Wstęp

Obniżki sierpniowego kontraktu na kukurydzę na giełdzie MATIF zatrzymały się w połowie miesiąca. Po krótkim okresie stabilizacji doszło do ponownego wzrostu. Trzy najbliższe kontrakty podrożały średnio o ponad 2% m/m. W stosunku do ubiegłego roku notowania utrzymują się na podobnym poziomie (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
sierpień'18 listopad’18 styczeń’18
06.07.2018 171,75 174,75 177,00
08.05.2018 168,50 170,50 173,75
zmiana m/m 1,9% 2,5% 1,9%

sierpień’17 listopad’17 styczeń’17
06.07.2017 172,00 172,25 175,00
Zmiana r/r -0,1% 1,5% 1,1%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: Zaktualizowane szacunki USDA (Departament Rolnictwa USA) na rozpoczynający się sezon 2018/19 utrzymują wolumen ponad 1 050 mln t. W stosunku do prognoz sprzed miesiąca, produkcja nieznacznie zmniejszyła się (-0,3%). W porównaniu z sezonem 2017/18 zbiory w dalszym ciągu mają być wyższe (+1,7%). Powierzchnia ma pozostać praktycznie bez zmian, wydajność z kolei zanotuje niewielki wzrost (o 1,6% r/r).

Wśród głównych producentów do znaczącej redukcji doszło w Rosji. Najbliższe zbiory mają wynieść 15 mln t, czyli o 4 mln t mniej (-21%) niż w majowej prognozie, ale w dalszym ciągu więcej niż w sezonie 2017/18. Wynika to z pierwszego od 2009 r. spadku powierzchni zasiewów kukurydzy (2,7 wobec 3,4 mln ha przed rokiem).

UE: Najnowsze dane Komisji Europejskiej dotyczące nadchodzącego sezonu prognozują zbiory kukurydzy (na ziarno) w 2018 r. na poziomie 63,9 mln t, czyli o ponad 2% mniej niż w ubiegłym roku. Prognozy innych źródeł to 60,9 mln t (Strategie Grain), 61,4 mln (ADM) i 64,9 mln t (CCR). Powierzchnia zdaniem KE będzie na poziomie 8,5 mln ha  (+1,5% r/r).

Handel

Świat: Zgodnie z czerwcową prognozą na nadchodzący sezon 2018/19 wolumen obrotów handlowych ma przekroczyć 155 mln t, czyli o 3,5% więcej niż przed rokiem (zob. tab.). Dla Iranu szacowany jest import o 500 tys. niższy (8,5 mln t). Redukcja w przypadku eksportu kukurydzy prognozowana jest dla Rosji (z uwagi na niższe zbiory), z 7,5 do 5,5 mln t.

UE: W bieżącym sezonie (do kwietnia) do Unii Europejskiej sprowadzono 15,8 mln t kukurydzy. To o 40% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Głównymi dostawcami na europejski rynek są niezmiennie Ukraina (45% ogółu) i Brazylia (39%). Eksport z kolei zmniejszył się o 47% i osiągnął 1,19 mln t (ziarno pochodziło głównie z Rumunii (60%) i trafiało m.in. do Turcji – 31% – i Libanu – 19%).  

Polska: W pierwszych czterech miesiącach 2018 r. według wstępnych danych MRiRW wyeksportowano z Polski 329 tys. t. To o prawie 45% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Głównym odbiorcą pozostają Niemcy (blisko 82%). Import także uległ zmniejszeniu. W okresie I-IV 2018 r. osiągnął 86 tys. t (-28% r/r). Głównym dostawcą na polski rynek była Ukraina (niemal 30% ogółu).

Zużycie i zapasy

Świat: Według prognoz na 2018/19 zużycie globalne ma być wyższe niż produkcja. W sezonie 2018/19 ma wynieść ponad 1 090 mln t (o 2% więcej niż przed rokiem). Zwiększeniu uległa prognoza konsumpcji w UE (z 76,5 do 77,5 mln t).

Prognoza zapasów końcowych w sezonie 2018/19 w dalszym ciągu pozostaje niższa niż wolumen w 2017/18. Różnica wynosi ponad 20%. Wolumeny poniżej tych z ubiegłego roku mają utrzymać Brazylia, Unia Europejska i USA.

Ceny

Maj: Doniesienia Departamentu Rolnictwa USA zahamowały dalsze wzrosty notowań. Pierwszy komunikat dotyczył szybkich postępów w zasiewach amerykańskiej kukurydzy, które do tej pory były opóźnione. Drugim czynnikiem było utrzymanie szacunków wolumenu zapasów mimo niższej produkcji w USA. Pod koniec maja cena kukurydzy na MATIF osiągnęła poziom ponad 169 EUR/t.

Czerwiec: Początek miesiąca przyniósł duże spadki na amerykańskiej giełdzie CBOT. Pociągnęło to za sobą w naturalny sposób ceny także na europejskim parkiecie. Kontrakt sierpniowy na MATIF stracił w pierwszych trzech tygodniach czerwca ponad 5%. Obniżki były spowodowane sytuacją za oceanem – kondycja amerykańskiej kukurydzy jest bardzo dobra, a pogoda sprzyja wegetacji. Ponadto działania administracji USA mogą wpłynąć na zahamowanie eksportu ziarna ze Stanów do Meksyku, który sprowadza znaczny wolumen kukurydzy. 

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 24 czerwca br. cena tony suchej kukurydzy paszowej według danych MRiRW wyniosła 693zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku stawki są niższe o 2,9%. W stosunku do roku 2016 r. kukurydza jest tańsza o 2,6%.  

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie czerwca 2018 r. Kukurydza sucha średnio kosztowała 636 zł (wzrost m/m o 1,9%), od maksymalnie 590 zł/t do 670 zł/t.

Średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej zgodnie z systemem informacji MRiRW w maju 2018 r. wyniosła 673 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 2,4%. W porównaniu z lutym ubiegłego roku bieżąca cena jest niższa o 3,3%.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl