Produkcja i pogłowie

Uboje:  W pierwszym półroczu 2018 r. według danych GUS wolumen ubojów osiągnął poziom 11,4 tys. szt. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wartość ta wzrosła o 5,7%.

Handel

Polska: W pierwszym półroczu 2018 r. według wstępnych danych MRiRW eksport żywych świń wyniósł 3,6 tys. t, czyli o 1,4% mniej niż przed rokiem. Eksport wieprzowiny był nieznacznie wyższy (o 0,6%, 239,5 tys. t wobec 238 tys. t). Głównymi odbiorcami pozostawały USA, Niemcy i Włochy.

W analizowanym okresie zmniejszył się import żywej trzody. Sprowadzono jej 109 tys. t (o 0,6% mniej niż przed rokiem). W przypadku mięsa wieprzowego mamy do czynienia ze wzrostem. Wyniósł on 12,6% (do 311 tys. t) r/r. Najwięcej sprowadzono z Danii, Niemiec i Belgii.

Ceny

Polska: Pod koniec sierpnia zanotowano wzrost stawek w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. Średnia cena skupu świń rzeźnych w tygodniu zakończonym 26 sierpnia 2018 r. wyniosła 5,01 zł/kg i była o 2% wyższa t/t.  

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 26 VIII 2018 [zł/kg] 19 VIII 2018 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 4,95 4,87 1,6%
środkowo-wschodni 5,04 4,95 1,8%
południowo-wschodni 5,04 4,95 1,8%
zachodni 5,00 4,88 2,5%
Polska 5,01 4,91 2,0%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg]

Klasa 26 VIII 2018 [zł/kg] 27 VIII 2017 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 4,69 5,45 -9,0%
E 4,88 5,39 -9,5%
U 4,68 5,14 -8,9%
R 4,45 4,86 -8,6%
O 4,06 4,48 -9,4%
P 3,89 3,56 9,3%
S-P 5,01 5,52 -9,2%

Źródło: MRiRW

Najwyższa klasa S w omawianym okresie osiągnęła poziom 4,96 zł/kg. W stosunku do poziomu z analogicznego okresu poprzedniego roku stawka jest niższa o 9%. W największym stopniu taniała klasa E (-9,5% r/r). Klasa P z kolei zyskała ponad 9%.

Średnia cena żywca według danych Ministerstwa Rolnictwa w lipcu 2018 r. wyniosła 4,69 zł/kg (zob. wykres). To o 1 gr więcej niż w czerwcu. W porównaniu z lipcem zeszłego roku, przeciętna stawka za żywiec jest o ponad 15% niższa.  

Unia Europejska: W lipcu 2018 r. średnia cena za 100 kg tuszy w klasie S wyniosła 148,54 EUR i była o 0,3% wyższa niż w czerwcu. W stosunku do poprzedniego roku stawka jest niższa o ponad 16%. Klasa E z kolei nieznacznie staniała (-0,4% m/m).

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (VII 2018) [EUR/100kg]

Niemcy

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Hiszpania

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Francja

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Dania

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Holandia

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Polska

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Belgia

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

UE

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Źródło: Pig Price EU, KE

Średnia cena trzody utrzymywała stan sprzed miesiąca. Stabilizacji stawek sprzyjało sezonowe zmniejszenie podaży trzody na skutek wysokich temperatur.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl