Produkcja i pogłowie

Uboje: W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. liczba ubojów trzody osiągnęła poziom 16,8 mln sztuk. W stosunku do 2017 r. wolumen wzrósł o 3,7%.

Skup: Między styczniem a wrześniem 2018 r. skup trzody przekroczył w Polsce poziom 1202 tys. ton. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku dynamika wzrostu wyniosła 5,2%.

Handel

Polska: Do września 2018 r. eksport żywej trzody chlewnej z Polski wyniósł 5,9 tys. t i był o ponad 7% niższy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Eksport mięsa wieprzowego z kolei wzrósł o blisko 367 tys. t, czyli wyniósł o 3,3% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

W analizowanym okresie import żywych świń do Polski zwiększył się o 10% . Wyniósł on według wstępnych danych 140 tys. t, czyli o 10% więcej r/r. Głównym dostawcą na polski rynek była Dania (niemal 80% ogółu). W przypadku mięsa wieprzowego mamy do czynienia z nieco niższym wzrostem, o 8,4% r/r. Głównymi źródłami byli dostawcy z Niemiec, Belgii i Danii.

Ceny

Polska: Pod koniec listopada ceny trzody w dalszym ciągu znajdowały się w fazie spadkowej. W relacji tydzień do tygodnia korekta przekroczyła -0,5%. Najbardziej traciły stawki w regionie zachodnim i środkowo-północnym (zob. tab.).

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 2 XII 2018 [zł/kg] 25 XI 2018 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 4,25 4,25 0,0%
środkowo-wschodni 4,30 4,34 -0,8%
południowo-wschodni 4,21 4,22 -0,1%
zachodni 4,13 4,16 -0,7%
Polska 4,22 4,25 -0,5%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg]

Klasa 2 XII 2018 [zł/kg] 3 XII 2017 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 4,22 4,62 -8,5%
E 4,14 4,54 -8,9%
U 3,89 4,28 -9,1%
R 3,63 4,01 -9,5%
O 3,22 3,66 -11,8%
P 3,20 3,39 -5,8%
S-P 4,22 4,63 -8,8%

Źródło: MRiRW

Średnia stawka 4,22 zł/kg jest o niemal 9% niższa niż przed rokiem (zob. tab.). Największą różnicę odnotowano dla klasy (-11,8%), a najmniejszą dla P (-5,8%).

Średnia cena żywca według danych Ministerstwa Rolnictwa w październiku 2018 r. wyniosła 4,40 zł/kg (zob. wykres). To o 31 gr mniej niż we wrześniu. W porównaniu z październikiem zeszłego roku przeciętna stawka za żywiec jest o ponad 9% niższa.

Unia Europejska: W październiku stawki za żywiec wieprzowy w dalszym ciągu utrzymywały tendencję spadkową. Wśród większych producentów przeceny w stosunku do ubiegłego miesiąca wahały się od 3,7% do niemal 14%. Średnia cena w październiku 2018 r. w UE dla klasy S za 100 kg tuszy wyniosła niewiele ponad 140 EUR, czyli o ponad 6% mniej m/m i blisko 8% mniej w porównaniu z październikiem 2017 r.

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (X 2018) [EUR/100kg]

Niemcy

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Hiszpania

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Francja

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Dania

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Holandia

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Polska

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Belgia

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

UE

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Źródło: Pig Price EU, KE

Od końca października ceny tuszy wieprzowej stabilizują się. W listopadzie ceny tygodniowe według danych Komisji Europejskiej pozostawały praktycznie niezmiennie.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl