiej kukurydzy). Mimo rekordowych prognoz produkcji kukurydzy na świecie notowania na CBOT kształtują się na poziomie najwyższym od czerwca 2016 r. Drugą połowę miesiąca za oceanem zdominowały korekty stawek w dół. Wśród przyczyn były m.in. wzmocnienie amerykańskiej waluty, pozytywne informacje na temat stanu upraw u głównych producentów Ameryki Łacińskiej czy wahania i brak pewności w zakresie regulacji i polityki sektora biopaliw. Pociągnęło to za sobą również spadki na giełdzie w Paryżu.

 

Luty: Nowy miesiąc przyniósł nieznaczne wzrosty, które z nielicznymi wyjątkami utrzymywały się do połowy lutego zarówno na giełdzie CBOT, jak i MATIF. Do korekty na parkietach doszło pod koniec drugiej dekady miesiąca.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Kraj Region

26 I 2017

2 II 2017 9 II 2017 16 II 2017
Rumunia Oltenia - 133,84 145,58 143,28
Niemcy Hamburg - - - -
Francja Bordeaux 166,58 169,08 168,08 168,58
Holandia Rotterdam 179,00 179,00 178,50 179,00
Polska Śląski 139,08 142,16 135,77 144,32
  Zachodni 150,68 152,35 153,12 149,62

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 12 lutego br. cena tony kukurydzy paszowej według danych MRiRW wyniosła 647 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku jest to o 4% mniej. Z kolei w odniesieniu do lutego 2015 r. mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 8,6%.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego. Za tonę kukurydzy o wilgotności do 15% oferowano od 560 do 610 zł, ze średnią ceną 592 zł. W porównaniu do stycznia jest to wzrost o 3%. 

Średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej zgodnie z systemem informacji MRiRW w styczniu 2017 r. wyniosła 642 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 5%. Z kolei w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku bieżąca cena jest niższa o 7,5%.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl