Sytuacja rynkowa

W październiku produkcja mleka krowiego czołowych światowych producentów (Australia, USA, UE, Nowa Zelandia) wzrosła o 3,2% w stosunku do października 2016 r. W okresie dziesięciu pierwszych miesięcy br. produkcja mleka tej grupy wzrosła o 1,2% w stosunku do tego samego okresu 2016 r. 

Australia po czterech miesiącach bieżącego sezonu, tj. od lipca do października br. (sezon: VII-VI), zwiększyła produkcję mleka o 2,7% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W przypadku Nowej Zelandii wzrost wyniósł 0,5%. W USA od stycznia do października br. produkcja mleka jest o 1,5% wyższa w stosunku do tego samego okresu 2016 r., natomiast w UE skup mleka w ww. okresie wzrósł o 1% (dane szacowane).

Na obu listopadowych sesjach na platformie Global Dairy Trade indeks GDT Price Index kontynuował spadki. Na sesji 21 listopada wyniósł 969 pkt (-7% m/m), natomiast wyniki sesyjne wybranych produktów wyniosły: masło 5144 USD (-10% m/m), ser cheddar 3831 USD (-7% m/m), OMP 1701 USD (-5% m/m), PMP 2778 USD (-8% m/m).

Na światowych rynkach w okresie po trzech kwartałach br. import masła przez topowych 10 importerów obniżył się o 3%. W tej grupie do największych importerów – Chin i Rosji* – dostawy wzrosły odpowiednio o 15 i 18% (*dane po 8 miesiącach). Chiny są również największym światowym importerem PMP, a import po 3Q br. jest o 15% większy. W przypadku OMP najwięcej dostaw dociera do Meksyku (wzrost do sierpnia br. o 21%), lecz drugie w tym rankingu Chiny zwiększyły import o 32%. W przypadku serów dominuje Japonia, która zwiększyła import o 5%.

Sytuacja w UE

Produkcja

Według danych Eurostatu skup mleka krowiego w UE wyniósł we wrześniu br. prawie 12,4 mln t i był o 4,3% wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Po trzech kwartałach br. skup był o 0,7% większy niż w tym samy okresie 2016 r. Grupa 6 największych unijnych producentów mleka w UE (Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Polska i Wielka Brytania) odnotowała w tym czasie minimalnie niższy skup mleka (-0,1%).

Produkcja produktów mleczarskich

W okresie pierwszych trzech kwartałów br. w UE obniżyła się produkcja OMP o 6,1%, masła o 3,5% oraz PMP o 0,2%, wzrosła natomiast produkcja serów o 1,3%.

Handel

Wolumen eksportu masła przez UE po 3Q 2017 r. był o 17% niższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Nieco osłabły wysyłki OMP, lecz w dalszym ciągu ich poziom jest znacznie wyższy niż w ubiegłym roku (+41%). Eksport serów i PMP jest powyżej ubiegłorocznego wyniku i wynosi odpowiednio +5% i +2%.

Ceny

W październiku średnia ważona cena mleka w UE wyniosła 36,7 EUR/100kg i była o 23% wyższa niż w tym samym miesiącu 2016 r. W ciągu miesiąca cena unijna ustabilizowała się i w październiku była na tym samym poziomie jak we wrześniu. 

Jeśli chodzi o produkty mleczarskie, średnia unijna cena masła wyniosła w październiku 593,9 EUR/100kg i była wyższa od ceny notowanej w październiku 2016 r. o 47%. Cena sera cheddar wyniosła 350 EUR/100kg (+11%), OMP 160,8 EUR/100 kg (-20%), PMP 292,6 EUR/100 kg (+7%).

Rynek mleka w Polsce

Skup mleka krowiego w Polsce wyniósł w październiku 914 mln l i był wyższy o 5,5% niż w październiku 2016 r. Po pierwszych ośmiu miesiącach br. wielkość skupu mleka krowiego była o 4,5% wyższa niż w tym samym okresie 2016 r. 

Średnia krajowa cen mleka surowego w skupie wzrosła w ciągu miesiąca o 3,4% i wyniosła w październiku 148,42 zł/hl. W porównaniu z ceną z października 2016 r. była o 23% wyższa. 

W Polsce w okresie trzech pierwszych kwartałów w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. nastąpił spadek produkcji OMP o 2,7% i PMP o 12,5%, natomiast wyprodukowano o 2,4% więcej masła i o 5,3% więcej serów (na podst. danych KE).

Utrzymują się dobre wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi. Po 3Q 2017 r. saldo wyrażone w euro jest o 79% wyższe niż w tym samym okresie 2016 r. 

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl