Wstęp

Po zamknięciu kontraktu na marzec, najbliższym stał się czerwcowy. Z wyjątkiem kilku sesji notowania na MATIF zyskiwały przez cały luty i początek marca. Paryska giełda podążała umocnieniami na amerykańskiej CBOT. Wzrosty wszystkich trzech najbliżej notowanych kontraktów oscylowały między 1 a 2% m/m.  W stosunku do ubiegłorocznych aktualne notowania są na wyraźnie niższym poziomie (zob. tab.). 

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
czerwiec '18 sierpień ’18 listopad ’18
08.03.2018 163,25 168,75 168,25
08.02.2018 160,50 166,00 166,25
zmiana m/m 1,7% 1,7% 1,2%

marzec ’17 czerwiec ’17 sierpień ’17
08.03.2017 174,75 177,75 174,00
Zmiana r/r -6,6% -5,1% -3,3%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: W lutowej prognozie USDA (Departament Rolnictwa USA) szacunki produkcji na bieżący sezon zmniejszyły się nieznacznie w ujęciu m/m.  Spadek był nieco większy w stosunku do poprzedniego sezonu (zob. tab.). Krajami z redukcją wolumenu były Argentyna (-7% m/m) i Ukraina (-3,5%).

UE: Komisja Europejska w swojej najnowszej prognozie na sezon 2018/19 wskazuje na zbiory o wielkości 63,9 mln t, czyli o 2,0% mniej niż w aktualnym okresie. Jednostka Strategie Grain szacuje najbliższe zbiory nieco niżej, na 60 mln t. Powierzchnia zdaniem KE wyniesie ok. 8,5 mln ha, co jest wartością o 1,6% wyższą niż w sezonie 2017/18. Da to średnią wydajność rzędu 7,5 t/ha.

Handel

Świat: Rośną prognozy wolumenu obrotów handlowych. W stosunku do poprzedniej, styczniowej prognozy szacowany eksport kukurydzy w bieżącym sezonie ma sięgnąć 151,5 mln t, czyli o 0,5% więcej m/m i o blisko 7% więcej w porównaniu do sezonu 2016/17. Złożyło się na to m.in. znaczące zwiększenie zapotrzebowania na amerykańską kukurydzę (z 48,5 do 51,5 mln t). Doszło także do spadku prognoz eksportu z Brazylii i Argentyny, kolejno o 1,5 mln t i 0,5 mln t (do 26,5 i 34 mln t) z uwagi na niższe plony i obniżone tempo wysyłki ziarna. Wolumen został także zredukowany dla Ukrainy, z 20,5 do 20 mln t (niższa wydajność).

UE: Komisja Europejska prognozuje, że w nadchodzącym sezonie 2018/19 import kukurydzy do Unii Europejskiej wyniesie 13,2 mln t. W przypadku sprawdzenia prognozy byłby to spadek w wysokości blisko 9% względem bieżącego sezonu. Eksport z kolei jest szacowany na 2,6 mln t, czyli ponad 2,5 razy więcej niż dla 2017/18.

Polska: W 2017 r. wyeksportowano z Polski 1 117 tys. t kukurydzy, o 23% więcej niż przed rokiem. Głównym odbiorcą były Niemcy, gdzie trafiło ponad 60% ziarna. W dalszej kolejności znalazły się Holandia i Wielka Brytania, po 10%. W przypadku importu wolumen wzrósł w podobnym stopniu, z 322 tys. t w 2016 r. do 397 tys. t w 2017 r. (23%). 40% ziarna pochodziło z Ukrainy.

Zużycie i zapasy

Świat: Zużycie globalne w porównaniu z danymi z ubiegłego miesiąca jest minimalnie wyższe i kształtuje się na poziomie powyżej 1 068 mln t. Utrzymuje się również powyżej poziomu z ubiegłego sezonu 2016/17 (zob. tab. powyżej).

W ostatniej prognozie USDA zredukowała szacunki dotyczące zapasów końcowych. Aktualnie wolumen na koniec sezonu 2017/18 ma wynieść 203 mln t, nieznacznie mniej niż przed miesiącem (-1,7%). W stosunku do poprzedniego okresu strata jest wyższa i wynosi blisko 12%. Największa redukcja r/r objęła Chiny (ponad 20 mln t).

Ceny

Styczeń: Europejska kukurydza pierwszą dekadę miesiąca zaczęła obiecująco, notując kilka zwyżkowych sesji i zbliżając się do 160 EUR/t. Jednak w połowie stycznia doszło do załamania skutkującego stratą niemal 5% w ciągu kilku dni. Ostatnie dni miesiąca przyniosły stabilizację na poziomie niewiele ponad 150 EUR/t. Największy wpływ na sytuację miało znaczące umocnienie się euro względem dolara, ponieważ na amerykańskiej giełdzie CBOT kukurydza przez większość stycznia umacniała się, zyskując na przestrzeni miesiąca 4,5%.

Luty: Po gwałtownych spadkach w styczniu, pierwsza połowa lutego na MATIF przebiegła pod znakiem wzrostów kukurydzy. Kontrakt marcowy przekroczył granicę 154 EUR. Po tym okresie miało miejsce kilka spadkowych sesji, jednak notowania wróciły do wzrostowego trendu i ostatniego dnia lutego osiągnęły 156 EUR.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Region

Kraj Region

11 I 2017

18 I 2017 25 I 2017 1 II 2017
Rumunia Oltenia - 136,71 136,77 137,15
Niemcy Hamburg - - - -
Francja Bordeaux 155,58 154,08 146,58 148,58
Holandia Rotterdam 165,00 167,00 168,00 170,00
Polska Śląski 147,56 148,19 149,28 149,72

Zachodni 153,39 148,06 149,20 153,21


11 I 2017

Kraj Region

11 I 2017

18 I 2017 25 I 2017 1 II 2017
Rumunia Oltenia - 136,71 136,77 137,15
Niemcy Hamburg - - - -
Francja Bordeaux 155,58 154,08 146,58 148,58
Holandia Rotterdam 165,00 167,00 168,00 170,00
Polska Śląski 147,56 148,19 149,28 149,72

Zachodni 153,39 148,06 149,20 153,21

18 I 2017

Kraj Region

11 I 2017

18 I 2017 25 I 2017 1 II 2017
Rumunia Oltenia - 136,71 136,77 137,15
Niemcy Hamburg - - - -
Francja Bordeaux 155,58 154,08 146,58 148,58
Holandia Rotterdam 165,00 167,00 168,00 170,00
Polska Śląski 147,56 148,19 149,28 149,72

Zachodni 153,39 148,06 149,20 153,21

25 I 2017

Kraj Region

11 I 2017

18 I 2017 25 I 2017 1 II 2017
Rumunia Oltenia - 136,71 136,77 137,15
Niemcy Hamburg - - - -
Francja Bordeaux 155,58 154,08 146,58 148,58
Holandia Rotterdam 165,00 167,00 168,00 170,00
Polska Śląski 147,56 148,19 149,28 149,72

Zachodni 153,39 148,06 149,20 153,21

1 II 2017

Kraj Region

11 I 2017

18 I 2017 25 I 2017 1 II 2017
Rumunia Oltenia - 136,71 136,77 137,15
Niemcy Hamburg - - - -
Francja Bordeaux 155,58 154,08 146,58 148,58
Holandia Rotterdam 165,00 167,00 168,00 170,00
Polska Śląski 147,56 148,19 149,28 149,72

Zachodni 153,39 148,06 149,20 153,21

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 25 lutego br. cena tony suchej kukurydzy paszowej według danych MRiRW wyniosła 628 zł i była taka sama jak przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku stawki są niższe o 4,3%. W stosunku do roku 2016 r. kukurydza jest tańsza o 7,2%.  

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie lutego 2018 r. Za tonę kukurydzy mokrej o wilgotności 30% oferowano od 350 do 400 zł, ze średnią ceną 389 zł/t. W porównaniu do poprzedniego miesiąca to wzrost o 1%. Kukurydza sucha kosztowała średnio 600 zł/t (spadek m/m o 0,3%), od 580 zł/t do 620 zł/t.

Średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej zgodnie z systemem informacji MRiRW w styczniu 2018 r. wyniosła 618 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 1,8%. Z kolei w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku bieżąca cena jest niższa o 3,7%.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl