Wstęp

W sierpniu najbliższe kontrakty na rzepak podlegały na MATIF silnym wahaniom oscylując wokół poziomu 365 EUR. Ostatecznie notowania na listopad br. oraz na luty i maj przyszłego roku straciły w relacji m/m ok. 2%. Bieżące kontrakty są także tańsze niż przed rokiem. 

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Rzepak
listopad’17 luty’18 maj’18
08.09.2017 363,50 365,50 367,75
08.08.2017 371,50 373,75 374,75
zmiana m/m -2,2% -2,2% -1,9%

listopad’16 luty’17 maj’17
08.09.2016 377,00 377,00 374,75
Zmiana r/r -3,6% -3,1% -1,9%

Produkcja

15/16

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn czerwiec 2017

17/18 progn lipiec 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 34,05 33,70 36,78 36,68 -0,3% 8,8%
plon (t/ha) 2,06 2,05 1,97 1,97 0,0% -3,9%
produkcja 70,05 69,18 72,58 72,42 -0,2% 4,7%
zużycie 70,79 71,39 72,56 72,73 0,2% 1,9%
eksport 14,38 15,91 15,84 15,84 0,0% -0,4%
zapasy końcowe 6,89 4,68 5,11 4,61 -9,8% -1,5%


16/17

szac.

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn czerwiec 2017

17/18 progn lipiec 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 34,05 33,70 36,78 36,68 -0,3% 8,8%
plon (t/ha) 2,06 2,05 1,97 1,97 0,0% -3,9%
produkcja 70,05 69,18 72,58 72,42 -0,2% 4,7%
zużycie 70,79 71,39 72,56 72,73 0,2% 1,9%
eksport 14,38 15,91 15,84 15,84 0,0% -0,4%
zapasy końcowe 6,89 4,68 5,11 4,61 -9,8% -1,5%


17/18 progn czerwiec 2017

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn czerwiec 2017

17/18 progn lipiec 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 34,05 33,70 36,78 36,68 -0,3% 8,8%
plon (t/ha) 2,06 2,05 1,97 1,97 0,0% -3,9%
produkcja 70,05 69,18 72,58 72,42 -0,2% 4,7%
zużycie 70,79 71,39 72,56 72,73 0,2% 1,9%
eksport 14,38 15,91 15,84 15,84 0,0% -0,4%
zapasy końcowe 6,89 4,68 5,11 4,61 -9,8% -1,5%


17/18 progn lipiec 2017

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn czerwiec 2017

17/18 progn lipiec 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 34,05 33,70 36,78 36,68 -0,3% 8,8%
plon (t/ha) 2,06 2,05 1,97 1,97 0,0% -3,9%
produkcja 70,05 69,18 72,58 72,42 -0,2% 4,7%
zużycie 70,79 71,39 72,56 72,73 0,2% 1,9%
eksport 14,38 15,91 15,84 15,84 0,0% -0,4%
zapasy końcowe 6,89 4,68 5,11 4,61 -9,8% -1,5%

Zmiana m/m [%]

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn czerwiec 2017

17/18 progn lipiec 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 34,05 33,70 36,78 36,68 -0,3% 8,8%
plon (t/ha) 2,06 2,05 1,97 1,97 0,0% -3,9%
produkcja 70,05 69,18 72,58 72,42 -0,2% 4,7%
zużycie 70,79 71,39 72,56 72,73 0,2% 1,9%
eksport 14,38 15,91 15,84 15,84 0,0% -0,4%
zapasy końcowe 6,89 4,68 5,11 4,61 -9,8% -1,5%


Zmiana r/r

[%]

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn czerwiec 2017

17/18 progn lipiec 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 34,05 33,70 36,78 36,68 -0,3% 8,8%
plon (t/ha) 2,06 2,05 1,97 1,97 0,0% -3,9%
produkcja 70,05 69,18 72,58 72,42 -0,2% 4,7%
zużycie 70,79 71,39 72,56 72,73 0,2% 1,9%
eksport 14,38 15,91 15,84 15,84 0,0% -0,4%
zapasy końcowe 6,89 4,68 5,11 4,61 -9,8% -1,5%

Źródło: USDA

Świat: W sierpniu prognoza Departamentu Rolnictwa USA (USDA) nie wyróżniła się znaczącymi zmianami szacunków dotyczącymi bieżącego sezonu 2017/18. Produkcja wciąż ma przekraczać 72 mln t w skali globalnej (o 5% więcej r/r). Średnia wydajność w porównaniu z rokiem ubiegłym ma się nieco zmniejszyć (-3,9% r/r), jednak jest rekompensowana przez zwiększony areał upraw (+9,0% r/r).

Miesięczne wahania prognoz wystąpiły dla Unii Europejskiej, powrót do pułapu 22 mln t (wzrost o 4% w stosunku do szacunków z zeszłego miesiąca) oraz spadek do 20,5 mln t w Kanadzie (-2,4% m/m).  

UE: Sierpniowa prognoza Komisji Europejskiej dla krajów UE wskazuje w nadchodzącym sezonie na wolumen 21,9 mln t, czyli o 11,2% więcej niż przed rokiem i 5% więcej niż pięcioletnia średnia. Powierzchnia osiągnie 6,7 mln ha (+2,7% r/r). Większa produkcja może sugerować niższy niż w poprzednim sezonie import rzepaku spoza UE. W zakończonym sezonie 2016/17 mieliśmy do czynienia z ograniczoną produkcją, która była kompensowana przez surowiec australijski. Pozwoliło to na utrzymanie wysokiego przerobu spowodowanego silnym zapotrzebowaniem na oleje roślinne w Europie.

Polska: Żniwa rzepakowe zostały zakończone. Zdaniem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych plony mogą być nawet 20% niższe niż te prognozowane. Większość członków KZPRiRB deklaruje wydajność na poziomie 3-3,5 t/ha. Przeciętnie w skali kraju mówi się o 2-3 t/ha. Dane Ośrodków Doradztwa Rolniczego z kolei prezentują się następująco: woj. wielkopolskie 2,95 t/ha, woj. podlaskie 3,81 t/ha, woj. kujawsko-pomorskie 2,95 t/ha, woj. pomorskie 3,19 t/ha, woj. opolskie 2,9 t/ha, woj. wielkopolskie 2,96 t/ha, woj. lubelskie 3,28 t/ha, woj. warmińsko-mazurskie 3,53 t/ha. 

Zapasy i zużycie

Świat: Sierpniowa prognoza USDA dotycząca zapasów końcowych po nadchodzącym sezonie 2017/18 uległa nieznacznemu zwiększeniu o 3,7% (do 4,78 mln t) w porównaniu z poprzednim miesiącem.  

Zużycie nieznacznie zwiększyło się w relacji m/m. W dalszym ciągu o niespełna 1 mln t przekracza wolumen prognozowanej produkcji rzepaku, która jest kompensowana przez pozostające na relatywnie niskim poziomie zapasy końcowe. 

Handel

Świat: W sierpniu USDA w prognozie nieznacznie ściął wolumen eksportu na sezon 2017/18 do 15,7 mln t (-0,9% m/m i -2,1% r/r). Spadek dotyczył Kanady (o 200 tys. t, do poziomu 11 mln t). Spowodowany jest prognozą niższych zbiorów w bieżącym roku.

Polska: MRiRW opublikowało wstępne dane dotyczące wysyłek eksportowych w pierwszym półroczu 2017 r. Eksport nasion rzepaku osiągnął wartość 41 mln EUR (96 tys. t) i był o 13% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Głównym odbiorcą były Niemcy (niemal 87% ogółu).

W dalszym ciągu utrzymuje się zwiększony wolumen importu. W pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku wyniósł on 104 mln EUR wobec 58 mln EUR przed rokiem (niemal dwukrotnie więcej). Podobnie wyglądała relacja w wielkości wolumenu (226,3  tys. t wobec 135,2 tys. t przed rokiem). 

Ceny

Lipiec: Dobra passa rzepaku trwała niemal do połowy miesiąca. Po tym czasie wraz z postępującymi żniwami i zwiększeniem podaży na rynku kontrakt wrócił do trendu malejącego. Jednorazowe wzrosty zawdzięczał drożejącej ropie naftowej i innym surowcom oleistym. Po zamknięciu kontraktu sierpniowego najbliższym stał się kontrakt na listopad, który po spadkach w połowie miesiąca zyskiwał w ostatnich dniach lipca. 

Sierpień: Przełom lipca i sierpnia przyniósł spadki notowań najbliższego kontraktu rzepaku na listopad 2017 r. Przez kolejną część miesiąca cena wahała się od 365 do 375 EUR/t. 

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 27 sierpnia br. średnie stawki za rzepak wyniosły 1573 zł za tonę. W stosunku do wcześniejszego tygodnia nastąpił spadek sięgający 0,1%. Z kolei w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku cena była niższa o 3,8%.

Dolnośląskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez punkty skupowe na terenie województwa dolnośląskiego. Za tonę rzepaku w połowie lipca oferowano od 1460 do 1600 zł. Średnia stawka ukształtowała się na poziomie 1545 zł/t. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca doszło wzrostu o 1%.

Średnia cena nasion rzepaku w czerwcu br. zgodnie z danymi MRiRW wyniosła 1565 zł. W stosunku do czerwca  stawka spadła o ponad 7%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku cena jest niższa o 2,0%. 

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl