Wstęp

Najbliższym kontraktem po zamknięciu majowego stał się ten z zapadalnością w sierpniu, czyli już na nowe zbiory. Kontrakt sierpniowy od początku kwietnia kształtował się w trendzie bocznym między 365 a 370 EUR/t, taki sam był też początek maja. Wszystkie trzy najbliższe notowania zyskały w ujęciu miesięcznym ponad 1%. Wzrost rok do roku był nieco wyższy i przekroczył 2%. 

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Rzepak
sierpień’17 listopad’17 luty’18
03.05.2017 368,25 371,75 374,50
03.04.2017 364,25 367,00 370,50
zmiana m/m 1,10% 1,29% 1,08%

sierpień’16 listopad’16 luty’17
03.05.2016 358,75 363,50 366,50
Zmiana r/r 2,65% 2,27% 2,18%

Produkcja

14/15

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
luty 2017
16/17 progn
marzec 2017
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,67 33,60 -0,2% -1,4%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,04 1,00% -1,00%
produkcja 71,44 70,19 67,91 68,41 0,1% -1,2%
zużycie 70,76 70,53 69,59 69,68 0,1% -1,00%
eksport 15,07 14,69 14,25 14,55 2,1% -1,0%
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,02 5,09 1,4% -24,3%

15/16 szac.

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
luty 2017
16/17 progn
marzec 2017
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,67 33,60 -0,2% -1,4%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,04 1,00% -1,00%
produkcja 71,44 70,19 67,91 68,41 0,1% -1,2%
zużycie 70,76 70,53 69,59 69,68 0,1% -1,00%
eksport 15,07 14,69 14,25 14,55 2,1% -1,0%
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,02 5,09 1,4% -24,3%

16/17 progn.
luty 2017

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
luty 2017
16/17 progn
marzec 2017
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,67 33,60 -0,2% -1,4%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,04 1,00% -1,00%
produkcja 71,44 70,19 67,91 68,41 0,1% -1,2%
zużycie 70,76 70,53 69,59 69,68 0,1% -1,00%
eksport 15,07 14,69 14,25 14,55 2,1% -1,0%
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,02 5,09 1,4% -24,3%

16/17 progn
marzec 2017

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
luty 2017
16/17 progn
marzec 2017
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,67 33,60 -0,2% -1,4%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,04 1,00% -1,00%
produkcja 71,44 70,19 67,91 68,41 0,1% -1,2%
zużycie 70,76 70,53 69,59 69,68 0,1% -1,00%
eksport 15,07 14,69 14,25 14,55 2,1% -1,0%
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,02 5,09 1,4% -24,3%

Zmiana m/m [%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
luty 2017
16/17 progn
marzec 2017
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,67 33,60 -0,2% -1,4%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,04 1,00% -1,00%
produkcja 71,44 70,19 67,91 68,41 0,1% -1,2%
zużycie 70,76 70,53 69,59 69,68 0,1% -1,00%
eksport 15,07 14,69 14,25 14,55 2,1% -1,0%
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,02 5,09 1,4% -24,3%


Zmiana r/r

[%]

Rzepak
dane globalne
14/15 15/16 szac. 16/17 progn.
luty 2017
16/17 progn
marzec 2017
Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 35,52 34,09 33,67 33,60 -0,2% -1,4%
plon (t/ha) 2,01 2,06 2,02 2,04 1,00% -1,00%
produkcja 71,44 70,19 67,91 68,41 0,1% -1,2%
zużycie 70,76 70,53 69,59 69,68 0,1% -1,00%
eksport 15,07 14,69 14,25 14,55 2,1% -1,0%
zapasy końcowe 7,33 6,72 5,02 5,09 1,4% -24,3%

Źródło: USDA

Świat: W kwietniowej prognozie Departamentu Rolnictwa USA szacunki produkcji rzepaku w sezonie 2016/17 minimalnie zwiększyły się (o 0,2%) w porównaniu do ubiegłego miesiąca do łącznego wolumenu 68,52 mln t. Nieznaczne wahania wystąpiły dla Pakistanu (-0,05 mln t m/m) i Indii (0,15 mln t m/m).

 W ujęciu rocznym w sezon 2016/17 w porównaniu do 2015/16 mamy do czynienia ze spadkiem produkcji. Zmiana kształtuje się na poziomie -2,4%.

Prognoza Międzynarodowej Rady Zbożowej na sezon 2017/18 wskazuje na wartość 69,9 mln t, czyli wolumen o 1,8 mln t wyższy niż w bieżącym sezonie (+2,6%). 

UE: Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej dotyczących dobiegającego końca sezonu 2016/17 produkcja ma wynieść 20,04 mln t. Na nadchodzący sezon 2017/18 prognozowany jest wzrost wolumenu do 22,45 mln t, czyli ponad 12% więcej r/r i 7,7% więcej w porównaniu do pięcioletniej średniej. 

Zapasy i zużycie

Świat: Prognoza stanu globalnych zapasów końcowych po sezonie 2016/17 ponownie wzrosła w porównaniu z danymi sprzed miesiąca. Aktualnie wartość kształtuje się na poziomie 5,35 mln t (5,1% więcej m/m). W stosunku do poprzedniego sezonu w dalszym ciągu wolumen jest o ponad 20% niższy (zob. wyk.). 

Prognoza globalnego zużycia w bieżącym sezonie, podobnie jak szacunki produkcji i zapasów końcowych, zwiększyły się. W sezonie 2016/17 wyniesie ono 70,39 mln t i jest nieznacznie wyższe (o 1,0%) w porównaniu z wartością z poprzedniego miesiąca, z kolei w ujęciu rocznym spadek wyniesie -1,4%. Tym samym zużycie będzie wyższe od produkcji o 1,87 mln t (w poprzednim miesiącu był oto 1,3 mln t). 

Handel

Świat: Szacunki dotyczące wolumenu globalnego handlu na bieżący sezon nieznacznie zwiększyły się w stosunku do danych z poprzedniego raportu. Wzrost eksportu oszacowano na 0,01%. Ponownie doszło do zwiększenie szacunków eksportu rzepaku z Australii o 100 tys. t do 3,2 mln t.

Polska: MRiRW opublikowało wstępne dane dotyczące wysyłek eksportowych w dwóch pierwszych miesiącach br. Eksport nasion rzepaku osiągnął wartość 18,6 tys. EUR i był o 6,3% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Import z kolei zwiększył się ponad sześciokrotnie – z 4,8 tys. EUR w styczniu i lutym 2016 r. do 29,6 tys. EUR w I-II 2017 r. 

Ceny

Marzec: Wzrost z przełomu miesiąca nie utrzymał się w dłuższym okresie i notowania majowego kontraktu ponownie zaczęły słabnąć. Sprzyjają temu doniesienia o prognozie rekordowych zbiorów soi oraz spadki na rynku ropy naftowej. Przeceny trwały aż do połowy marca, wyhamowując w na początku trzeciej dekady miesiąca, kiedy to wahały się między 405 a 410 EUR/t. Pod koniec marca spadły jednak poniżej tego poziomu, a najbliższy kontrakt na maj osiągnął poziom najniższy od 2015 r.

Kwiecień: Spadki cen zatrzymały się wraz z początkiem kwietnia. Jednak kontrakt majowy tylko dwukrotnie przekroczył pułap 400 EUR/t, utrzymując się blisko tej granicy. 

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 16 kwietnia br. średnie stawki za rzepak wyniosły 1827 zł za tonę. W stosunku do wcześniejszego tygodnia nastąpił spadek sięgający 1,4%. Z kolei w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku cena wzrosła o ponad 10%.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez punkty skupowe na terenie województwa dolnośląskiego. Za tonę rzepaku w połowie kwietnia 2017 r. oferowano od 1700 do 1915 zł. Średnia stawka wyniosła 1800 zł/t. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca doszło do spadku o 1,3%.

Średnia cena nasion rzepaku w marcu br., zgodnie z danymi MRiRW, wyniosła 1 882 zł. W stosunku lutego 2017 r. stawka spadła nieznacznie – o 0,6%. W stosunku rocznym cena z kolei zwiększyła się o 12,6%. Marzec 2017 r. był pierwszym od lipca ubiegłego roku miesiącem ze spadkiem cen rzepaku (zob. wykres).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl