Sytuacja rynkowa

W styczniu 2017 r. łączna produkcja mleka głównych światowych producentów (Australia, Nowa Zelandia, Argentyna, UE, USA) była o 1% niższa w stosunku do stycznia 2016 r. Największy spadek zanotowano w Argentynie – 8% – i Australii – 6%. Jednak na wynik największy wpływ ma produkcja w UE (50% udziału głównych światowych producentów), w której odnotowano spadek w wysokości 2,3%. Wzrost produkcji zanotowano jedynie w USA (+2,3%). Spadkom produkcji mleka w tym okresie towarzyszył wzrost indeksu cenowego GDT, który wzrósł o 20 pkt (notowania 3 stycznia, 17 stycznia, 7 lutego br.).

Na dzień sporządzania raportu dostępne były dane dotyczące produkcji mleka w Nowej Zelandii i Australii w lutym br. W obu przypadkach porównanie miesięcznych danych w bieżącym i poprzednim roku wskazują na obniżkę produkcji: w Nowej Zelandii o 2,9%, w Australii o 10%.

 

GTD Price Index obniżył się w okresie od 7 lutego do 7 marca do 955 pkt. Sesja z 21 marca przyniosła wzrost na poziomie 1,7% w stosunku do poprzedniego notowania. Od 19 lipca 2016 r. ceny masła stale rosną. Na ostatniej aukcji (21 III) wzrosły o 5,5% w stosunku do notowań z 7 marca br. Średnia cena za 1 tonę wyniosła 4910 USD/t. Notowania serów są mniej korzystne. Od początku roku spada cena sera typu cheddar. Podczas aukcji 21 marca średnia cena tego produktu wyniosła 3 406 USD/t. Oznacza to spadek o 534 USD/t podczas 4 ostatnich aukcji. Dwie marcowe aukcje mocno pogłębiły spadek cen odtłuszczonego mleka w proszku. Cena tego produktu obniżyła się z 2574 USD/t do 1948 USD/t. W przypadku pełnotłustego mleka w proszku średnia cena na aukcji 21 marca wzrosła nieznacznie do poziomu 2855 USD/t.

   

Prognozy produkcji

W USA w 2017 r. produkcja mleka ma wzrosnąć o 2,4% w stosunku do 2016 r. Wynik ten ma być osiągnięty dzięki wzrostowi pogłowia (+0,6%) i wydajności (+1,8%).

Według prognoz produkcja mleka w UE w 2017 r. wzrośnie dzięki wyższej wydajności. Komisja Europejska prognozuje w bieżącym roku spadek pogłowia krów mlecznych o 1,6%, natomiast wzrost wydajności o 2%. Oba te czynniki spowodują w efekcie wzrost dostaw mleka o 0,6%.

Pogłowie krów mlecznych w UE ma obniżyć się o 380 tys. szt. Prognozuje się, że największa redukcja wystąpi w Holandii, co jest skutkiem Holenderskiego Planu Redukcji Fosforanów. Plan ten składa się z pięć obszarów działania, z których jeden obejmuje bezpośrednio sektor mleczarski. Działania związane z tym sektorem mają doprowadzić do zmniejszenia produkcji mleka lub liczby krów mlecznych. W związku z tym spodziewane jest zmniejszenie pogłowia krów mlecznych o ok. 60 tys. szt.

Na terenie UE łączna wielkość skupu mleka na koniec pierwszego kwartału ma być mniejsza niż w tym samym okresie 2015 r. Drugi kwartał 2017 r. ma charakteryzować się podobnym poziomem skupu mleka jak w 2016 r.

Sytuacja w UE

W styczniu br. skup mleka w UE wyniósł 12,4 mln t. W tym samym okresie 2016 wielkość była o 291 tys. t wyższa. Najwyższy spadek skupu mleka wśród głównych europejskich producentów (dane Eurostat) zanotowano we Francji (-5,6%) i w Niemczech (-4,1%), natomiast najwyższy wzrost w Polsce (+3,5%).

 

Handel

W styczniu 2017 r. unijny handel masłem obniżył się o 16% w stosunku do tego samego okresu 2016 r. Wysoki spadek wysyłek masła dotyczył Arabii Saudyjskiej (-40%), czyli drugiego odbiorcy pod względem ilości importowanego masła z UE (579 t). Dla porównania w styczniu 2015 r. wysłano tam 1,44 tys. t masła. Znacznie wzrósł eksport do USA (+42%). W styczniu 2017 r. wysłano tam 1855 t masła, rok wcześniej 1311 t.

W styczniu 2017 r. w relacji r/r o 8% spadł unijny eksport odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), o 6% wzrosły wysyłki pełnego mleka w proszku (PMP). W przypadku PMP o 15% obniżyły się dostawy do Chin.

Ceny

Średnia miesięczna cena mleka surowego w UE w styczniu br. wzrosła w relacji m/m o 1% i wyniosła 33,4 EUR/100kg. W stosunku do stycznia 2016 r. cena wzrosła o 12,2%. W Niemczech w ciągu jednego miesiąca średnia cena wzrosła do poziomu 34,1 EUR/100 kg, (+1,4%), a w Wielkiej Brytanii oszacowano wstępnie na poziomie 29,9 EUR/100kg (-0,8%).

W odniesieniu do lutego obniżyły się średnie ceny masła, OMP, PMP i sera Edam. W przypadku masła porównanie do ceny tego towaru sprzed roku wypada korzystnie – wzrost o 57%. Wysoko wyceniana jest serwatka w proszku, której cena w relacji r/r wzrosła o 76%.

Ceny średnie produktów mlecznych w UE (EUR/100kg) - tabela

15/01/2017


15/01/2017 % zm. rok
Masło 413 57%
OMP 180 11%
PMP 281 41%
Cheddar 330 28%
Edam 313 43%
Gouda 316 38%
Emmental 398 6%
Serwatka w proszku 97 76%

% zm. rok


15/01/2017 % zm. rok
Masło 413 57%
OMP 180 11%
PMP 281 41%
Cheddar 330 28%
Edam 313 43%
Gouda 316 38%
Emmental 398 6%
Serwatka w proszku 97 76%

Źródło: KE

Rynek mleka w Polsce

Według wstępnych danych GUS pogłowie krów mlecznych w Polsce w grudniu 2016 r. wzrosło o 1,2% w stosunku do grudnia 2015 r. (wzrost liczby krów mlecznych o 26,4 tys. szt.).

Wzrost pogłowia krów mlecznych wpłynął na zwiększenie produkcji mleka krowiego. W styczniu 2017 r. skupiono według danych GUS 921,6 mln l mleka. Oznacza to wzrost w relacji do stycznia 2016 r. o 3,9%, a w stosunku do stycznia 2015 r. o 11,8%. W lutym 2016 r. i 2017 r. skup mleka ukształtował się na podobnym poziomie, jednak w stosunku do lutego 2015 r. w bieżącym był o 12,9% wyższy. Skumulowana wielkość skupu za dwa pierwsze miesiące br. była o 2% wyższa niż w tym samym okresie 2016 r.

Dosyć dobrze rozpoczął się 2017 r. dla polskiego eksportu produktów mleczarskich. Według wstępnych danych podanych przez MRiRW w styczniu wartość salda wyrażona w euro wzrosła o 41% w stosunku do stycznia 2016 r. Wolumenowo najmocniej wzrósł eksport produktów mlecznych zaliczanych do towarów „Mleko i śmietana, niezagęszczone” (+31%) i „Masło oraz inne tłuszcze otrzymywanie z mleka” (+20,6%).

Ceny

Ceny mleka ustabilizowały się. W lutym średnia cena mleka krowiego w skupie podawana przez GUS wyniosła 132,56 zł/hl i była o 0,4% wyższa w relacji m/m. Zmiana roczna wyniosła 21%.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl