Wstęp

Kontrakt na maj br. po kilkudniowym okresie spadków powrócił do poziomu powyżej 400 EUR/t. Jednak w porównaniu m/m notowania straciły ponad 4%. Mimo to ceny w dalszym ciągu utrzymują się ponad 9% wyżej niż na kontrakt maj’16 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kontrakty pod nowe zbiory z terminem zamknięcia po żniwach charakteryzowały się niższą dynamiką wzrostu rocznego (na poziomie 2-3% r/r), jednak podobnie jak w przypadku najbliższego kontraktu (maj’17) również straciły w relacji m/m (ponad 4,5%). 

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Rzepak
maj’17 sierpień’17 listopad’17
05.04.2017 402,75 367,25 369,75
06.03.2017 420,50 385,00 388,00
zmiana m/m -4,22% -4,61% -4,70%
  maj’16 sierpień’16 listopad’16
05.04.2016 369,25 357,75 360,75
Zmiana r/r 9,07% 2,66% 2,49%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: W najnowszej, marcowej prognozie Departamentu Rolnictwa USA szacunki produkcji rzepaku w sezonie 2016/17 wzrosły nieznacznie o 0,7% w porównaniu do ubiegłego miesiąca do łącznego wolumenu 68,41 mln t. Dla większości krajów statystyki zostały utrzymane bez zmian, w istotnym stopniu zmieniono szacunki dla Australii, z 3,6 mln t do 4,1 mln (+14%), dla której będzie to rekordowa wartość.

 W ujęciu rocznym, sezon 2016/17 do 2015/16 w dalszym ciągu jednak mamy do czynienia ze spadkiem produkcji. Zmiana kształtuje się na poziomie -2,5%. 

UE: Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej dotyczące dobiegającego końca sezonu 2016/17 szacują produkcję na 20 mln t. Natomiast na nadchodzący sezon 2017/18 prognozowany jest wzrost wolumenu do 22,1 mln t, czyli 10% więcej r/r i 5,7% więcej w porównaniu do pięcioletniej średniej. Inne źródła podają następujące prognozy: 21,6 mln t (Tallage) i 21,5 mln t (OilWorld).

 

Zapasy i zużycie

Świat: Prognoza stanu globalnych zapasów końcowych po sezonie 2016/17 nieco wzrosła w porównaniu z danymi sprzed miesiąca. Aktualnie wartość kształtuje się na poziomie 5,09 mln t (1,4% więcej m/m), jednak w dalszym ciągu znacznie mniej niż w stosunku do poprzedniego sezonu 2015/16 (-24,3% r/r).  

Szacunki globalnego zużycia w bieżącym sezonie podobnie jak produkcja i zapasy zwiększyły się, jednak w mniejszym stopniu niż dwie wcześniejsze kategorie. W sezonie 2016/17 wyniesie ono 69,68 mln t i będzie nieznacznie niższe o 1,2% w porównaniu z wartością w zeszłym roku. Tym samym zużycie będzie wyższe od produkcji o 1,3 mln t. 

Handel

Świat: Prognoza wolumenu globalnego handlu na bieżący sezon uległa zwiększeniu w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca. Wzrost eksportu oszacowano na 2,1%, z 14,25 do 14,55 mln t. Zwiększenie szacunków produkcji rzepaku w Australii rzutowało także na prognozę wzrostu eksportu o 300 tys. t do 3,1 mln t.

Polska: MRiRW opublikowało wstępne dane dotyczące wysyłek eksportowych w styczniu br. Eksport nasion rzepaku osiągnął wartość 10,4 tys. EUR i był 16% niższy niż w styczniu ubiegłego roku. Import z kolei zwiększył się znacząco – z 1,8 tys. EUR w styczniu 2016 r. do 11,0 tys. EUR w styczniu br. 

Ceny

Luty: Najbliższy kontrakt, z zapadalnością na maj 2017 r., rozpoczął miesiąc od poziomu 412 EUR/t. W kolejnych dniach ceny wspierały drożejąca soja i ropa naftowa. W połowie lutego stawki osiągnęły poziom 426,25 EUR/t (niemal 3,5% wzrost w porównaniu z początkiem miesiąca) zaliczając po drodze tylko dwie spadkowe sesje. Bardziej znacząca korekta miała miejsce w kolejnych dniach co było reakcją na spadki innych surowców na giełdach światowych. Trwała ona nieprzerwanie aż do ostatniego dnia lutego kiedy po ośmiu spadkowych sesjach, notowania odbiły się i zyskały 7 EUR/t w ciągu jednej sesji (do 416.75 EUR/t).  

Marzec: Wzrost z przełomu miesiąca nie utrzymał się w dłuższym okresie i notowania majowego kontraktu ponownie zaczęły słabnąć. Zaczęły temu sprzyjać doniesienia o prognozie rekordowych zbiorów soi oraz spadki na rynku ropy naftowej. Przeceny trwały aż do połowy marca, wyhamowując w na początku trzeciej dekady miesiąca wahając się między 405 a 410 EUR/t. Pod koniec marca spadły jednak poniżej tego poziomu, a najbliższy kontrakt na maj osiągnął poziom najniższy od 2015 r. 

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 19 marca br. średnie stawki za rzepak wyniosły 1896 zł za tonę. W stosunku do wcześniejszego tygodnia nastąpił nieznaczny wzrost sięgający 1,2%. Z kolei w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku cena umocniła się o ponad 13%.

Dolnośląskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez punkty skupowe na terenie województwa dolnośląskiego. Za tonę rzepaku płacono w połowie marca 2017 r. oferowano od 1700 do 1880 zł. Średnia stawka ukształtowała się na poziomie 1823 zł/t. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca doszło do nieznacznego spadku o 0,4%.

Średnia cena nasion rzepaku w lutym br. zgodnie z danymi MRiRW wyniosła 1 893 zł. W stosunku stycznia 2017 r. stawka wzrosła o ponad 1%. W stosunku rocznym cena z kolei zwiększyła się o ponad 12%. Luty 2017 r. był siódmy z rzędu miesiącem ze wzrostem cenników rzepaku (zob. wykres).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl