Sytuacja rynkowa

Z pierwszych wstępnych danych dotyczących produkcji mleka u czołowych światowych eksporterów (Australia, USA, UE, Nowa Zelandia) wynika, że w 2017 r. nastąpił wzrost o 1,7% w stosunku do 2016 r.

W USA produkcja mleka surowego w 2017 r. była o 1,4% (+1358 tys. t) wyższa niż w poprzednim roku. Na południowej półkuli w bieżącym sezonie (sezon liczony od VII) w okresie od lipca do grudnia duży przyrost odnotowano w Australii (+3,2%), natomiast w Nowej Zelandii produkcja mleka wzrosła o 0,7% w stosunku do tego samego okresu w 2016 r.

Obie sesje styczniowe na GDT charakteryzowały się wzrostem średniej ważonej ceny produktów mleczarskich. Ostatnie notowanie wyniosło 3310 USD/t i było wyższe o 341 USD/t. W ciągu miesiąca wzrosły notowania średnich cen masła (+9%), sera cheddar (+3%), OMP (+9%) i PMP (+9%).

Sytuacja w UE

Produkcja

Skup mleka krowiego w UE w okresie od stycznia do listopada 2017 r. wyniósł według wstępnych danych MMO 143,2 mln t, tj. był o 1,5% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. W Niemczech, Francji i Holandii skup był niższy i wyniósł odpowiednio -0,6%, -0,8% i -0,2%, natomiast we Włoszech, Polsce i w Wielkiej Brytanii skup był wyższy i wyniósł odpowiednio 3,5%, 4,7% i 3,9%. Łącznie grupa ww. państw (70% unijnej produkcji) dostarczyła do skupu o 1% więcej mleka niż w porównywalnym okresie 2016 r.

Produkcja produktów mleczarskich

W okresie od stycznia do listopada 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu 2016 w UE obniżyła się r. produkcja masła (-0,9% r/r) i OMP (-3,3%), mleka spożywczego (-0,7%), natomiast wzrosła produkcja PMP (2,2%), serów (2%), mleka fermentowanego (0,3%) i śmietany (2,2%).

Handel

Unijny eksport masła w okresie od stycznia do listopada 2017 r. był o 17% niższy w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Najwięcej masła wysłano do USA (wzrost o 40%), natomiast drugi największy odbiorca masła – Arabia Saudyjska, zmniejszył import o 50%. W okresie 11 miesięcy 2017 r. unijny eksport SMP wzrósł o 39%. Wzrosły również dostawy na rynki trzecie PMP i serów (oba + 3%).

Ceny

Najnowsze uaktualnienie ważonej średniej unijnej ceny mleka surowego opublikowane przez KE skutkowały minimalnym wzrostem szacowanej ceny w listopadzie na terenie UE do 37,8 EUR/100kg. Wstępne szacunki grudniowej ceny mleka surowego wynoszą 37,5 EUR/100kg.

W ciągu miesiąca większość unijnych średnich miesięcznych cen wybranych produktów mleczarskich obniżyła się. W wyniku zmian ceny w grudniu były niższe w przypadku mleka w proszku (OMP -4%, PMP -3%), masła (-7%) i sera Edam (-7%). O 1% wzrosła cena serwatki. W porównaniu z grudniem 2016 r. wyższą cenę odnotowano dla masła (+14%), pozostałe produkty miały niższe ceny: OMP -29%, PMP -14%, serwatka -26%, ser Edam -7%.

Rynek mleka w Polsce

Pierwsze dane GUS dotyczące wielkości skupu krowiego mleka surowego w 2017 r. wskazują na jego wzrost o 4,7% w stosunku do 2016 r. Do skupu dostarczono 11,3 mld l mleka, tj. ok. 500 mln l więcej.

W Polsce w 2017 r. produkcja masła wyniosła 210 tys. t, tj. była o 3,2% wyższa niż w 2016 r. Wzrosła również produkcja serów. W przypadku serów podpuszczkowych dojrzewających produkcja wyniosła 331 tys. (2016 r.: 329 tys. t), a serów świeżych niedojrzewających i twarogów 451 tys. t (2016 r.: 449 tys. t). Produkcja mleka i śmietany w postaci stałej obniżyła się i wyniosła 179 tys. t (2016 r.: 189 tys. t). Prognoza cen masła przygotowana przez KOWR zakłada jej obniżenie do bieżących cen. Cena zbytu brutto w listopadzie według GUS wynosiła 23,88 zł/kg, natomiast w marcu oczekuje się średniej ceny w przedziale 18,7-19,7 zł/kg, a w czerwcu 18,4-19,8 zł/kg.

Po jedenastu miesiącach 2017 r. saldo polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi wyrażone w euro było o 66% wyższe niż w analogicznym okresie w 2016 r. Import wzrósł o 10,5%, natomiast eksport o 36%.

Przeciętna cena skupu mleka surowego wzrosła w grudniu o 0,8% i wyniosła 152,49 zł/hl. W porównaniu z ceną z grudnia 2016 r. była o 12% wyższa. KOWR prognozuje spadek ceny skupu mleka w marcu i czerwcu w stosunku do obecnych cen. W marcu oczekuje się cen skupu mleka surowego w przedziale 135-142zł/hl, w czerwcu 132-141zł/hl.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl