Wstęp

Majowy kontrakt pomimo kilku spadkowych sesji w drugiej połowie lutego wrócił do pułapu 420 EUR/t. W porównaniu m/m notowania zyskały ponad 2%, a zmiana r/r wyniosła aż 21,4%. Kontrakty na nowe zbiory z terminem zamknięcia po żniwach charakteryzowały się niższą dynamiką wzrostu.

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Rzepak
maj’17 sierpień’17 listopad’17
01.03.2017 421,25 386,75 389,25
01.02.2017 412,00 384,75 388,00
zmiana m/m +2,2% +0,5% +0,3%
  maj’16 sierpień’16 listopad’16
01.03.2016 347,00 341,75 345,75
Zmiana r/r +21,4% +13,2% +12,6%

Produkcja

Świat: W lutym br. Departament Rolnictwa USA tylko w niewielkim stopniu zmienił prognozowaną wartość produkcji rzepaku z 67,85 na 67,91 mln t (+0,09%). W dalszym ciągu będzie to ponad 3% mniej niż w poprzednim okresie.

14/15

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
styczeń 17
16/17 progn
luty 17
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,64 33,67 0,90% -1,26%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00% -1,94%
produkcja 71,45 70,24 67,85 67,91 0,09% -3,32%
zużycie 70,76 70,53 68,39 69,59 0,29% -1,33%
eksport 15,07 14,69 13,87 14,25 2,74% -3,00
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,29 5,02 -5,10% -25,29

15/16 szac.

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
styczeń 17
16/17 progn
luty 17
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,64 33,67 0,90% -1,26%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00% -1,94%
produkcja 71,45 70,24 67,85 67,91 0,09% -3,32%
zużycie 70,76 70,53 68,39 69,59 0,29% -1,33%
eksport 15,07 14,69 13,87 14,25 2,74% -3,00
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,29 5,02 -5,10% -25,29

16/17 progn.
styczeń 17

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
styczeń 17
16/17 progn
luty 17
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,64 33,67 0,90% -1,26%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00% -1,94%
produkcja 71,45 70,24 67,85 67,91 0,09% -3,32%
zużycie 70,76 70,53 68,39 69,59 0,29% -1,33%
eksport 15,07 14,69 13,87 14,25 2,74% -3,00
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,29 5,02 -5,10% -25,29

16/17 progn
luty 17

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
styczeń 17
16/17 progn
luty 17
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,64 33,67 0,90% -1,26%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00% -1,94%
produkcja 71,45 70,24 67,85 67,91 0,09% -3,32%
zużycie 70,76 70,53 68,39 69,59 0,29% -1,33%
eksport 15,07 14,69 13,87 14,25 2,74% -3,00
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,29 5,02 -5,10% -25,29

Zmiana m/m [%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
styczeń 17
16/17 progn
luty 17
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,64 33,67 0,90% -1,26%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00% -1,94%
produkcja 71,45 70,24 67,85 67,91 0,09% -3,32%
zużycie 70,76 70,53 68,39 69,59 0,29% -1,33%
eksport 15,07 14,69 13,87 14,25 2,74% -3,00
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,29 5,02 -5,10% -25,29


Zmiana r/r

[%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
styczeń 17
16/17 progn
luty 17
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,64 33,67 0,90% -1,26%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00% -1,94%
produkcja 71,45 70,24 67,85 67,91 0,09% -3,32%
zużycie 70,76 70,53 68,39 69,59 0,29% -1,33%
eksport 15,07 14,69 13,87 14,25 2,74% -3,00
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,29 5,02 -5,10% -25,29

14/15

14/15

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

15/16 szac.

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn.
grudzień

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn
styczeń

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

Zmiana m/m [%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36


Zmiana r/r

[%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

15/16 szac.

14/15

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

15/16 szac.

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn.
grudzień

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn
styczeń

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

Zmiana m/m [%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36


Zmiana r/r

[%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn.
grudzień

14/15

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

15/16 szac.

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn.
grudzień

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn
styczeń

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

Zmiana m/m [%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36


Zmiana r/r

[%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn
styczeń

14/15

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

15/16 szac.

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn.
grudzień

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn
styczeń

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

Zmiana m/m [%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36


Zmiana r/r

[%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

Zmiana m/m [%]

14/15

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

15/16 szac.

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn.
grudzień

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn
styczeń

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

Zmiana m/m [%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36


Zmiana r/r

[%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36


Zmiana r/r

[%]

14/15

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

15/16 szac.

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn.
grudzień

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

16/17 progn
styczeń

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

Zmiana m/m [%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36


Zmiana r/r

[%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
grudzień
16/17 progn
styczeń
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,10 33,58 33,64 +0,18 -1,35
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,02 0,00 -1,94
produkcja 71,45 70,24 67,76 67,85 +0,13 -3,40
zużycie 70,76 70,55 68,91 69,39 +0,70 -1,64
eksport 15,07 14,69 14,08 13,87 -1,49 -5,58
zapasy końcowe 7,33 6,56 5,55 5,29 -4,68 -19,36

Źródło: USDA

UE: Stratégie Grains w zaktualizowanej w lutym prognozie dla krajów Wspólnoty szacuje, że zbiory rzepaku w bieżącym sezonie 2016/17 mają wynieść 20,05 mln t. W poprzednim roku produkcja osiągnęła 22 mln t, spadek r/r zatem miałby być bliski 9%.

Jednostka podała także doniesienia dotyczące nadchodzącego sezonu 2017/18. Zgodnie z informacjami Stratégie Grains najbliższe zbiory mają wynieść 21,6 mln t, czyli o prawie 8% więcej niż w bieżącym sezonie, ale 2% mniej niż w poprzednim. Średnia wydajność w UE prognozowana jest na poziomie 3,33 t/ha na łącznym areale sięgającym prawie 6,5 mln ha. Ponieważ są to jedne z wcześniejszych prognoz, towarzyszy im wysoki poziom niepewności. Kluczowym czynnikiem będzie przede wszystkim pogoda i poziom szkód spowodowanych niskimi temperaturami. 

Zapasy i zużycie

Świat:  Pomimo zwiększonej produkcji prognoza zapasów została skorygowana w dół z 5,29 do 5,02 mln t, czyli o 5% mniej w stosunku do wartości z zeszłego miesiąca. W porównaniu z wolumenem z poprzedniego sezonu spadek wyniesie aż 25%. Najbardziej zauważalny był dla Kanady, która w stosunku do prognoz z zeszłego miesiąca zredukowała wartość o 300 tys. t (z 1,68 do 1,38 mln t).

 

Zużycie w omawianym okresie zwiększyło się nieznacznie – o 0,3% – z 69,39 do 69,59 mln t. Zmiana ta była jednak wolumenowo większa niż w przypadku produkcji co zwiększyło różnicę między tymi kategoriami do 1,68 mln t (według danych z poprzedniego miesiąca zużycie przewyższało produkcję o 1,5 mln t).

Handel

Świat: Wolumen eksportu w lutowej prognozie USDA zwiększył się nieznacznie. W bieżącym sezonie ma osiągnąć 14,25 mln t i być wyższy o 2,7% w stosunku do prognozy sprzed miesiąca. Wzrósł wywóz z Kanady o 300 tys. t do 9,8 mln t (m/m). Unia Europejska z kolei zwiększyła swoje zapotrzebowanie importowe o kolejne 200 tys. t (do 3,7 mln t), co było spowodowane  nasilonym wewnętrznym zapotrzebowaniem.

Na uwagę zasługuje sytuacja w Chinach, która w przypadku rzepaku dość istotnie zmieniła się w ciągu ostatnich miesięcy. Od połowy ubiegłego roku import surowca do Chin drastycznie maleje, ustępując tym samym miejsca śrucie rzepakowej (150 tys. t w pierwszym kwartale sezonu 2016/17 wobec 5 tys. t w analogicznym okresie poprzedniego sezonu). Przyczyniły się do tego głównie niepewność dotycząca potencjalnych ograniczeń przewozowych, wyższe ceny surowca wobec innych roślin oleistych, a także zwiększona dostępność rzepaku na rodzimym rynku. W połączeniu z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony sektora produkcji zwierzęcej doprowadziło to do drastycznego zwiększenia importu śruty – dynamika wzrostu wyniosła 300% w ciągu ostatniego roku.

Ceny

Styczeń: Nowy rok przyniósł silny wzrost wolumenu transakcji na paryskim parkiecie i powrót stawek do poziomu przekraczającego 410 EUR/t. Wspierały go w tym ropa (brent osiągnęła ponad dwuletnie maksimum w wysokości ponad 58 dolarów za baryłkę) i olej palmowy. Kontrakt na luty 2017 r. ponownie zbliżył się do granicy 420 EUR. Barierę tę przekroczył ostatecznie 19 stycznia, a już na zamknięciu sesji kolejnego dnia osiągnął 425 EUR, to poziom najwyższy od czerwca 2013 r. Im bliżej końca miesiąca tym bardziej nasilały się korekty stawek. Ostatniego dnia notowania kontraktu na luty 2017 r. rzepak stracił niemal 12 EUR/t i zamknął się w kwocie 415 EUR/t.

Luty: Najbliższy kontrakt, z zapadalnością na maj 2017 r., rozpoczął miesiąc od poziomu 412 EUR/t. W kolejnych dniach na ceny wpływ miały drożejąca soja i ropa naftowa. W połowie lutego stawki osiągnęły poziom 426,25 EUR/t (wzrost o niemal 3,5% w porównaniu z początkiem miesiąca), zaliczając po drodze tylko dwie spadkowe sesje. Bardziej znacząca korekta miała miejsce w kolejnych dniach, co było reakcją na spadki innych surowców na giełdach światowych.

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 12 lutego br. średnie stawki za rzepak wyniosły 1874 zł za tonę. W stosunku do wcześniejszego tygodnia nastąpił delikatny spadek o 0,8%. Z kolei w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku cena wzrosła o 11,5%.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez punkty skupowe na terenie województwa dolnośląskiego. Za tonę rzepaku płacono w połowie lutego 2017 r. od 1700 do 1915 zł. Średnia stawka ukształtowała się na poziomie 1823 zł/t. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca nastąpił wzrost o 2,6%.

Średnia cena nasion rzepaku w styczniu br., zgodnie z danymi MRiRW, wyniosła 1874 zł. W stosunku do grudnia 2016 r. stawka wzrosła o ponad 2%. W stosunku rocznym cena z kolei zwiększyła się o ponad 11%. Styczeń 2017 r. był szóstym z rzędu miesiącem,  w którym zanotowano wzrost.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl