Raporty bieżące

Bieżący rok

Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  

8/2023

2023-03-23 12:19 (11:19 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Pobierz

Załącznik

7/2023

2023-03-21 12:49 (11:49 UTC) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Pobierz
Ogłoszenie
Projekty uchwał
Statut
Dokumenty

6/2023

2023-03-17 14:25 (13:25 UTC) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji podziału zysku za 2022 rok.

Pobierz

1/2023 (EBI)

2023-03-06 13:51 (12:51 UTC) Aktualizacja raportu dotyczącego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pobierz

Załącznik

5/2023

2023-02-27 14:06 (13:06 UTC) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok.

Pobierz

4/2023

2023-02-22 17:54 (16:54 UTC) Zwiększenie kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w IV kwartale 2022 roku.

Pobierz

3/2023

2023-02-02 07:02 (06:02 UTC) Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2022 roku.

Pobierz

Załącznik

2/2023

2023-01-27 10:08 (09:08 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Pobierz

1/2023

2023-01-10 20:42 (19:42 UTC) Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku powyżej 5% przez Allianz PTE.

Pobierz

Załącznik

Archiwum

Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  

28/2022

2022-12-27 13:05 (12:05 UTC) Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G). Pobierz
27/2022 2022-12-22 21:59 (20:59 UTC) Zawarcie umowy nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (NPS). Pobierz
26/2022  2022-12-22 16:28 (15:28 UTC) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
25/2022 2022-12-21 11:42 (10:42 UTC) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Pobierz
24/2022 2022-11-23 16:25 (15:25 UTC) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Pobierz
23/2022 2022-09-22 17:07 (15:07 UTC) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawienie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie ustalenia wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Pobierz
22/2022 2022-09-19 19:09 (17:09 UTC) Informacja o wysokości składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Pobierz
21/2022  2022-07-15 14:51 (12:51 UTC) Informacja o szacowanej wysokości korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych w PLN w III kwartale 2022 roku. Pobierz
20/2022  2022-06-07 17:32 (15:32 UTC) Zgoda na przystąpienie do tworzonego systemu ochrony. Pobierz
19/2022  2022-05-17 12:31 (10:31 UTC) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz Załącznik
18/2022  2022-04-27 19:20 (17:20 UTC) Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
17/2022  2022-04-15 12:02 (10:02 UTC) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2022 roku. Pobierz
16/2022  2022-04-07 18:00 (16:00 UTC) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
15/2022  2022-04-07 17:59 (15:59 UTC) Uchwały WZ ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz Załącznik
14/2022  2022-04-07 17:57 (15:57 UTC) Powołanie członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz Załącznik
13/2022  2022-04-07 17:55 (15:55 UTC) Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok. Pobierz
12/2022  2022-04-04 15:16 (13:16 UTC) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
11/2022  2022-03-31 15:37 (13:37 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
10/2022  2022-03-25 17:05 (16:05 UTC) Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
9/2022  2022-03-25 16:59 (15:59 UTC) Zmienione powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
8/2022  2022-03-18 14:41 (13:41 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
7/2022 2022-03-11 19:09 (18:09 UTC) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Pobierz
Ogłoszenie
Uchwały
Statut
Dokumenty
1/2022 (EBI) 2022-03-11 15:40 (14:40 UTC) Aktualizacja raportu dotyczącego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Pobierz
Załącznik
6/2022 2022-03-08 13:39 (12:39 UTC) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy z zysku netto za 2021 rok. Pobierz
5/2022 2022-03-01 14:50 (13:50 UTC) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2021 rok. Pobierz
4/2022 2022-02-11 17:35 (16:35 UTC) Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G). Pobierz
3/2022 2022-02-10 18:06 (17:06 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
2/2022 2022-02-03 07:03 (06:03 UTC) Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2021 roku. Pobierz
Załącznik
1/2022 2022-02-03 07:01 (06:01 UTC) Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021. Pobierz

Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
34/2021 2021-12-15 16:31 (15:31 UTC) Aktualizacja polityki dywidendowej. Pobierz
33/2021 2021-12-03 12:02 (11:02 UTC) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Pobierz
2/2021 (EBI) 2021-11-30 18:03 (17:03 UTC) Aktualizacja raportu dotyczącego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Pobierz
Załącznik
32/2021 2021-11-29 16:54 (15:54 UTC) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
31/2021 2021-11-29 16:51 (15:51 UTC) Uchwały NWZ ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
30/2021 2021-11-29 16:48 (15:48 UTC) Powołanie członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
29/2021 2021-11-29 15:23 (14:23 UTC) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej. Pobierz
28/2021 2021-11-29 15:20 (14:20 UTC) Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok. Pobierz
27/2021 2021-11-23 16:37 (15:37 UTC) Uzupełnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie oceny adekwatności Rady Nadzorczej. Pobierz
Załącznik
26/2021 2021-11-22 16:42 (15:42 UTC) Projekty uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
25/2021 2021-11-22 16:24 (15:24 UTC) Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
24/2021 2021-11-12 13:37 (12:37 UTC) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na spłatę pożyczki podporządkowanej. Pobierz
23/2021 2021-11-05 14:11 (13:11 UTC) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie poziomu bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank. Pobierz
22/2021 2021-10-25 16:12 (14:12 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
21/2021 2021-10-22 16:55 (14:55 UTC) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Pobierz
Ogłoszenie
Uchwały
Dokumenty
20/2021 2021-10-19 15:27 (13:27 UTC) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2020 rok. Pobierz
19/2021 2021-10-12 11:46 (09:46 UTC) Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Pobierz
18/2021 2021-09-23 12:20 (10:20 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
17/2021 2021-08-31 15:39 (13:39 UTC) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Pobierz
Załącznik
16/2021 2021-08-26 15:01 (13:01 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
1/2021 (EBI) 2021-07-30 16:26 (14:26 UTC) Raport dotyczący stanu stosowania Dobrych Praktyk 2021. Pobierz
Załącznik
15/2021 2021-07-21 14:00 (12:00 UTC) Opinia Rady Nadzorczej Banku dotycząca stosowania się do indywidualnego zalecenia KNF odnośnie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 roku. Pobierz
14/2021 2021-07-01 12:38 (10:38 UTC) Informacja KNF na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej. Pobierz
13/2021 2021-05-25 14:07 (12:07 UTC) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
12/2021 2021-05-24 16:07 (14:07 UTC) Powierzenie Pani Joannie Erdman stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym. Pobierz
11/2021 2021-04-20 15:33 (13:33 UTC) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2021 roku. Pobierz
10/2021 2021-04-15 18:15 (16:15 UTC) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
9/2021 2021-04-15 18:14 (16:14 UTC) Uchwały ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
8/2021 2021-03-31 13:12 (11:12 UTC)  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
7/2021 2021-03-19 18:44 (17:44 UTC)  Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Pobierz
Ogłoszenie
Uchwały
Statut
Dokumenty
6/2021 2021-03-18 15:53 (14:53 UTC)  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
5/2021 2021-03-10 11:15 (10:15 UTC)  Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych. Pobierz
4/2021 2021-02-24 07:04 (6:04 UTC)  Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
3/2021 2021-02-05 16:18 (15:18 UTC) Zmiana daty przekazania wstępnych danych za IV kwartał 2020 roku. Pobierz
2/2021 2021-01-20 19:01 (18:01 UTC) Informacja o szacowanej wartości dodatkowych odpisów z tytułu strat oczekiwanych na kredyty hipoteczne CHF w IV kwartale 2020 roku. Pobierz
1/2021 2021-01-15 18:54 (17:54 UTC) Decyzja Zarządu Banku dotycząca stosowania się do indywidualnego zalecenia KNF odnośnie polityki dywidendowej w pierwszym półroczu 2021 roku. Pobierz

Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
35/2020 2020-12-18 13:46 (12:46 UTC) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Pobierz
Załącznik
34/2020 2020-12-01 10:55 (09:55 UTC) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Pobierz
33/2020 2020-11-30 09:50 (08:50 UTC) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
32/2020 2020-11-12 11:01(10:01 UTC) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
31/2020 2020-09-30 15:54(13:54 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
30/2020 2020-06-17 21:12 (19:12 UTC) Rozwiązanie umowy z firmą audytorską Pobierz
Załącznik
29/2020 2020-06-03 17:33 (15:33 UTC) Aktualizacja informacji o wpływie epidemii koronawirusa na działalność finansową Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
28/2020 2020-05-15 13:53 (11:53 UTC) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Pobierz
Załącznik
27/2020 2020-05-12 16:17 (14:17 UTC) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
26/2020 2020-04-22 8:42 (6:42 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s Pobierz
25/2020 2020-04-15 18:37 (16:37 UTC) Aktualizacja informacji o wpływie epidemii koronawirusa na działalność finansową Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
24/2020 2020-04-10 17:29 (15:29 UTC) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2020 roku. Pobierz
23/2020 2020-04-06 14:09 (12:09 UTC) Podwyższenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
22/2020 2020-04-02 20:47 (18:47 UTC) Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
21/2020 2020-04-02 20:45 (18:45 UTC) Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję. Pobierz
Załącznik
20/2020 2020-04-02 20:43 (18:43 UTC) Powołanie członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
19/2020 2020-04-02 20:41 (18:41 UTC) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
18/2020 2020-03-27 18:26 (17:26 UTC) Zmiany dotyczące projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Pobierz
Sprawozdanie
Projekt
17/2020 2020-03-27 17:21 (16:21 UTC) Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
16/2020 2020-03-27 16:45 (15:45 UTC) Decyzja Zarządu Banku w sprawie zmiany propozycji podziału zysku za 2019 rok. Pobierz
Załącznik
15/2020 2020-03-25 10:34 (09:34 UTC) Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Ogłoszenie
Załącznik
14/2020 2020-03-20 09:03 (08:03 UTC) Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku
Śląskiego S.A.
Pobierz
13/2020 2020-03-17 15:22 (14:22 UTC) Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
12/2020 2020-03-13 15:00 (14:00 UTC) Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
11/2020 2020-03-11 12:55 (11:55 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Pobierz
Załącznik
10/2020 2020-03-06 17:41 (16:41 UTC)  Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Pobierz
Ogłoszenie
Uchwały
Statut
9/2020 2020-03-06 14:53 (13:53 UTC) Aktualizacja polityki dywidendowej. Pobierz
8/2020 2020-03-05 17:19 (16:19 UTC) Zmiana statusu ratingu Fitch. Pobierz
7/2020 2020-03-05 12:00 (11:00 UTC) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2019 rok. Pobierz
6/2020 2020-03-03 13:55 (12:55 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
5/2020 2020-02-27 14:36 (13:36 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
4/2020 2020-02-06 07:05 (6:05 UTC)  Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2019 roku. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
3/2020 2020-02-06 07:02 (6:02 UTC)  Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019. Pobierz
2/2020 2020-02-05 17:40 (16:40 UTC)  Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”) wyznaczony przez BFG dla ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
1/2020 2020-01-29 16:19 (15:19 UTC)  Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz

Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
33/2019 2019-12-27 14:17 (13:17 UTC)  Informacja KNF na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej. Pobierz
32/2019 2019-12-23 16:17 (15:17 UTC)  Zmiana w Zarządzie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
31/2019 2019-12-19 11:30 (10:30 UTC)  Wykup obligacji serii INGBS191219 zgodnie z warunkami emisji. Pobierz
30/2019 2019-12-12 14:09 (13:09 UTC)  Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Pobierz
29/2019 2019-11-28 16:23 (15:23 UTC)  Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków z pożyczki podporządkowanej. Pobierz
28/2019 2019-10-21 15:52 (13:52 UTC)  Potwierdzenie ratingów agencję Moody’s. Pobierz
27/2019 2019-10-08 09:12 (07:12 UTC)  Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
26/2019 2019-09-30 16:37 (14:37 UTC)  Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej. Pobierz
25/2019 2019-09-20 15:56 (13:56 UTC)  Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej. Pobierz
24/2019 2019-09-20 15:32 (13:32 UTC)  Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
23/2019 2019-07-31 11:47 (9:47 UTC)  Zamknięcie transakcji nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. przez spółkę zależną Banku. Pobierz
22/2019 2019-07-23 17:11 (15:11 UTC)  Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. przez spółkę zależną Banku. Pobierz
21/2019 2019-06-25 16:45 (14:45 UTC)  Zarejestrowanie zmian
w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
Pobierz
Załącznik 1
20/2019 2019-06-24 16:50 (14:50 UTC)  Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Pobierz
Załącznik 1
19/2019 2019-06-14 12:36 (10:36 UTC)  Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w dziesiątym okresie odsetkowym. Pobierz
18/2019 2019-04-16 12:45 (10:45 UTC)  Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2019 roku. Pobierz
17/2019 2019-04-02 11:08 (09:08 UTC)  Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s. Pobierz
16/2019 2019-03-29 19:57 (18:57 UTC)  Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
15/2019 2019-03-29 19:41 (18:41 UTC)  Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok. Pobierz
14/2019 2019-03-29 19:29 (18:29 UTC)  Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję. Pobierz
Załącznik 1
13/2019 2019-03-29 19:13 (18:13 UTC)  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
12/2019 2019-03-20 14:13 (13:13 UTC)  Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
11/2019 2019-03-15 14:48 (13:48 UTC)  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
10/2019 2019-03-06 12:37 (11:37 UTC)  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
9/2019 2019-03-01 17:50 (16:50 UTC)  Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Pobierz
Ogłoszenie
Uchwały
Statut
8/2019 2019-03-01 16:27 (15:27 UTC)  Aktualizacja polityki dywidendowej. Pobierz
7/2019 2019-02-26 14:59 (13:59 UTC)  Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2018 rok. Pobierz
6/2019 2019-02-22 11:44 (10:44 UTC)  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i raportu rocznego za 2018 rok. Pobierz
5/2019 2019-02-13 07:01 (06:01 UTC)  Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2018 roku. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
4/2019 2019-02-13 07:00 (06:00 UTC) Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018. Pobierz
3/2019 2019-01-31 09:29 (8:29 UTC) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków z pożyczki podporządkowanej. Pobierz
2/2019 2019-01-21 16:10 (15:10 UTC) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej. Pobierz
1/2019 2019-01-02 17:07 (16:07 UTC) Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny S.A. Pobierz

Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
34/2018 2018-12-18 17:41 (16:41 UTC) Zawarcie umów zmierzających do nabycia 45% udziału w NN IP TFI S.A. Pobierz
Załącznik 1
33/2018 2018-12-18 17:35 (16:35 UTC) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji zmierzających do nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. Pobierz
32/2018 2018-12-17 15:21 (14:21 UTC) Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Pobierz
31/2018 2018-12-17 11:30 (10:30 UTC) Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w dziewiątym okresie odsetkowym. Pobierz
30/2018 2018-11-23 13:49 (12:49 UTC) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Pobierz
Załącznik 1
29/2018 2018-10-30 13:54 (12:54 UTC) Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej. Pobierz
28/2018 2018-10-23 16:49 (14:49 UTC) Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej. Pobierz
27/2018 2018-10-15 17:09 (15:09 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s. Pobierz
26/2018 2018-10-12 18:13 (16:13 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
25/2018 2018-09-20 15:05 (13:05 UTC) Rezygnacja Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
24/2018 2018-06-14 12:53 (10:53 UTC) Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219. Pobierz
23/2018 2018-04-26 10:50 (8:50 UTC) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2018 roku. Pobierz
22/2018 2018-04-25 13:51 (11:51 UTC) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
21/2018 2018-04-05 15:48 (13:48 UTC) Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
20/2018 2018-04-05 15:45 (13:45 UTC) Informacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok. Pobierz
19/2018 2018-04-05 15:42 (13:42 UTC) Powołanie członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
18/2018 2018-04-05 15:39 (13:39 UTC) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
17/2018 2018-03-30 12:36 (10:36 UTC) Zmiana projektu uchwały Walnego Zgromadzenia. Pobierz
Załącznik 1
16/2018 2018-03-28 14:06 (12:06 UTC)
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Pobierz
Załącznik 1
15/2018 2018-03-23 15:42 (14:42 UTC)
Aktualizacja ratingów przez agencję Moody’s.
Pobierz
14/2018 2018-03-22 14:24 (13:24 UTC)
Rejestracja ING Banku Hipotecznego S.A. w KRS.
Pobierz
13/2018 2018-03-19 12:24 (11:24 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik 1
12/2018 2018-03-14 15:07 (14:07 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik 1
11/2018 2018-03-13 15:04 (14:04 UTC)  Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
10/2018 2018-03-09 17:43 (16:43 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
9/2018 2018-03-09 17:37 (16:37 UTC) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Pobierz
Załacznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
8/2018 2018-03-09 17:31 (16:31 UTC) Aktualizacja polityki dywidendowej. Pobierz
7/2018 2018-03-06 14:51 (13:51 UTC) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2017 rok. Pobierz
6/2018 2018-02-28 14:06 (13:06 UTC) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2017 rok. Pobierz
5/2018 2018-01-31 09:35 (08:35 UTC) Terminy przesyłania raportów okresowych w 2018 roku. Pobierz
4/2018 2018-01-31 07:13 (06:13 UTC) Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017. Pobierz
3/2018 2018-01-31 07:10 (06:10 UTC) Wybrane niezaudytowane dane finansowe za IV kwartał 2017 roku. Pobierz  Załącznik
2/2018 2018-01-16 13:18 (12:18 UTC) Uzyskanie zezwolenia KNF na utworzenie banku hipotecznego. Pobierz
1/2018 2018-01-11 14:52 (13:52 UTC) Odstąpienie od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz data publikacji danych szacunkowych za IV kwartał 2017 roku. Pobierz

Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
33/2017 2017-12-29 14:47 (13:47 UTC) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym. Pobierz
32/2017 2017-12-19 14:03 (13:03 UTC) Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w siódmym okresie odsetkowym. Pobierz
31/2017 2017-12-18 15:18 (14:18 UTC) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidualnego narzutu wykorzystywanego w polityce dywidendowej. Pobierz
30/2017 2017-12-08 12:09 (11:09 UTC) Postanowienie Komisji Stabilności Finansowej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Pobierz
29/2017 2017-12-06 13:00 (12:00 UTC)   Wykup obligacji serii INGBS061217 zgodnie z warunkami emisji. Pobierz
28/2017 2017-11-27 15:51 (14:51 UTC)  Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na ING Bank Śląski S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz o przyjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych. Pobierz
27/2017 2017-11-07 12:09 (11:09 UTC)  Potwierdzenie ratingów i podwyższenie perspektywy przez agencję Moody’s. Pobierz
26/2017 2017-10-20 17:08 (15:08 UTC)  Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
25/2017 2017-07-17 13:07 (11:07 UTC)  Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s. Pobierz
24/2017 2017-06-14 14:53 (12:53 UTC)  Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219. Pobierz
23/2017 2017-06-06 13:06 (11:06 UTC)  Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217. Pobierz
22/2017 2017-05-22 16:32 (14:32 UTC)  Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
21/2017 2017-04-26 15:05 (13:05 UTC)  Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego. Pobierz
20/2017 2017-04-25 18:03 (16:03 UTC)  Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG. Pobierz
19/2017 2017-04-21 17:10 (15:10 UTC)  Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
18/2017 2017-04-21 17:00 (15:00 UTC)  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Pobierz  Załącznik
17/2017 2017-04-21 16:50 (14:50 UTC)  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
16/2017 2017-04-21 16:37 (14:37 UTC)  Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
15/2017 2017-04-11 16:57 (14:57 UTC)  Zmiana Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
14/2017 2017-03-30 11:48 (9:48 UTC)  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
13/2017 2017-03-29 13:36 (11:36 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
12/2017 2017-03-24 16:03 (15:03 UTC) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Pobierz  Załącznik
11/2017 2017-03-23 15:27 (14:27 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
10/2017 2017-03-21 17:11 (16:11 UTC) Nadanie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
9/2017 2017-03-20 12:18 (11:18 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
8/2017 2017-03-16 19:24 (18:24 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
7/2017 2017-03-15 15:07 (14:07 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
6/2017 2017-03-13 17:02 (16:02 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
5/2017 2017-03-09 15:53 (14:53 UTC) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnego zalecenia dywidendowego za rok 2016 oraz rekomendacja Zarządu Banku dotycząca niewypłacania wypłaty dywidendy za rok 2016. Pobierz
4/2017 2017-03-03 13:15 (12:15 UTC) Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
3/2017 2017-02-28 13:17 (12:17 UTC) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2016 r. Więcej
2/2017 2017-01-30 13:50 (12:50 UTC) Terminy przesyłania raportów okresowych ING anku Śląskiego S.A. za rok 2017 Więcej
1/2017 2017-01-24 10:55 (9:55 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s. Więcej

Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
37/2016 2016-12-14 13:39 (12:39 UTC)  Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219 Więcej
36/2016 2016-12-02 14:11 (13:11 UTC) Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217 Więcej
35/2016 2016-11-10 11:17 (10:17 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch Więcej
34/2016 2016-10-10 17:06 (15:06 UTC) Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym. Więcej
33/2016 2016-09-15 14:40 (12:40 UTC) Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
32/2016 2016-08-19 15:25 (13:25 UTC) Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. postanowienia Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego ING Banku Śląskiego S.A., jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Więcej
31/2016 2016-08-10 11:54 (9:54 UTC) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Więcej
30/2016 2016-07-25 19:36 (17:36 UTC) Aktualizacja ratingów przez agencję Moody’s. Więcej
29/2016 2016-06-27   Zmiany w składzie Zarządu Banku. Więcej
28/2016 2016-06-22   Umowa Udostępnienia Papierów Wartościowych z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Więcej
27/2016 2016-06-22   Finalizacja transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. Więcej
26/2016 2016-06-17   Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. Więcej
25/2016 2016-06-15   Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219. Więcej
24/2016 2016-06-02   Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217. Więcej
23/2016 2016-06-01   Zmiany Umów kredytowych z ING Commercial Finance Polska S.A. Więcej
22/2016 2016-05-31   Dokonanie podziału ING Securities S.A., w ramach którego ING Bank Śląski S.A. jest spółką przejmującą. Więcej
21/2016 2016-05-10   Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
20/2016 2016-04-22   Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. – podpisanie nowej umowy. Więcej
19/2016 2016-04-20   Podwyższenie ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd. Więcej
18/2016 2016-04-20   Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczeniu do kapitału Tier II Banku środków z otrzymanej od ING Bank N.V. pożyczki podporządkowanej. Więcej
17/2016 2016-04-19   Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku. Więcej
16/2016 2016-03-31   Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
15/2016 2016-03-31   Informacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 r. Więcej
14/2016 2016-03-31   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Więcej
13/2016 2016-03-31   Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
12/2016 2016-03-29   Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Więcej
11/2016 2016-03-25   Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
10/2016 2016-03-24   Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
09/2016 2016-03-07   Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki ING Securities Spółka Akcyjna. Więcej
08/2016 2016-03-04  

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.

Więcej
07/2016 2016-03-04  

Rezygnacja Członka Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

Więcej
06/2016 2016-03-04  

Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Więcej
05/2016 2016-03-01  

Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2015r.

Więcej
04/2016 2016-02-23  

Zawarcie z ING Bank N.V. umowy pożyczki podporządkowanej.

Więcej
03/2016 2016-02-03  

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału spółki ING Securities Spółka Akcyjna.

Więcej
02/2016 2016-01-21  

Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2016.

Więcej
01/2016 2016-01-21  

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2015 r.

Więcej
01/2016 (EBI) 2016-01-05  

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.

Więcej  Załącznik

Nr raportu Data Tytuł raportu  
36/2015  2015-12-23

Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.

Więcej
35/2015  2015-12-16

Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.

Więcej
34/2015  2015-12-03

Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217.

Więcej
33/2015  2015-11-27 Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ING Banku Śląskiego S.A. na zaciągnięcie przez ING Bank Śląski S.A. pożyczki podporządkowanej do łącznej wysokości 300 mln EUR. Więcej
32/2015  2015-11-27 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Więcej
31/2015  2015-11-26 Uchwała Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca obowiązkowej wpłaty z funduszu ochrony środków gwarantowanych Więcej
30/2015 2015-11-24 Informacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca obowiązkowej wpłaty z funduszu ochrony środków gwarantowanych. Więcej
29/2015 2015-11-12 Umowa kredytowa z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. – zmiana. Więcej
28/2015 2015-10-20 Tekst jednolity Statutu. Więcej   Załącznik
27/2015 2015-09-21 Zawarcie znaczącej umowy. Więcej
26/2015 2015-07-31 Zawarcie znaczącej umowy. Więcej
25/2015 2015-07-20 Wykonanie umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
24/2015 2015-07-10 Informacja dotycząca umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
23/2015 2015-07-08 Informacja dotycząca umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
22/2015 2015-06-22 Informacja dotycząca umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
21/2015 2015-06-19 Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219. Więcej
20/2015 2015-06-18 Zmiany w składzie Zarządu Banku. Więcej
19/2015 2015-06-18 Rezygnacja Członka Zarządu Banku. Więcej
18/2015 2015-06-03 Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217. Więcej
17/2015 2015-05-26 Zgoda KNF na powołanie Członka Zarządu Banku. Więcej
16/2015 2015-05-22 Podwyższenie ratingu przez agencję Moody’s. Więcej   Załącznik
15/2015 2015-05-20 Zmiana ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd. Więcej
14/2015 2015-04-14 Zarejestrowanie zmian
w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
Więcej
13/2015 2015-03-31 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
12/2015 2015-03-31 Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję. Więcej
11/2015 2015-03-31 Informacja Zarządu Banku
w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r.
Więcej
10/2015 2015-03-31 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Więcej
09/2015 2015-03-31 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
08/2015 2015-03-27 Zawarcie znaczącej umowy Więcej
07/2015 2015-03-25 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
02/2015 (EBI) 2015-03-25 Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
06/2015 2015-03-03 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Więcej
01/2015 (EBI) 2015-03-02 Raport w sprawie niestosowania przez ING Bank Śląski S.A. zasady IV.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej
05/2015 2015-02-24 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2014 r. Więcej
04/2015 2015-02-24 Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2014 r. Więcej
03/2015 2015-02-11 Informacja w sprawie podpisania umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
02/2015 2015-02-11 Informacja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2014 r. Więcej
01/2015 2015-01-29 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2015. Więcej

Nr raportu Data Tytuł raportu  
26/2014 2014-12-19 Emisja drugiej serii obligacji własnych ING Banku Śląskiego S.A. w ramach Programu ustanowionego w 2012 r. Więcej
25/2014 2014-12-16 Ostateczne parametry drugiej emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. realizowanej w ramach Programu ustanowionego w 2012 r. Więcej
24/2014 2014-12-04 Zmiana oprocentowania obligacji ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
23/2014 2014-12-02 Ogólne warunki drugiej emisji własnych dłużnych papierów wartościowych  ING Banku Śląskiego S.A. realizowanej w ramach Programu uchwalonego w 2012 r. Więcej
22/2014 2014-10-26 Wyniki przeglądu jakości aktywów (AQR - asset quality review) oraz testu warunków skrajnych (stress test) dla ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
21/2014 2014-09-19 Umowa kredytowa z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. – zmiana. Więcej
20/2014 2014-08-08 Zawarcie znaczącej umowy. Więcej
19/2014 2014-08-05 Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. – zmiana. Więcej
18/2014 2014-07-22 Zawarcie znaczącej umowy. Więcej
17/2014 2014-06-06 Zmiana oprocentowania obligacji ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
16/2014 2014-05-08 Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
15/2014 2014-05-07 Informacja w sprawie zawarcia Listu intencyjnego z ING Continental Europe
Holdings B.V.
Więcej
14/2014 2014-04-10 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
13/2014 2014-04-10 Informacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r. Więcej
12/2014 2014-04-10 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Więcej
11/2014 2014-04-10 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
2/2014 (EBI) 2014-04-03 Kandydatury do Rady Nadzorczej. Więcej
10/2014 2014-04-03 Kandydatury do Rady Nadzorczej. Więcej
9/2014 2014-03-31 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór do następnej kadencji Rady. Więcej
8/2014 2014-03-12 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. Więcej
7/2014 2014-03-07 Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki Centrum Banku Śląskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej
6/2014 2014-03-07 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.
Więcej
1/2014 (EBI)   2014-03-07 Raport w sprawie niestosowania przez ING Bank Śląski S.A. zasady IV.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej
5/2014 2014-03-04 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2013 r. Więcej
4/2014 2014-03-04 Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2013 r. Więcej
3/2014 2014-02-17 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału spółki Centrum Banku Śląskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej
2/2014 2014-02-12 Informacja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2013 r. Więcej
1/2014 2014-01-21 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za 2014 r. Więcej

Nr raportu Data Tytuł raportu  
22/2013 2013-12-06 Zmiana oprocentowania obligacji ING Banku Śląskiego S.A. więcej
21/2013 2013-09-24 Wyrok Sądu Okręgowego oddalający powództwo o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia. więcej
20/2013 2013-09-24 Umowa kredytowa z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. – zmiana. więcej
19/2013 2013-08-08 Zawiadomienie w sprawie zmniejszenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. więcej
18/2013 2013-07-26 Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. – zmiana. więcej
17/2013 2013-07-03 Zawiadomienie w sprawie zwiększenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. więcej
16/2013 2013-06-06 Zmiana oprocentowania obligacji ING Banku Śląskiego S.A. więcej
15/2013 2013-04-30 Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. więcej
14/2013 2013-04-19 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. więcej
13/2013 2013-04-19 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. więcej
12/2013 2013-04-19 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. więcej
11/2013 2013-04-10 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. więcej
10/2013 2013-03-21 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. więcej
9/2013 2013-03-18 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. więcej
8/2013 2013-03-18 Raport w sprawie niestosowania przez ING Bank Śląski S.A. zasady IV.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. więcej
7/2013 2013-03-12 Rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia dotycząca zaniechania wypłaty dywidendy za rok 2012 więcej
6/2013 2013-03-08 Zmiany w składzie Zarządu Banku więcej
5/2013 2013-03-06 Postanowienie Sądu Najwyższego odmawiające przyjęcia skargi kasacyjnej w sprawie o unieważnienie uchwał Walnego Zgromadzenia więcej
4/2013 2013-03-04 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2012 r. więcej
3/2013 2013-01-18 Wybór biegłego rewidenta więcej
2/2013 2013-01-18 Zbycie akcji Banku przez Członka Rady Nadzorczej więcej
1/2013 2013-01-11 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2013 więcej

Nr raportu Data Tytuł raportu  
21/2012 06-12-2012 Pierwsza emisja obligacji w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. więcej
20/2012 2012-11-30 Ostateczne parametry Programu Emisji Własnych Dłużnych Papierów Wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. więcej
19/2012 2012-11-07 Uszczegółowienie Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. więcej
18/2012 2012-07-06 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. – korekta więcej
17/2012 2012-06-29 Zawarcie znaczącej umowy. więcej
16/2012 2012-06-19 Zawiadomienie w sprawie zwiększenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. więcej
15/2012 2012-04-20 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zgłoszona przez Akcjonariusza - sprostowanie więcej
14/2012 2012-04-19 Ustanowienie Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. więcej
13/2012 2012-04-19 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. więcej
12/2012 2012-04-19 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zgłoszona przez Akcjonariusza więcej
11/2012 2012-04-19 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. więcej
10/2012 2012-04-12 Wybór biegłego rewidenta. więcej
9/2012 2012-03-22 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. więcej
8/2012 2012-03-14 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. więcej
7/2012 2012-03-01 Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana więcej
6/2012 2012-02-28 Rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia dotycząca zaniechania wypłaty dywidendy za rok 2011 więcej
5/2012 2012-02-28 Zmiana terminów przekazania raportów rocznych za rok 2011 oraz 2012 więcej
4/2012 2012-01-19 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2012 więcej
3/2012 2012-01-19 Umowa kredytowa z ING Lease Polska S.A. więcej
2/2012 2012-01-09 Zmiany w składzie Zarządu Banku. więcej
1/2012 2012-01-02 Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana. więcej

Nr raportu Data Tytuł raportu  
34/2011 2011-12-29 Nabycie akcji ING ABL Polska SA posiadającej 100% kapitału zakładowego spółek ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz ING Commercial Finance Polska S.A. więcej
33/2011 2011-12-21 Zawarcie znaczącej umowy. więcej
32/2011 2011-11-14 Data pierwszego notowania akcji ING Banku Śląskiego S.A. po dokonaniu splitu w stosunku 1:10.
Załącznik
więcej
31/2011 2011-10-31 Połączenie ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A. więcej
30/2011 2011-10-31 Zmiana struktury kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego S.A. więcej
29/2011 2011-10-28 Zawarcie znaczącej umowy. więcej
28/2011 2011-10-24 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na NWZ ING Banku Śląskiego S.A. więcej
27/2011 2011-10-24 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. więcej
26/2011 2011-10-24 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.
Załącznik
więcej
25/2011 2011-10-10 Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A. więcej
24/2011 2011-09-23 Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A. więcej
23/2011 2011-09-23 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., propozycja zmian w Statucie Banku oraz projekty uchwał. więcej
22/2011 2011-09-16 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. więcej
21/2011 2011-09-01 Wyrok Sądu Okręgowego oddalający powództwo o unieważnienie (względnie uchylenie) uchwał Walnego Zgromadzenia. więcej
20/2011 2011-07-22 Zawarcie znaczącej umowy. więcej
19/2011 2011-07-21 Nadanie ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd. więcej
18/2011 2011-07-07 Zawarcie znaczącej umowy. więcej
17/2011 2011-06-27 Rezygnacja Członka Zarządu Banku. więcej
16/2011 2011-06-17 Zawarcie znaczącej umowy. więcej
15/2011 2011-05-26 Informacja Zarządu Banku w sprawie podjęcia działań zmierzających do podziału wartości nominalnej akcji ING Banku Śląskiego S.A. w stosunku 1:10 więcej
14/2011 2011-05-26 Zamiar połączenia ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A.
Załącznik
więcej
13/2011 2011-05-19 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia więcej
12/2011 2011-04-07 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A.

więcej

11/2011 2011-04-07 Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. więcej
10/2011 2011-04-07 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. więcej
9/2011 2011-04-01 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. więcej
8/2011 2011-03-16 Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. więcej
7/2011 2011-03-11 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. więcej
6/2011 2011-03-10 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010r. więcej
5/2011 2011-03-03 Wybór biegłego rewidenta. więcej
4/2011 2011-03-01 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2010 r. więcej
3/2011 2011-02-22 Wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację powodów w sprawie o unieważnienie uchwał Walnego Zgromadzenia. więcej
2/2011 2011-02-16 Informacja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2010 r. więcej
1/2011 2011-01-14 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2011. więcej

Nr raportu Data Tytuł raportu  
26/2010 2010-12-23 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na NWZ ING Banku Śląskiego S.A. więcej
25/2010 2010-12-23 Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. więcej
24/2010 2010-12-17 Zawarcie znaczącej umowy. więcej
23/2010 2010-11-30 Wyrok częściowy Sądu Okręgowego oddalający powództwo o unieważnienie uchwał Walnego Zgromadzenia. więcej
22/2010 2010-11-25 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., propozycja zmian w Statucie Banku oraz projekt uchwały. więcej
21/2010 2010-11-10 Zawarcie znaczącej umowy. więcej
20/2010 2010-07-30 Zawarcie znaczącej umowy. więcej
19/2010 2010-06-10 Zawarcie znaczącej umowy. więcej
18/2010 2010-05-25 Umowa kredytowa z ING Bank Hipoteczny S.A. więcej
17/2010 2010-05-18 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia. więcej
16/2010 2010-04-30 Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. więcej
15/2010 2010-04-20 Zawiadomienie w sprawie zmniejszenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. więcej
14/2010 2010-04-09 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. więcej
13/2010 2010-04-09 Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. więcej
12/2010 2010-04-08 Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję. więcej
11/2010 2010-04-08 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. więcej
10/2010 2010-04-08 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. więcej
9/2010 2010-03-10 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r. więcej
8/2010 2010-03-09 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., propozycje zmian w Statucie Banku oraz projekty uchwał. więcej
7/2010 2010-03-04 Rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia dotycząca zaniechania wypłaty dywidendy za rok 2009. więcej
6/2010 2010-03-01 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2009 r. więcej
5/2010 2010-02-23 Zgoda KNF na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku. więcej
4/2010 2010-02-12 Zawarcie znaczącej umowy zlecenie. więcej
3/2010 2010-02-05 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. więcej
2/2010 2010-01-13 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. więcej
1/2010 2010-01-11 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2010. więcej

Nr raportu Data Tytuł raportu  
23/2009 2009-12-08 Zmiana w składzie Zarządu Banku więcej
22/2009 2009-11-13 Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana. więcej
21/2009 2009-11-02 Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana. więcej
20/2009 2009-10-26 Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku więcej
19/2009 2009-09-28 Informacja o nabyciu akcji. więcej
18/2009 2009-09-11 Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. więcej
17/2009 2009-08-13 Zmiana ratingu agencji Fitch Ratings Ltd. więcej
16/2009 2009-07-27 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2009 roku oraz odstąpienie od publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2009 roku. więcej
15/2009 2009-05-22 Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. więcej
14/2009 2009-05-08 Zmiany w składzie Zarządu Banku więcej
13/2009 2009-04-08 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. więcej
12/2009 2009-04-03 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej więcej
11/2009 2009-04-03 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. więcej
10/2009 2009-03-20 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r. więcej
9/2009 2009-03-18 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. więcej
8/2009 2009-02-27 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., propozycje zmian w Statucie Banku oraz deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy za 2008 rok. więcej
7/2009 2009-02-24 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2008r. więcej
6/2009 2009-02-12 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej więcej
5/2009 2009-01-29 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2009 więcej
4/2009 2009-01-29 Zmiana ratingu agencji Fitch Ratings Ltd. oraz agencji Moody's Investors Service Ltd. więcej
3/2009 2009-01-28 Rezygnacja Członka Zarządu Banku więcej
2/2009 2009-01-23 Nabycie aktywów o znacznej wartości więcej
1/2009 2009-01-15 Wstępna informacja ING Banku Śląskiego S.A. na temat wyniku finansowego za 2008 r. więcej

Nr raportu Data Tytuł raportu  
28/2008 2008-12-23 Wstrzymanie likwidacji spółki Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. w likwidacji (dalsze istnienie Spółki) oraz likwidacja spółki ING BSK Development Sp. z o.o. więcej
27/2008 2008-12-17 Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana więcej
26/2008 2008-10-28 Rating agencji Fitch Ratings Ltd. więcej
25/2008 2008-08-25 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2008 roku więcej
24/2008 2008-08-06 Umowa kredytowa z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. więcej
23/2008 2008-08-06 Umowa kredytowa z Philip Morris Polska S.A. więcej
22/2008 2008-06-26 Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. więcej
21/2008 2008-06-18 Zawarcie umów sprzedaży wierzytelności - zapłata więcej
20/2008 2008-06-17 Umowa kredytowa oraz umowa zastawu finansowego z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana więcej
19/2008 2008-06-12 Zmiany w składzie Zarządu Banku więcej
18/2008 2008-06-06 Zawarcie umów sprzedaży wierzytelności - korekta więcej
17/2008 2008-06-06 Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności więcej
16/2008 2008-06-06 Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności więcej
15/2008 2008-06-06 Rating agencji Fitch Ratings Ltd. więcej
14/2008 2008-05-15 Zmiany w składzie Zarządu Banku więcej
13/2008 2008-04-25 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. więcej
12/2008 2008-04-24 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej więcej
11/2008 2008-04-24 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. więcej
10/2008 2008-04-16 Informacja o korekcie raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007 więcej
09/2008 2008-04-11 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku więcej
08/2008 2008-04-10 Umowa zastawu finansowego z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz ING Commercial Finance Polska S.A. więcej
07/2008 2008-04-10 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej więcej
06/2008 2008-04-10 Wyjaśnienia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. odnośnie przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczącej podziału zysku netto za 2007 r. więcej
05/2008 2008-04-02 Wyjaśnienia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. odnośnie przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczącej podziału zysku netto za 2007 r. więcej
04/2008 2008-03-18 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz propozycje zmian w Statucie więcej
03/2008 2008-01-24 Zgoda KNF na pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku więcej
02/2008 2008-01-15 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2008 więcej
01/2008 2008-01-02 Oświadczenie ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego więcej

Nr raportu Data Tytuł raportu  
30/2007 2007-11-30 Powołanie Członka Zarządu Banku więcej
29/2007 2007-11-30 Wybór biegłego rewidenta więcej
28/2007 2007-11-23 Likwidacja spółki Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. więcej
27/2007 2007-11-08 Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana więcej
26/2007 2007-11-06 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej więcej
25/2007 2007-10-31 Nabycie przedsiębiorstwa spółki Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. więcej
24/2007 2007-10-22 Zmiana informacji o zamiarze rozpoczęcia negocjacji w sprawie zbycia portfela wierzytelności więcej
23/2007 2007-10-22 Nabycie aktywów o znacznej wartości więcej
22/2007 2007-09-28 Korekta do Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za I półrocze 2007 r. więcej
21/2007 2007-09-28 Zmiany w składzie Zarządu Banku więcej
20/2007 2007-09-19 Nabycie udziałów Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. więcej
19/2007 2007-09-17 Informacja o zamiarze rozpoczęcia negocjacji w sprawie zbycia portfela wierzytelności więcej
18/2007 2007-07-03 Zmiana terminów przekazania raportów okresowych więcej
17/2007 2007-07-03 Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. więcej
16/2007 2007-06-15 Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. więcej
15/2007 2007-05-14 Oświadczenie ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego więcej
14/2007 2007-05-14 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na ZWZA ING Banku Śląskiego S.A. więcej
13/2007 2007-05-09 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. więcej
12/2007 2007-05-08 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego więcej
11/2007 2007-05-08 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej więcej
10/2007 2007-05-07 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r. więcej
9/2007 2007-04-25 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. więcej
8/2007 2007-04-20 Rezygnacja Członka Zarządu Banku więcej
7/2007 2007-04-11 Podwyższenie ratingu ING Banku Śląskiego S.A. przez Agencję Fitch Ratings Ltd. więcej
6/2007 2007-04-11 Nabycie aktywów o znaczącej wartości. więcej
5/2007 2007-04-02 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A., zamiarze wypłaty dywidendy oraz  propozycje  zmian w Statucie. więcej
4/2007 2007-02-15 Korekta do kwartalnego Skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2006 r. więcej
3/2007 2007-02-06 Kalendarz wydarzeń korporacyjnych w ING Banku Śląskim S.A. w 2007 r. więcej
2/2007 2007-01-30 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 rok oraz zmiana terminu przesyłania raportów rocznych za 2006 rok więcej
1/2007 2007-01-23 Rating agencji Fitch Ratings Ltd. więcej

Nr raportu Data Tytuł raportu  
26/2006 2006-11-10 Kalendarz wydarzeń korporacyjnych w ING Banku Śląskim S.A. w 2006 r. - otwarte spotkanie z inwestorami więcej
25/2006 2006-09-08 Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. więcej
24/2006 2006-08-24 Zmiana kalendarza wydarzeń korporacyjnych w ING Banku Śląskim S.A. w 2006 r. więcej
23/2006 2006-08-18 Rating agencji Fitch Ratings Ltd. więcej
22/2006 2006-08-10 Udział ING Banku Śląskiego w konsorcjum kredytowym więcej
21/2006 2006-07-06 Zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu Banku więcej
20/2006 2006-07-06 Zmiany w składzie Zarządu Banku więcej
19/2006 2006-06-02 Rating agencji Fitch Ratings Ltd. więcej
18/2006 2006-05-30 Zarejestrowanie zmian w statucie ING Banku Śląskiego S.A. więcej
17/2006 2006-04-28 Oświadczenie ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego więcej
16/2006 2006-04-28 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na ZWZA ING Banku Śląskiego S.A. więcej
15/2006 2006-04-27 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. więcej
14/2006 2006-04-27 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej więcej
13/2006 2006-04-21 Propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej więcej
12/2006 2006-04-19 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej więcej
11/2006 2006-04-14 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. więcej
10/2006 2006-04-14 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku więcej
09/2006 2006-03-31 Informacja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2005 r. więcej
08/2006 2006-03-31 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej więcej
07/2006 2006-03-20 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A., zamiarze wypłaty dywidendy oraz propozycje zmian w Statucie więcej
06/2006 2006-02-13 Kalendarz wydarzeń korporacyjnych w ING Banku Śląskim S.A. w 2006 r. więcej
05/2006 2006-02-03 Umowa kredytowa z Handlowy Heller S.A. więcej
04/2006 2006-02-02 Znacząca umowa kredytowa więcej
03/2006 2006-02-01 Umowa kredytowa z Handlowy Heller S.A. więcej
02/2006 2006-01-30 Umowa kredytowa z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. więcej
01/2006 2006-01-24 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 rok oraz zmiana terminu przesyłania raportów rocznych za 2005 rok więcej

Nr raportu Data Tytuł raportu  
33/2005 2005-12-22 Udział ING Banku Śląskiego S.A. w konsorcjum kredytowym więcej
32/2005 2005-11-15 Sprzedaż udziałów ING Services Polska Sp. z o.o. więcej
31/2005 2005-11-10 Zmiana Kalendarza wydarzeń korporacyjnych w ING Banku Śląskim S.A. w 2005 r. więcej
30/2005 2005-07-19 Zarejestrowanie zmian w statucie ING Banku Śląskiego S.A. więcej
29/2005 2005-07-14 Umowa o współpracy z ING Bank N.V. oraz ING Groep N.V. więcej
28/2005 2005-06-10 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na ZWZA ING Banku Śląskiego S.A. więcej
27/2005 2005-06-09 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. więcej
26/2005 2005-06-09 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej więcej
25/2005 2005-05-31 Transakcja z podmiotem powiązanym więcej
24/2005 2005-05-31 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. więcej
23/2005 2005-04-29 Wybór biegłego rewidenta więcej
22/2005 2005-04-29 Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję więcej
21/2005 2005-04-29 Propozycje zmian w Statucie Banku więcej
20/2005 2005-04-29 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A więcej
19/2005 2005-04-27 Transakcja z podmiotem powiązanym więcej
18/2005 2005-04-04 ING Bank Śląski S.A. będzie nieczynny w dniu 8 kwietnia 2005 r. więcej
17/2005 2005-04-01 Transakcja z podmiotami powiązanymi więcej
16/2005 2005-03-31 Zarejestrowanie zmian w statucie ING Banku Śląskiego S.A. więcej
14/2005 2005-03-25 Rating agencji Fitch Ratings Ltd. więcej
09/2005 2005-03-03 Korekta raportów rocznych Banku za 2004 r. więcej
08/2005 2005-03-02 Kalendarz wydarzeń korporacyjnych w ING Banku Śląskim S.A. w 2005 r. więcej
07/2005 2005-02-28 Transakcja z podmiotami powiązanymi więcej
05/2005 2005-02-24 Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Banku za 2004 r. więcej
04/2005 2005-02-17 Oświadczenie Zarządu Banku w sprawie Dobrych praktyk w spółkach publicznych więcej
03/2005 2005-02-17 Deklaracja wypłaty dywidendy więcej
02/2005 2005-02-11 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku więcej
01/2005 2005-01-28 Terminy przekazywania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za 2005 rok. więcej