Wstęp

Na rynku kukurydzy od połowy lipca ma miejsce trend wzrostowy na MATIF. Na przestrzeni miesiąca kontrakt listopadowy podrożał o 10%. Presja jest wywoływana m.in. niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (niedobór opadów) w bieżącym kluczowym okresie wegetacji kukurydzy. W odniesieniu do zeszłorocznych kontraktów zwyżki są jeszcze bardziej widoczne (zob. tab.)

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
listopad'18 styczeń’19 marzec’19
09.08.2018 191,00 193,00 194,75
09.07.2018 173,50 176,00 178,00
zmiana m/m 10,0% 9,7% 9,4%

listopad’17 styczeń’18 marzec’18
09.08.2017 166,00 169,75 171,50
Zmiana r/r 15,1% 13,7% 13,6%

Produkcja

16/17

Kukurydza
dane globalne mln t
16/17 17/18 szac. 18/19 progn
maj 18
18/19 progn
czerwiec 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 186,87 184,81 184,50 183,88 -0,3% 0,0%
plon (t/ha) 5,77 5,63 5,72 5,72 0,0% 1,6%
produkcja 1078,43 1034,77 1056,07 1052,42 -0,3% 1,7%
zużycie 1060,75 1069,34 1091,77 1090,42 -0,1% 2,0%
eksport 141,74 150,29 157,58 155,58 -1,3% 3,5%
zapasy końcowe 227,53 194,85 159,15 154,69 -2,8% -20,6%

17/18 szac.

Kukurydza
dane globalne mln t
16/17 17/18 szac. 18/19 progn
maj 18
18/19 progn
czerwiec 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 186,87 184,81 184,50 183,88 -0,3% 0,0%
plon (t/ha) 5,77 5,63 5,72 5,72 0,0% 1,6%
produkcja 1078,43 1034,77 1056,07 1052,42 -0,3% 1,7%
zużycie 1060,75 1069,34 1091,77 1090,42 -0,1% 2,0%
eksport 141,74 150,29 157,58 155,58 -1,3% 3,5%
zapasy końcowe 227,53 194,85 159,15 154,69 -2,8% -20,6%

18/19 progn
maj 18

Kukurydza
dane globalne mln t
16/17 17/18 szac. 18/19 progn
maj 18
18/19 progn
czerwiec 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 186,87 184,81 184,50 183,88 -0,3% 0,0%
plon (t/ha) 5,77 5,63 5,72 5,72 0,0% 1,6%
produkcja 1078,43 1034,77 1056,07 1052,42 -0,3% 1,7%
zużycie 1060,75 1069,34 1091,77 1090,42 -0,1% 2,0%
eksport 141,74 150,29 157,58 155,58 -1,3% 3,5%
zapasy końcowe 227,53 194,85 159,15 154,69 -2,8% -20,6%

18/19 progn
czerwiec 18

Kukurydza
dane globalne mln t
16/17 17/18 szac. 18/19 progn
maj 18
18/19 progn
czerwiec 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 186,87 184,81 184,50 183,88 -0,3% 0,0%
plon (t/ha) 5,77 5,63 5,72 5,72 0,0% 1,6%
produkcja 1078,43 1034,77 1056,07 1052,42 -0,3% 1,7%
zużycie 1060,75 1069,34 1091,77 1090,42 -0,1% 2,0%
eksport 141,74 150,29 157,58 155,58 -1,3% 3,5%
zapasy końcowe 227,53 194,85 159,15 154,69 -2,8% -20,6%

Zmiana m/m

Kukurydza
dane globalne mln t
16/17 17/18 szac. 18/19 progn
maj 18
18/19 progn
czerwiec 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 186,87 184,81 184,50 183,88 -0,3% 0,0%
plon (t/ha) 5,77 5,63 5,72 5,72 0,0% 1,6%
produkcja 1078,43 1034,77 1056,07 1052,42 -0,3% 1,7%
zużycie 1060,75 1069,34 1091,77 1090,42 -0,1% 2,0%
eksport 141,74 150,29 157,58 155,58 -1,3% 3,5%
zapasy końcowe 227,53 194,85 159,15 154,69 -2,8% -20,6%

Zmiana r/r

Kukurydza
dane globalne mln t
16/17 17/18 szac. 18/19 progn
maj 18
18/19 progn
czerwiec 18
Zmiana m/m Zmiana r/r
pwierzchnia (mln ha) 186,87 184,81 184,50 183,88 -0,3% 0,0%
plon (t/ha) 5,77 5,63 5,72 5,72 0,0% 1,6%
produkcja 1078,43 1034,77 1056,07 1052,42 -0,3% 1,7%
zużycie 1060,75 1069,34 1091,77 1090,42 -0,1% 2,0%
eksport 141,74 150,29 157,58 155,58 -1,3% 3,5%
zapasy końcowe 227,53 194,85 159,15 154,69 -2,8% -20,6%

Źródło: USDA

Świat:

Lipcowe szacunki USDA (Departament Rolnictwa USA) na rozpoczęty sezon 2018/19 wzrosły do ponad 1 054 mln t. W stosunku do prognoz sprzed miesiąca, produkcja nieznacznie zwiększyła się (o 0,2%). W porównaniu z sezonem 2017/18 zbiory mają być wyższe o blisko 2%. Areał nie ulega wahaniom, wydajność odnotowuje nieznaczny wzrost: 0,2% m/m i 1,8% r/r (zob. tab.).  

Trwająca susza daje się we znaki w Rosji. Tamtejsze uprawy są aktualnie prognozowane na 12 mln t. To o 3 mln t mniej niż w prognozie z czerwca i 1,2 mln t mniej niż w zeszłym sezonie. Spadki są spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (brak odpadów) w kluczowych regionach dla produkcji kukurydzy w Rosji (kaukaski i południowy).

UE: Lipcowa prognoza Komisji Europejskiej dotycząca rozpoczętego sezonu 2018/19 prognozuje zbiory kukurydzy (na ziarno) na poziomie 63,7 mln t, czyli o 2% mniej niż w ubiegłym roku. Prognozy innych źródeł to 60,6 mln t (Strategie Grain) oraz 60,3 mln (ADM). Powierzchnia zdaniem KE osiągnie 8,4 mln ha (bez zmian r/r).

Handel

Świat: Najnowsza prognoza z lipca na sezon 2018/19 wskazuje, że wolumen obrotów handlowych ma wciąż utrzymywać się powyżej 155 mln t – to o 3% więcej niż przed rokiem (zob. tab.).

Polska: Według wstępnych danych MRiRW w okresie styczeń-maj 2018 r. wyeksportowano z Polski 390 tys. t. To o prawie 39% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Głównym odbiorcą pozostają Niemcy (ponad 82%). Import również zmniejszył się. W pierwszych pięciu miesiącach 2018 r. osiągnął niemal 105 tys. t (-37% r/r). Głównym dostawcą na polski rynek była Ukraina (34% ogółu).

Zużycie i zapasy

Świat: Według lipcowej prognozy USDA na 2018/19 zużycie globalne ma pozostawać w dalszym ciągu wyższe niż produkcja. W sezonie 2018/19 ma wynieść ponad 1 094 mln t (o 2,3% więcej niż przed rokiem). Po raz kolejny zwiększeniu uległa prognoza konsumpcji w UE (z 77,5 do 78 mln t).

W lipcu doszło do redukcji prognoz zapasów końcowych po sezonie 2018/19. Aktualnie szacowane są na 152 mln, czyli o blisko 2% mniej niż przed miesiącem i 22% niż przed rokiem. Wolumen jest zmniejszany w Chinach, Unii Europejskiej i USA.

Ceny

Czerwiec: Początek miesiąca przyniósł duże spadki na amerykańskiej giełdzie CBOT. Pociągnęło to za sobą w naturalny sposób także ceny na europejskim parkiecie. Kontrakt sierpniowy na MATIF stracił w pierwszych trzech tygodniach czerwca ponad 5%. Obniżki były spowodowane sytuacją za oceanem – kondycja amerykańskiej kukurydzy jest bardzo dobra, a pogoda sprzyja wegetacji. Ponadto działania administracji USA mogą wpłynąć na zahamowanie eksportu ziarna ze Stanów do Meksyku, który sprowadza znaczny wolumen kukurydzy. 

Lipiec: Po trwających praktycznie cały miesiącach spadkach na CBOT zniżkowy trend zatrzymał się zarówno na giełdzie w Chicago jak i Paryżu. Głównym powodem zmiany były zakupy kontraktów przez fundusze za oceanem.  Na koniec lipca kontrakt sierpniowy na kukurydzę na MATIF osiągnął 184,75 EUR/t, wobec 166,75 EUR/t miesiąc wcześniej (wzrost o 10%).

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Region

Kraj Region 7 VI 2018 14 VI 2018 21 VI 2018 28 VI 2018
Rumunia Oltenia 122,63 124,11 - -
Niemcy Hamburg - - - -
Francja Bordeaux 170,30 168,23 162,23 156,73
Holandia Rotterdam 186,00 186,00 182,00 182,00
Polska Śląski 156,73 156,93 157,95 157,62

Zachodni 157,33 161,75 163,11 161,57

7 VI 2018

Kraj Region 7 VI 2018 14 VI 2018 21 VI 2018 28 VI 2018
Rumunia Oltenia 122,63 124,11 - -
Niemcy Hamburg - - - -
Francja Bordeaux 170,30 168,23 162,23 156,73
Holandia Rotterdam 186,00 186,00 182,00 182,00
Polska Śląski 156,73 156,93 157,95 157,62

Zachodni 157,33 161,75 163,11 161,57

14 VI 2018

Kraj Region 7 VI 2018 14 VI 2018 21 VI 2018 28 VI 2018
Rumunia Oltenia 122,63 124,11 - -
Niemcy Hamburg - - - -
Francja Bordeaux 170,30 168,23 162,23 156,73
Holandia Rotterdam 186,00 186,00 182,00 182,00
Polska Śląski 156,73 156,93 157,95 157,62

Zachodni 157,33 161,75 163,11 161,57

21 VI 2018

Kraj Region 7 VI 2018 14 VI 2018 21 VI 2018 28 VI 2018
Rumunia Oltenia 122,63 124,11 - -
Niemcy Hamburg - - - -
Francja Bordeaux 170,30 168,23 162,23 156,73
Holandia Rotterdam 186,00 186,00 182,00 182,00
Polska Śląski 156,73 156,93 157,95 157,62

Zachodni 157,33 161,75 163,11 161,57

28 VI 2018

Kraj Region 7 VI 2018 14 VI 2018 21 VI 2018 28 VI 2018
Rumunia Oltenia 122,63 124,11 - -
Niemcy Hamburg - - - -
Francja Bordeaux 170,30 168,23 162,23 156,73
Holandia Rotterdam 186,00 186,00 182,00 182,00
Polska Śląski 156,73 156,93 157,95 157,62

Zachodni 157,33 161,75 163,11 161,57

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 29 lipca br. cena tony suchej kukurydzy paszowej według danych MRiRW wyniosła 699 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku stawki są niższe o 2,9%. W stosunku do roku 2016 r. kukurydza jest tańsza o 1,1%.  

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego pod koniec lipca 2018 r. Kukurydza sucha średnio kosztowała 644 zł (wzrost m/m o 1,3%), od maksymalnie 630 zł/t do 650 zł/t.

Średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej zgodnie z systemem informacji MRiRW w czerwcu 2018 r. wyniosła 690 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 2,5%. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku bieżąca cena jest niższa o niecałe 3%.

Aktualna sytuacja i przewidywania

Obecnie plantacje kukurydzy w Polsce znajdują się w okresie, w którym są najbardziej narażone na brak dostatecznej ilości wody. W związku z bardzo wysokimi temperaturami i niewielką ilością opadów wiele plantacji może ucierpieć co będzie skutkować niższym plonem. Jednak stan plantacji wśród większości głównych globalnych producentów jest zadowalający. Jest też zbyt wcześnie na jednoznaczne oszacowanie przyszłych skutków aktualnych warunków atmosferycznych.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl