Wstęp

Ostatni miesiąc dla trzech najbliższych kontraktów przyniósł wzrosty na giełdzie MATIF. Blisko 3% zyskały notowania z zapadalnością na czerwiec 2018 r. Czynnikiem wspierającym były doniesienia zza oceanu m.in. prognozy  o niższych nadchodzących zbiorach w Argentynie, a także gorsze niż poprzednio szacunki o areale zaczynających się zasiewach w Stanach Zjednoczonych. W stosunku do ubiegłego roku aktualne kontrakty kształtują się na poziomie niższym niż przed rokiem (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
czerwiec '18 sierpień ’18 listopad ’18
09.04.2018 168,25 171,25 168,75
09.03.2018 163,50 169,00 168,25
zmiana m/m 2,8% 1,3% 0,3%

marzec ’17 czerwiec ’17 sierpień ’17
10.04.2017 169,75 175,75 170,25
Zmiana r/r -1,0% -2,6% -0,9%

Produkcja

15/16

Kukurydza
dane globalne mln t
15/16 16/17 szac. 17/18 progn
styczeń 18
17/18 progn
luty 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 181,01 185,68 185,59 184,43 -0,1% -0,7%
plon (t/ha) 5,38 5,79 5,66 5,65 -0,2% -2,4%
produkcja 973,45 1075,97 1044,56 1041,73 -0,3% -3,2%
zużycie 968,23 1061,17 1066,73 1068,41 0,2% 0,7%
eksport 144,91 141,71 150,82 151,52 0,5% 6,9%
zapasy końcowe 214,96 229,76 206,57 203,09 -1,7% -11,6%

16/17 szac.

Kukurydza
dane globalne mln t
15/16 16/17 szac. 17/18 progn
styczeń 18
17/18 progn
luty 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 181,01 185,68 185,59 184,43 -0,1% -0,7%
plon (t/ha) 5,38 5,79 5,66 5,65 -0,2% -2,4%
produkcja 973,45 1075,97 1044,56 1041,73 -0,3% -3,2%
zużycie 968,23 1061,17 1066,73 1068,41 0,2% 0,7%
eksport 144,91 141,71 150,82 151,52 0,5% 6,9%
zapasy końcowe 214,96 229,76 206,57 203,09 -1,7% -11,6%

17/18 progn
styczeń 18

Kukurydza
dane globalne mln t
15/16 16/17 szac. 17/18 progn
styczeń 18
17/18 progn
luty 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 181,01 185,68 185,59 184,43 -0,1% -0,7%
plon (t/ha) 5,38 5,79 5,66 5,65 -0,2% -2,4%
produkcja 973,45 1075,97 1044,56 1041,73 -0,3% -3,2%
zużycie 968,23 1061,17 1066,73 1068,41 0,2% 0,7%
eksport 144,91 141,71 150,82 151,52 0,5% 6,9%
zapasy końcowe 214,96 229,76 206,57 203,09 -1,7% -11,6%

17/18 progn
luty 18

Kukurydza
dane globalne mln t
15/16 16/17 szac. 17/18 progn
styczeń 18
17/18 progn
luty 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 181,01 185,68 185,59 184,43 -0,1% -0,7%
plon (t/ha) 5,38 5,79 5,66 5,65 -0,2% -2,4%
produkcja 973,45 1075,97 1044,56 1041,73 -0,3% -3,2%
zużycie 968,23 1061,17 1066,73 1068,41 0,2% 0,7%
eksport 144,91 141,71 150,82 151,52 0,5% 6,9%
zapasy końcowe 214,96 229,76 206,57 203,09 -1,7% -11,6%

Zmiana m/m

Kukurydza
dane globalne mln t
15/16 16/17 szac. 17/18 progn
styczeń 18
17/18 progn
luty 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 181,01 185,68 185,59 184,43 -0,1% -0,7%
plon (t/ha) 5,38 5,79 5,66 5,65 -0,2% -2,4%
produkcja 973,45 1075,97 1044,56 1041,73 -0,3% -3,2%
zużycie 968,23 1061,17 1066,73 1068,41 0,2% 0,7%
eksport 144,91 141,71 150,82 151,52 0,5% 6,9%
zapasy końcowe 214,96 229,76 206,57 203,09 -1,7% -11,6%

Zmiana r/r

Kukurydza
dane globalne mln t
15/16 16/17 szac. 17/18 progn
styczeń 18
17/18 progn
luty 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 181,01 185,68 185,59 184,43 -0,1% -0,7%
plon (t/ha) 5,38 5,79 5,66 5,65 -0,2% -2,4%
produkcja 973,45 1075,97 1044,56 1041,73 -0,3% -3,2%
zużycie 968,23 1061,17 1066,73 1068,41 0,2% 0,7%
eksport 144,91 141,71 150,82 151,52 0,5% 6,9%
zapasy końcowe 214,96 229,76 206,57 203,09 -1,7% -11,6%

Źródło: USDA

Świat: W marcu globalny wolumen szacowanych zbiorów kukurydzy w sezonie 2017/18 praktycznie nie uległ zmianie w stosunku do lutowej prognozy USDA (Departament Rolnictwa USA). Tym samym produkcja w aktualnym sezonie pozostaje o ponad 3% niższa w stosunku 2016/17.

Kolejny miesiąc z rzędu redukowany jest zbiór w Argentynie, obecnie wynosi on 36 mln t (-12% r/r). Z kolei plon jest szacowany na poziomie 6,92 t/ha, czyli o 17% niższym r/r. Powodem spadków są niesprzyjające warunki pogodowe, głównie susza i wysokie temperatury, które utrzymywały się w ubiegłych miesiącach. Z podobnych powodów (susza) duży spadek w porównaniu z poprzednim sezonem odnotowano w RPA ( do 13 mln t, -26% r/r).

UE: Zgodnie z danymi USDA w aktualnym sezonie w Unii Europejskiej zebrano 61,14 mln t ziarna, czyli o 0,5% mniej niż w okresie 2016/17. Zaktualizowano szacunki dla Francji (14,3 mln t), Niemiec (4,5 mln t) i Rumunii (14,5 mln t).

Handel

Świat: W aktualnej prognozie globalny wolumen eksportu nie uległ większym zmianom i w marcowym raporcie USDA w dalszym ciągu nieznacznie przekracza 151 mln t. Eksport został zredukowany dla Argentyny do 25 mln t (-1,5 mln t m/m), ze względu na spodziewane niższe zbiory, i Brazylii do 31 mln t  (-3,0 mln t m/m). Stany Zjednoczone z kolei zwiększyły wolumen do 56 mln t (+4,5 mln t), co jest wynikiem konkurencyjnych stawek i popytu ze strony odbiorców.

UE: Według stanu na marzec 2018 r. import ziarna kukurydzy w 2017/18 osiągnął 12,3 mln t. Eksport wyniósł z kolei 0,9 mln t.

Polska: Pierwsze dane za 2018 r. wskazują na znaczący spadek eksportu kukurydzy w styczniu. Wolumen wyniósł 96,5 tys., czyli o 54% mniej niż w pierwszym miesiącu 2017 r. Zmniejszeniu uległ również import ziarna, z 25 tys. t przed rokiem do 14 tys. t w styczniu 2018 r. (-44%).

Zużycie i zapasy

Świat: Zużycie globalne w aktualnym sezonie w porównaniu z danymi z lutego wzrosło i kształtuje się na poziomie powyżej 1 074 mln t (+0,7%). W stosunku do ubiegłego sezonu różnica wynosi 1,2%.

W marcowej publikacji USDA szacowany wolumen zapasów końcowych spadł poniżej 200 mln t pierwszy raz od sezonu 2014/15. Aktualnie wynosi 199,2 mln t (-2% m/m i -14% r/r). Mimo wzrostów, m.in. w Brazylii i UE, zmiana była na minus z uwagi na znaczącą redukcję w USA (z niespełna 60 mln t do 54 mln t) spowodowaną zwiększeniem eksportu.

Ceny

Luty: Po gwałtownych spadkach w styczniu, pierwsza połowa lutego na MATIF przebiegła pod znakiem wzrostów kukurydzy. Kontrakt marcowy przekroczył granicę 154 EUR. Po tym okresie miało miejsce kilka spadkowych sesji, jednak notowania wróciły do wzrostowego trendu i ostatniego dnia lutego osiągnęły 156 EUR.

Marzec: Od końca lutego notowania na MATIF umacniały się. Przyczyn wzrostu upatrywać można w zwiększonym zapotrzebowaniu importowym i obawach o warunki atmosferyczne w Ameryce Południowej. Jednak w połowie marca zarówno na MATIF jak i CBOT doszło do spadków. Kursy podążały za spadającą pszenicą, dodatkowy wpływ miały na nie również ruchy kapitału spekulacyjnego i deszcze, które obficie nawiedziły tereny upraw dotknięte przez susze.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 25 marca br. cena tony suchej kukurydzy paszowej według danych MRiRW wyniosła 647 zł i była o 3% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku stawki są niższe o 2,9%. W stosunku do roku 2016 r. kukurydza jest tańsza o 2,2%.  

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie marca 2018 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 607 zł/t (wzrost m/m o 1,2%), od maksymalnie 580 zł/t do 650 zł/t.

Średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej zgodnie z systemem informacji MRiRW w lutym 2018 r. wyniosła 631 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 2,1%. W porównaniu z lutym ubiegłego roku bieżąca cena jest niższa o 3,7%.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl