Wstęp

Ceny dwóch najbliższych kontraktów kukurydzy – na marzec i czerwiec 2017 r. – nie uległy istotnym wahaniom na paryskim parkiecie (zob. tab.) w ujęciu miesięcznym. Tym samym dane Departamentu Rolnictwa USA o rekordowych prognozach produkcji nie wywarły presji spadkowej. W stosunku do roku ubiegłego notowania zarówno marcowego jak i kwietniowego umocniły się nieznacznie.

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
marzec '17 czerwiec '17
06.02.2017 170,00 172,00
06.01.2017 169,75 172,75
05.02.2016 167,25 171,50
Zmiana m/m 0,15% -0,43%
Zmiana r/r 1,64% % 0,29%

Produkcja

Świat: Pierwsza w tym roku prognoza Departamentu Rolnictwa USA nie przyniosło istotnych zmian w szacowanej wielkości produkcji w trwającym sezonie 2016/17 (zob. tab.). Wolumen zmniejszył się nieznacznie o niecałe 2 mln t (z 1 039,73 mln t z prognozy grudniowej do 1 037,93 mln t). Zmiana była spowodowana głównie redukcją w Stanach Zjednoczonych o 1,97 mln t (do 384,78 czyli -0,5% w porównaniu do szacunków z ubiegłego miesiąca).

Źródło: USDA

Dla Rosji w dalszym ciągu utrzymywane są szacunki rekordowej produkcji kukurydzy w tym sezonie. Wolumen ma wynieść 15,5 mln t, czyli o 2,3 mln t więcej niż w ubiegłym roku. Dobry stan upraw dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym pozwoli  na osiągnięcie rekordowych zbiorów. Podobne przyczyny prognozy wzrostu produkcji skazuje się również dla Republiki Południowej Afryki. Zbiory w bieżącym sezonie są szacowane na 13 mln t. To o 65% więcej niż w ubiegłym okresie, który wykazał się wyjątkowym nieurodzajem ze względu na zjawisko El Niño, które skutkowało silną suszą.

UE: Komisja Europejska w najnowszej prognozie informuje o zbiorach kukurydzy w bieżącym sezonie na poziomie 60,2 mln t na areale 8,5 mln ha i wydajności wynoszącej 7,1 t/ha.

Polska: GUS w opublikowanym pod koniec grudnia Wynikowym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 r. przedstawił szacunki dotyczące upraw kukurydzy w ubiegłym roku. Zgodnie z zebranymi danymi powierzchnia kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosła 600 tys. ha. Wydajność ukształtowała się na poziomie 7,17 t/ha (o 52% więcej niż przed rokiem), natomiast zbiory wyniosły 4,2 mln ton (wzrost o 32% r/r). Ten dość znaczący skok jest wynikiem zdecydowanie bardziej sprzyjających warunków atmosferycznych niż w 2015 roku.

Handel

Świat: Wolumen globalnego eksportu nie uległ większym wahaniom i w dalszym ciągu utrzymując poziom 148 mln t. Zwiększone o 200 tys. t wysyłki ziarna szacowane są dla Unii Europejskiej (do 2 mln t). Dla Serbii z kolei prognozowany jest wzrost do 2,5 mln t (o 200 tys. t w porównaniu z poprzednią prognozą) wynikający z dogodnych cen na rynku i zwiększonej produkcji.

Rekordowe globalne zużycie kukurydzy oraz duża podaż połączona z opłacalnością wymiany handlowej (40% spadek wartości hrywny i rubla względem dolara amerykańskiego od 2014 roku) wspiera zarówno ukraiński jak i rosyjski handel. Kukurydza z tych krajów zyskuje także przewagę na niektórych rynkach ze względu na obowiązujący zakaz genetycznie modyfikowanych upraw. Prognozowany eksport kukurydzy z Rosji ma osiągnąć rekordowy poziom ponad 5 mln t w sezonie 2016/17. Bliskość rynków zarówno ze Środkowego Wschodu jak i z Azji wspomagała zwiększenie obrotów handlowych ze względów na rosnące zapotrzebowanie. Sytuacja na Ukrainie jest nieco inna. W bieżącym sezonie eksport ma osiągnąć trzecią najwyższą w historii wartość.

Polska: Import kukurydzy do Polski między styczniem a listopadem 2016 r. wyniósł według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów 313 tys. t. To o 8% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Kierunkiem, z którego pochodziła największa ilość ziarna była Ukraina. Eksport w tym samym okresie również uległ zwiększeniu z 663 tys. t do 707 tys. t. Głównym odbiorcą pozostały Niemcy.

Zużycie i zapasy

Świat: Zużycie, pomimo zmniejszeniu produkcji o 2 mln t, uległo mniejszej korekcie o 0,5 mln t w porównaniu z poprzednią prognozą USDA na sezon 2016/17. Tym samym zmniejszyła się luka między wolumenem globalnych zbiorów a światową konsumpcją do niespełna 11 mln t w bieżącym sezonie (poprzednia wartość wynosiła ponad 13 mln t).
W związku z powyższymi korektami zmieniła się również prognoza wielkości zapasów końcowych po sezonie 2016/17. Według ostatnich styczniowych szacunków USDA ich wielkość wyniesie blisko 221 mln t wobec 225,25 mln t przed miesiącem. Państwami, w których doszło do redukcji Stany Zjednoczone (z 61 mln t do 59,8 mln t.

Ceny

Grudzień: Przełom listopada i grudnia objawił się spadkami kukurydzy na giełdzie MATIF. Nie były jednak drastyczne. Notowania straciły ok. 2,25% między 28 listopada a 5 grudnia. Po tym okresie miały miejsce delikatne wzrosty. W Chicago wzrosty miały miejsce już na początku miesiąca. Wynikały m.in. z dobrych danych dotyczących eksportu ziarna z USA. Druga połowa miesiąca to czas niższych obrotów związanych z okresem świątecznym, zwłaszcza na giełdzie MATIF. W Paryżu cena styczniowego kontraktu rosła zyskując ostatecznie w ciągu miesiąca ok. 2%. Nieco więcej umocnił się w grudniu kontrakt na marzec 2017 na CBOT. Tam doszło do blisko 3% wzrostów.

 

Styczeń: Przełom roku przyniósł solidne podwyżki w Paryżu – kontrakt styczniowy zamknął się na kwotę 174,50 EUR/t (+7,25 EUR w ciągu tygodnia) wspierany drożejącą ropą naftową. Kolejnym, najbliżej notowanym stał się kontrakt na marzec 2017. Podobna tendencja wystąpiła na giełdzie w Chicago. Po tym okresie pierwsza połowa miesiąca przyniosła stabilizację, której sprzyjały dane z rynku biopaliw w USA – wysokiej produkcji bioetanolu (przeznacza się na ten cel 37% amerykańskiej kukurydzy). Mimo rekordowych prognoz produkcji kukurydzy na świecie notowania na CBOT kształtują się na poziomie najwyższym od czerwca 2016 r.

 

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 15 stycznia br. średnia cena kukurydzy paszowej wyniosła 645 zł/t. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku (697 zł/t) jest to ponad 7,5% mniej, w stosunku do dwóch lat wcześniej jest to wzrost o 12,5%.

Dolnośląskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego. Za tonę kukurydzy o wilgotności na poziomie ok. 30% płacono w połowie stycznia od 370 zł do 400 zł. Średnia cena wyniosła 380 zł/t (przed miesiącem 359 zł). Za ziarno o wilgotności do 15% w tym samym okresie oferowano od 560 do 600 zł/t, średnio 575 zł/t (579 zł w połowie grudnia).

Średnia miesięczna cena kukurydzy zgodnie z systemem informacji MRiRW wyniosła w grudniu 612 zł/t. W porównaniu z wcześniejszym miesiącem jest to wzrost o ponad 4%. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku cena jest niższa o 11%.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl