Produkcja i pogłowie

Pogłowie: Wstępne wyniki badania GUS dotyczącego pogłowia trzody chlewnej według stanu na grudzień 2017 r. wskazują na 11 615,8 tys. sztuk. Świadczy to o utrzymaniu wzrostowego trendu – w porównaniu z grudniem 2016 r. pogłowie jest wyższe o 4,6%. Ostateczne dane będą opublikowane przez GUS w połowie lutego.

Uboje:  W okresie styczeń – listopad 2017 r. wolumen ubojów według danych GUS wyniósł 20,2 mln sztuk. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość ta była wyższa o 1,7%.

Skup: Tempo skupu trzody chlewnej w dalszym ciągu jest wyższe niż w ubiegłym roku. W badanym okresie skup wzrósł w stosunku do ubiegłego roku. Zgodnie z danymi IERiGŻ do listopada 2017 r. wartość skupu przekroczyła 1 437 tys. t. W porównaniu z okresem styczeń – listopad 2016 r. jest to wzrost o ponad 5%.

Handel

Polska:  W okresie styczeń – listopad 2017 r. wartość eksportu mięsa wieprzowego z Polski wyniosła 889 mln EUR (440 tys. t). To o 24% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Głównymi odbiorcami pozostają USA, Niemcy i Włochy. Wywóz żywej trzody wzrósł o ponad 26%, do 11,7 mln EUR (8 tys. t). Trzodę eksportowano głównie na Słowację, do Włoch, Niemiec i Holandii.

W analizowanym okresie zwiększyła się wartość importu wieprzowiny na polski rynek. Osiągnęła ona poziom 1 325 mln EUR (+14% r/r), czyli 638 tys. t. Głównymi dostawcami były Niemcy, Belgia i Dania. Wartość żywych sztuk oszacowano na 468 mln EUR (+31% r/r), tj. 202 tys. t. Najwięcej sprowadzono z Danii (75% ogółu).

Ceny

Polska: Bieżąca cena żywca według danych MRiRW, w tygodniu kończącym się 28. stycznia br., w skupach wyniosła średnio 4,12 zł/kg. W porównaniu z poprzednim tygodniem ceny spadły o niemal 2%. W stosunku do poprzedniego miesiąca aktualna cena jest niższa o 7,2%.

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 28 I 2018 [zł/kg] 21 I 2018 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 4,15 4,25 -2,4%
środkowo-wschodni 4,14 4,22 -1,9%
południowo-wschodni 4,15 4,22 -1,7%
zachodni 4,04 4,12 -1,9%
Polska 4,12 4,20 -1,9%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg]

Klasa 29 I 2018 [zł/kg] 29 I 2017 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 4,10 4,92 -16,6%
E 4,04 4,86 -16,9%
U 3,77 4,56 -17,2%
R 3,53 4,26 -17,3%
O 3,27 3,88 -15,7%
P 2,94 3,11 -5,5%
S-P 4,12 4,93 -16,5%

Źródło: MRiRW

Najwyższa klasa S w omawianym okresie taniała w dalszym ciągu, osiągając poziom 4,10 zł/kg, czyli o 7,2% mniej niż przed miesiącem i o 16,6% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W styczniu taniały wszystkie klasy żywca, najwięcej straciła klasa R, 17,3% (zob. tab.).

Średnia cena żywca według danych Ministerstwa Rolnictwa w grudniu 2017 r. wyniosła 4,55 zł/kg (zob. wykres). To o 1,9% mniej niż w listopadzie. Cena jest również czwarty miesiąc z rzędu niższa niż przed rokiem (o 10,6%).

Unia Europejska: W grudniu 2017 r. średnia cena 100 kg tuszy w klasie S wyniosła w UE 141,42 EUR i była o 1,7% niższa niż przed miesiącem, a także o 7,1% niższa niż w grudniu ubiegłego roku. Klasa E taniała w nieco większym stopniu – o 2% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 6,7% w stosunku do grudnia 2016 r.

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (XII 2017) [EUR/100kg]

Źródło: Pig Price EU, KE

Przełom roku przyniósł kolejne obniżki stawek za żywiec wieprzowy w UE. Dopiero pod koniec stycznia cena przestała spadać na najważniejszym unijnym rynku trzody, czyli w Niemczech. Ostatni dzień miesiąca przyniósł pierwszy od wielu tygodni wzrost stawek.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl