Wstęp

Mimo wzrostów w pierwszej połowie listopada trzy najbliższe kontrakty na rzepak ostatecznie straciły w porównaniu z początkiem miesiąca od 2,6% do 3,5%. Spadki w ujęciu rocznym były jeszcze wyższe i osiągnęły nawet dwucyfrową wartość (zob. tab.). Największą presję na rzepak w analizowanym okresie wywierały inne taniejące rośliny oleiste. 

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Rzepak
luty’18 maj’18 sierpień’18
05.12.2017 369,00 371,50 359,74
06.11.2017 382,25 384,00 369,50
zmiana m/m -3,5% -3,3% -2,6%

luty’17 maj’17 sierpień’17
05.12.2016 412,50 412,00 392,50
Zmiana r/r -10,5% -9,8% -8,3%

Produkcja

15/16

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn wrzesień 2017

17/18 progn październik 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 33,86 33,75 36,40 36,37 -0,1% 7,8%
plon (t/ha) 2,07 2,08 1,97 1,98 0,5% -4,8%
produkcja 69,86 70,27 71,88 72,06 0,9% 2,5%
zużycie 70,86 71,42 72,92 73,07 0,2% 2,3%
eksport 14,38 16,02 16,01 16,19 1,1% 1,1%
zapasy końcowe 6,78 5,86 4,98 4,94 -0,8% -15,7%


16/17

szac.

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn wrzesień 2017

17/18 progn październik 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 33,86 33,75 36,40 36,37 -0,1% 7,8%
plon (t/ha) 2,07 2,08 1,97 1,98 0,5% -4,8%
produkcja 69,86 70,27 71,88 72,06 0,9% 2,5%
zużycie 70,86 71,42 72,92 73,07 0,2% 2,3%
eksport 14,38 16,02 16,01 16,19 1,1% 1,1%
zapasy końcowe 6,78 5,86 4,98 4,94 -0,8% -15,7%


17/18 progn wrzesień 2017

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn wrzesień 2017

17/18 progn październik 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 33,86 33,75 36,40 36,37 -0,1% 7,8%
plon (t/ha) 2,07 2,08 1,97 1,98 0,5% -4,8%
produkcja 69,86 70,27 71,88 72,06 0,9% 2,5%
zużycie 70,86 71,42 72,92 73,07 0,2% 2,3%
eksport 14,38 16,02 16,01 16,19 1,1% 1,1%
zapasy końcowe 6,78 5,86 4,98 4,94 -0,8% -15,7%


17/18 progn październik 2017

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn wrzesień 2017

17/18 progn październik 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 33,86 33,75 36,40 36,37 -0,1% 7,8%
plon (t/ha) 2,07 2,08 1,97 1,98 0,5% -4,8%
produkcja 69,86 70,27 71,88 72,06 0,9% 2,5%
zużycie 70,86 71,42 72,92 73,07 0,2% 2,3%
eksport 14,38 16,02 16,01 16,19 1,1% 1,1%
zapasy końcowe 6,78 5,86 4,98 4,94 -0,8% -15,7%

Zmiana m/m [%]

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn wrzesień 2017

17/18 progn październik 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 33,86 33,75 36,40 36,37 -0,1% 7,8%
plon (t/ha) 2,07 2,08 1,97 1,98 0,5% -4,8%
produkcja 69,86 70,27 71,88 72,06 0,9% 2,5%
zużycie 70,86 71,42 72,92 73,07 0,2% 2,3%
eksport 14,38 16,02 16,01 16,19 1,1% 1,1%
zapasy końcowe 6,78 5,86 4,98 4,94 -0,8% -15,7%


Zmiana r/r

[%]

Rzepak
dane globalne
15/16

16/17

szac.

17/18 progn wrzesień 2017

17/18 progn październik 2017

Zmiana m/m [%]

Zmiana r/r

[%]

pwierzchnia (mln ha) 33,86 33,75 36,40 36,37 -0,1% 7,8%
plon (t/ha) 2,07 2,08 1,97 1,98 0,5% -4,8%
produkcja 69,86 70,27 71,88 72,06 0,9% 2,5%
zużycie 70,86 71,42 72,92 73,07 0,2% 2,3%
eksport 14,38 16,02 16,01 16,19 1,1% 1,1%
zapasy końcowe 6,78 5,86 4,98 4,94 -0,8% -15,7%

Źródło: USDA

Świat: W listopadzie USDA (Departament Rolnictwa USA) zwiększył w niewielkim stopniu prognozę zbiorów rzepaku na sezon 2017/18. Produkcja ma wynieść 72,06 mln t, czyli o 0,25% więcej niż przed miesiącem i o 2,5% więcej niż przed rokiem. 

Nieznaczne wahania wolumenu odnotowano dla Unii Europejskiej, wzrost prognozy do 22,1 mln t (+0,5% m/m), i Rosji – zwiększenie do 1,5 mln t (+7% m/m).

Polska: Według informacji IERiGŻ (Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) wstępne szacunki dotyczące areału zasiewów rzepaku pod zbioru w 2018 r. mogą wynieść od 800 do 850 tys. ha. To od 2 do 8% mniej w porównaniu do tegorocznej powierzchni. 

Zapasy i zużycie

Świat: Szacunki zapasów końcowych w listopadowej prognozie kolejny miesiąc z rzędu zmniejszyły się nieznacznie. Aktualnie wolumen wynosi 4,94 mln t i jest w dalszym ciągu o ponad 15% niższy r/r. 

Zużycie rzepaku prognozowane na bieżący sezon w listopadowym raporcie USDA nieznacznie zwiększyło się (o 0,2%) i kształtuje się na poziomie powyżej 73 mln t. W dalszym ciągu jest wyższe r/r (o ponad 2%). Największą konsumpcją w bieżącym sezonu mają wykazać się Unia Europejska (25,9 mln t) i  Chiny (18,1 mln t). UE ma zwiększać konsumpcję rzepaku i słonecznika kosztem m.in. oliwy z oliwek. 

Handel

Świat: Wolumen eksportu zgodnie z danymi USDA nieznacznie zwiększył się w porównaniu z ubiegłą prognozą. Aktualnie szacowany jest 16,2 mln t, czyli o ponad 1% więcej zarówno w stosunku do październikowej prognozy jak i ubiegłego sezonu 2016/17. 

Ceny

Październik: Najbliższy kontrakt z terminem zapadalności luty 2018 r. rozpoczął miesiąc od nieznacznych wzrostów. Z kolei kontrakt listopadowy zamknął się w kwocie 366,75 EUR/t.  Notowania na luty przyszłego roku przez okres całego miesiąca poruszały się w trendzie bocznym (z nielicznymi wyjątkami) między 370 a 375 EUR/t. Niewielkimi czynnikami prowzrostowymi były podwyżki stawek za canolę i ropę naftową, które wpłynęły na notowania pod koniec miesiąca. 

Listopad: Na początku listopada wzrosty utrzymywały się. Notowania kontraktu na luty 2018 r.  w drugim tygodniu miesiąca przekroczyły poziom 386 EUR/t. Jednak po tym okresie doszło do korekty i notowania wróciły do pułapu 375-380 EUR/t. Na unijnym rzepaku ciążyły zwłaszcza przeceny oleju palmowego. Dalsze spadki utrzymywały się do końca miesiąca. Na przestrzeni niespełna trzech tygodni kontrakt na luty 2018 r. stracił ponad 5%. Lekkie odbicie nastąpiło dopiero w ostatnich dniach listopada

Ceny rzepaku na europejskich rynkach rzeczywistych prezentowały się następująco:

  • Francja: 374,00 EUR/t (Moselle); 364,00 EUR/t (Rouen)
  • Niemcy: 375,00 EUR/t (Hamburg)

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 19 listopada br. średnie stawki za rzepak wyniosły 1 614 zł za tonę. W stosunku do wcześniejszego tygodnia nastąpił wzrost sięgający 1,6%. Z kolei w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku cena była niższa o 8,5%.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez punkty skupowe na terenie województwa dolnośląskiego. Za tonę rzepaku w połowie listopada oferowano od 1500 do 1590 zł. Średnia stawka ukształtowała się na poziomie 1564 zł/t. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca doszło do wzrostu o 1,4%.

Średnia cena nasion rzepaku we wrześniu br. zgodnie z danymi MRiRW wyniosła 1593 zł. W stosunku do września stawka wzrosła o 0,4%. W porównaniu z październikiem zeszłego roku cena jest jednak niższa o 6,2%. 

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl