Sytuacja rynkowa na świecie

Kolejny raport z Australii potwierdza obawy dotyczące zmniejszenia produkcji mleka w bieżącym sezonie. Pomimo zwiększenia powierzchni łąk, kosztem ograniczenia areału zbóż, wpływ niekorzystnej pogody jest mocno odczuwalny przez hodowców bydła. Dodatkowo, wrzesień okazał się kolejnym suchym miesiącem. Pogorszony stan pastwisk i problemy z zaopatrzeniem w wodę i paszę to nie jedyne problemy. Do 70% podwyższony został poziom prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska El Niño, co zwykle wiąże się z mniejszą niż średnia ilością opadów w centralnej i północnej Australii. Australijskie rolnictwo musi zmierzyć się również z dużym spadkiem zbiorów zbóż. To wszystko przełożyło się na bardzo wysokie cen zbóż paszowych i roślin pastewnych. Według październikowej prognozy przygotowanej przez Dairy Australia produkcja mleka może być o 5-7% niższa niż w sezonie 2017/18, co oznacza spadek produkcji mleka w bieżącym sezonie do poziomu 8,6-8,8 mld l.

Produkcja

Pierwsze dane dotyczące produkcji mleka w okresie od stycznia do sierpnia br. w grupie czterech czołowych eksporterów mleka (Australia, USA, UE, Nowa Zelandia) wskazują na wzrost o 1,4% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.

Ostatnio skorygowane wyniki produkcji mleka w Australii są korzystniejsze niż poprzednie szacunki. Po dwóch miesiącach bieżącego australijskiego sezonu 2018/19 produkcja mleka jest o 3,4% niższa w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego sezonu.

W Nowej Zelandii utrzymuje się wysoki wzrost produkcji mleka. W okresie od czerwca do września produkcja wzrosła o 5,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W USA produkcja mleka po ośmiu miesiącach br. była o 1,1% wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Notowania GDT

Na dwóch październikowych aukcjach GDT notowania średnich ważonych cen produktów mleczarskich na platformie GDT obniżały się. Średnie ceny masła, sera cheddar, OMP i PMP były w październiku niższe niż we wrześniu.

Sytuacja w UE

Produkcja

W sierpniu br. skup mleka krowiego w UE wyniósł 13 mln t i był na zbliżonym poziomie jak w sierpniu 2017 r. Po ośmiu miesiącach br. skup był o 1,5% większy niż w tym samym okresie 2017 r. Słabnie przyrost skupu mleka u największego unijnego producenta – Niemiec, gdzie w porównywanych wyżej okresach wzrost skupu obniżył się do poziomu 2,9%.

Produkcja produktów mleczarskich

W UE po ośmiu miesiącach br. produkcja masła i serów była o 1,8% wyższa, natomiast PMP o 2,7% i OMP o 0,4% niższa w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.

Handel

W okresie od stycznia do sierpnia br. utrzymał się niższy wolumen unijnego eksportu głównymi produktami mleczarskimi w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. O 1% zmniejszył się wolumen eksportu serów i OMP, natomiast w przypadku masła i PMP wolumeny były niższe odpowiednio o 13% i 15%.

Ceny

W sierpniu br. średnia ważona unijna cena mleka w skupie wyniosła 33,63 EUR/100kg i była o 5% niższa niż w sierpniu 2017 r. We wrześniu KE szacuje wzrost średniej unijnej ceny mleka.

Pośród głównych produktów mleczarskich najwyższy spadek cen dotyczył masła. W ciągu miesiąca notowania średnich tygodniowych produktów mleczarskich (notowania na 21 października) obniżyły się w przypadku masła (-6%), OMP (-3%), PMP (-5%). Na zbliżonym poziomie notowane były ceny sera cheddar (-1%) i serwatki w proszku (-1%), sera edam (+1%) i goudy (+1%), natomiast najwyższy wzrost odnotowano dla sera emmental (+3%).

Rynek mleka w Polsce

Skup mleka

We wrześniu skup mleka surowego obniżył się o 4,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł ponad 935 mln l. Wynik ten był o 2,1% wyższy niż skup we wrześniu 2017 r. Po 3Q skup mleka zwiększył się o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Produkcja produktów mleczarskich

Po 3Q 2018 r. produkcja masła wyniosła 166 tys. t i była o 6,2% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. Wyższa produkcja to skutek przede wszystkim dużego wzrostu w 1Q br., w którym był duży popyt na masło oraz wysokie ceny.

W przypadku odtłuszczonego mleka w proszku produkcja po 3Q br. wzrosła o 13% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2017 r i wyniosła 129 tys. t. W porównywanych okresach produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających wyniosła 258 tys. t i była o 4,4% wyższa, a serów niedojrzewających i twarogów wyniosła 346 tys. t, co oznacza wzrost o 2,3%.

Ceny

We wrześniu średnia krajowa cena skupu mleka wyniosła 132,77 zł/hl i była o 2,3% wyższa niż w sierpniu, jednocześnie była o 12,18 zł/hl niższa niż we wrześniu 2017 r.

Handel

Według wstępnych danych MRiRW handel zagraniczny produktami mleczarskimi (CN 0401-0406) po ośmiu miesiącach 2018 r. wyhamował. Saldo handlu jest na poziomie 814,5 mln EUR i jest na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie 2017 r.

Komentarz

W UE maleje dynamika wzrostu produkcji mleka. Jest to widoczne u większości największych unijnych producentów mleka – w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Hiszpanii i w Polsce. W sierpniu poprawiła się sytuacja w Irlandii, gdzie skup mleka wzrósł i po ośmiu miesiącach jest już na nieznacznie wyższym poziomie (+0,1%) niż w analogicznym okresie 2017 r. Według najnowszej prognozy KE skup mleka w 2018 r. ma wzrosnąć w UE o 0,8%. Średnia unijna cena mleka rośnie, choć dynamika sezonowego wzrostu cen skupu jest mniejsza niż analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak analitycy wskazują, że efekt suszy będzie skutkować mniejszą wydajnością produkcji mleka, co z kolei może spowodować nieco mniejszy wzrost podaży mleka w stosunku do popytu. Taka sytuacja będzie sprzyjać większej presji na wyższe ceny skupowanego mleka, a to powinno przekładać się na wyższe ceny mleka w Polsce.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl