Relacjeinwestorskie

Informacje z Biura Relacji Inwestorskich ING Banku Śląskiego S.A.

Podstawowe informacje

O Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego

O Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Pobierz

Strategia ING Banku Śląskiego

Zobacz

Aktualna prezentacja wynikowa

Zobacz
Dane finansowe ING Banku Śląskiego S.A.

Dane finansowe ING Banku Śląskiego S.A.

Pobierz

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe ING

Raport roczny za 2022 rok 

Zobacz
Wyniki finansowe ING

Wyniki za III kw. 2022 roku 

Zobacz
Wyniki finansowe ING

Raport zintegrowany za 2022 rok

Zobacz

Podstawowe dane finansowe – dane porównywalne  

Roczne

x
mln zł

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Przychody1

3 245,1

3 328,5

3 544,8

3 778,1

4 324,5

4 769,1

5 232,4

5 796,4 6 230,7 6 896,9 7 722,2

Koszty operacyjne

1 866,2

1 868,4

1 929,7

2 155,7

2 099,2

2 135,8

2 326,8

2 497,4 2 762,5 2 964,5 3 642,1

Zysk netto

832,3

961,5

1 040,7

1 127,0

1 253,0

1 403,1

1 523,8

1 658,7 1 337,6 2 308,3 1 714,4

Kredyty2

45 205,6

48 552,1

57 130,9

68 681,0

78 069,5

87 255,5

103 125,8

118 288,1 124 761,5 146 614,4 155 029,2

Depozyty

57 898,4

67 547,9

75 658,9

87 818,5

95 825,4

104 503,3

117 682,5

130 473,5 151 028,5 170 609,9 192 731,3

Kredyty / Depozyty

78,1%

71,9%

75,5%

78,2%

81,5%

83,5%

87,6%

90,7% 82,6% 85,9% 80,4%

Koszty / Przychody

57,5%

56,1%

54,4%

57,1%

48,5%

44,8%

44,5%

43,1% 44,3% 43,0% 47,2%

ROE

11,7%

11,6%

11,1%

11,0%

11,7%

12,6%

12,4%

11,6% 7,6% 13,6% 17,4%

ROA

1,1%

1,2%

1,1%

1,1%

1,10%

1,2%

1,2%

1,1% 0,8% 1,2% 0,8%

Łączny współczynnik kapitałowy

14,55%

17,28%

14,17%

13,74%

14,73%

16,71%

15,58%

16,87% 19,52% 16,05% 15,23%

Współczynnik Tier 1

14,55%

17,28%

14,17%

13,74%

13,70%

15,77%

14,74%

14,41% 16,91% 14,41% 13,70%

Wartość księgowa na akcję (zł)

62,5

66,3

80,4

82,1

80,5

88,7

102,4

117,0 143,1 104,0 71,8

Zysk na akcję (zł)

6,40

7,39

8,00

8,66

9,63

10,78

11,71

12,75 10,28 17,74 13,18

1 Łącznie z zyskiem netto jednostek stowarzyszonych
2 Kredyty i pozostałe należności udzielone klientom netto, z wyłączeniem portfela Euroobligacji

Kwartalne

x
mln zł

1Q 2020

2Q 2020

3Q 2020

4Q 2020

1Q 2021

2Q 2021

3Q 2021

4Q 2021

1Q 2022

2Q 2022

3Q 2022

4Q 2022

Przychody1

1 562,7

1 512,1

1 552,1

1 603,8

1 601,7

1 659,5

1 751,9

1 883,8

2 304,0

2 374,6

722,4

2 321,2

Koszty operacyjne

775,0

641,5

666,7

682,3

820,8

692,0

694,2

757,5

931,4

1 200,1

-821,6

-689,0

Zysk netto

267,3 316,2 440,2 313,9 385,6 615,3 638,4 669,0 792,8 573,0 -317,3 665,9

Kredyty2

123 608,4 120 831,5 122 601,8 124 761,5 129 553,4 133 863,1 141 256,1 146 614,4 149 782,6 152 180,9 154 410,6 155 029,2

Depozyty

139 089,2 150 979,3 154 399,8 151 028,5 158 931,1 161 998,3 164 586,3 170 609,9 171 571,7 179 741,1 184 165,0 192 731,3

Kredyty / Depozyty

88,9% 80,0% 79,4% 82,6% 81,5% 82,6% 85,8% 85,9% 87,3% 84,7% 83,8% 80,4%

Koszty / Przychody

49,6% 42,4% 43,0% 42,5% 51,2% 41,7% 39,6% 40,2% 40,4% 50,5% 113,7% 29,7%

ROE

6,6% 7,1% 9,6% 6,7% 8,5% 13,9% 14,5% 17,3% 25,7% 24,3% -16,8% 31,8%

ROA

0,65% 0,72% 0,96% 0,68% 0,81% 1,26% 1,28% 1,33% 1,54% 1,09% -0,60% 1,24%

Łączny współczynnik kapitałowy

15,76% 18,31% 18,64% 19,52% 18,80% 18,54% 17,65% 16,05% 15,42% 14,72% 14,43% 15,23%

Współczynnik Tier 1

13,25% 15,78% 16,04% 16,91% 16,28% 16,20% 15,41% 14,41% 13,81% 13,16% 12,90% 13,70%

Wartość księgowa na akcję (zł)

133,3 140,2 142,9 143,1 135,0 137,3 134,1 104,0 85,7 59,3 57,1 71,8

Zysk na akcję (zł)

8,22 9,72 13,53 9,65 11,86 18,92 19,63 20,57 24,38 17,62 -9,76 20,47

1 Łącznie z zyskiem netto jednostek stowarzyszonych
2 Kredyty i pozostałe należności udzielone klientom netto, z wyłączeniem portfela Euroobligacji

Notowania akcji ING Bank Śląski S.A.

Przynależność do indeksów GPW

WIG, mWIG40, WIG-Banki, WIG-ESG

LEI

259400YLRTOBISHBVX41

ISIN

PLBSK0000017

FISN

INGBSK/BRSH SER-B PLN1.0

Ticker na GPW

ING

Bloomberg / Reuters

ING PW / INGP.WA

Kalendarium

  • 11 maja 2023 - Raport za I kwartał 2023 roku
  • 3 sierpnia 2023 - Raport za II kwartał 2023 roku
  • 2 listopada 2023 - Raport za III kwartał 2023 roku

Zobacz archiwum

Więcej informacji