2021
 
Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
34/2021 2021-12-15 16:31 (15:31 UTC) Aktualizacja polityki dywidendowej. Pobierz
33/2021 2021-12-03 12:02 (11:02 UTC) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Pobierz
2/2021 (EBI) 2021-11-30 18:03 (17:03 UTC) Aktualizacja raportu dotyczącego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Pobierz
Załącznik
32/2021 2021-11-29 16:54 (15:54 UTC) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
31/2021 2021-11-29 16:51 (15:51 UTC) Uchwały NWZ ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
30/2021 2021-11-29 16:48 (15:48 UTC) Powołanie członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
29/2021 2021-11-29 15:23 (14:23 UTC) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej. Pobierz
28/2021 2021-11-29 15:20 (14:20 UTC) Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok. Pobierz
27/2021 2021-11-23 16:37 (15:37 UTC) Uzupełnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie oceny adekwatności Rady Nadzorczej. Pobierz
Załącznik
26/2021 2021-11-22 16:42 (15:42 UTC) Projekty uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
25/2021 2021-11-22 16:24 (15:24 UTC) Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
24/2021 2021-11-12 13:37 (12:37 UTC) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na spłatę pożyczki podporządkowanej. Pobierz
23/2021 2021-11-05 14:11 (13:11 UTC) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie poziomu bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank. Pobierz
22/2021 2021-10-25 16:12 (14:12 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
21/2021 2021-10-22 16:55 (14:55 UTC) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Pobierz
Ogłoszenie
Uchwały
Dokumenty
20/2021 2021-10-19 15:27 (13:27 UTC) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2020 rok. Pobierz
19/2021 2021-10-12 11:46 (09:46 UTC) Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Pobierz
18/2021 2021-09-23 12:20 (10:20 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
17/2021 2021-08-31 15:39 (13:39 UTC) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Pobierz
Załącznik
16/2021 2021-08-26 15:01 (13:01 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
1/2021 (EBI) 2021-07-30 16:26 (14:26 UTC) Raport dotyczący stanu stosowania Dobrych Praktyk 2021. Pobierz
Załącznik
15/2021 2021-07-21 14:00 (12:00 UTC) Opinia Rady Nadzorczej Banku dotycząca stosowania się do indywidualnego zalecenia KNF odnośnie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 roku. Pobierz
14/2021 2021-07-01 12:38 (10:38 UTC) Informacja KNF na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej. Pobierz
13/2021 2021-05-25 14:07 (12:07 UTC) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
12/2021 2021-05-24 16:07 (14:07 UTC) Powierzenie Pani Joannie Erdman stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym. Pobierz
11/2021 2021-04-20 15:33 (13:33 UTC) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2021 roku. Pobierz
10/2021 2021-04-15 18:15 (16:15 UTC) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
9/2021 2021-04-15 18:14 (16:14 UTC) Uchwały ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
8/2021 2021-03-31 13:12 (11:12 UTC)  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
7/2021 2021-03-19 18:44 (17:44 UTC)  Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Pobierz
Ogłoszenie
Uchwały
Statut
Dokumenty
6/2021 2021-03-18 15:53 (14:53 UTC)  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
5/2021 2021-03-10 11:15 (10:15 UTC)  Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych. Pobierz
4/2021 2021-02-24 07:04 (6:04 UTC)  Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
3/2021 2021-02-05 16:18 (15:18 UTC) Zmiana daty przekazania wstępnych danych za IV kwartał 2020 roku. Pobierz
2/2021 2021-01-20 19:01 (18:01 UTC) Informacja o szacowanej wartości dodatkowych odpisów z tytułu strat oczekiwanych na kredyty hipoteczne CHF w IV kwartale 2020 roku. Pobierz
1/2021 2021-01-15 18:54 (17:54 UTC) Decyzja Zarządu Banku dotycząca stosowania się do indywidualnego zalecenia KNF odnośnie polityki dywidendowej w pierwszym półroczu 2021 roku. Pobierz
2020
 
Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
35/2020 2020-12-18 13:46 (12:46 UTC) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Pobierz
Załącznik
34/2020 2020-12-01 10:55 (09:55 UTC) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Pobierz
33/2020 2020-11-30 09:50 (08:50 UTC) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
32/2020 2020-11-12 11:01(10:01 UTC) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
31/2020 2020-09-30 15:54(13:54 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
30/2020 2020-06-17 21:12 (19:12 UTC) Rozwiązanie umowy z firmą audytorską Pobierz
Załącznik
29/2020 2020-06-03 17:33 (15:33 UTC) Aktualizacja informacji o wpływie epidemii koronawirusa na działalność finansową Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
28/2020 2020-05-15 13:53 (11:53 UTC) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Pobierz
Załącznik
27/2020 2020-05-12 16:17 (14:17 UTC) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
26/2020 2020-04-22 8:42 (6:42 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s Pobierz
25/2020 2020-04-15 18:37 (16:37 UTC) Aktualizacja informacji o wpływie epidemii koronawirusa na działalność finansową Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
24/2020 2020-04-10 17:29 (15:29 UTC) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2020 roku. Pobierz
23/2020 2020-04-06 14:09 (12:09 UTC) Podwyższenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
22/2020 2020-04-02 20:47 (18:47 UTC) Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
21/2020 2020-04-02 20:45 (18:45 UTC) Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję. Pobierz
Załącznik
20/2020 2020-04-02 20:43 (18:43 UTC) Powołanie członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
19/2020 2020-04-02 20:41 (18:41 UTC) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
18/2020 2020-03-27 18:26 (17:26 UTC) Zmiany dotyczące projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Pobierz
Sprawozdanie
Projekt
17/2020 2020-03-27 17:21 (16:21 UTC) Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
16/2020 2020-03-27 16:45 (15:45 UTC) Decyzja Zarządu Banku w sprawie zmiany propozycji podziału zysku za 2019 rok. Pobierz
Załącznik
15/2020 2020-03-25 10:34 (09:34 UTC) Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Ogłoszenie
Załącznik
14/2020 2020-03-20 09:03 (08:03 UTC) Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku
Śląskiego S.A.
Pobierz
13/2020 2020-03-17 15:22 (14:22 UTC) Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
12/2020 2020-03-13 15:00 (14:00 UTC) Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik
11/2020 2020-03-11 12:55 (11:55 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Pobierz
Załącznik
10/2020 2020-03-06 17:41 (16:41 UTC)  Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Pobierz
Ogłoszenie
Uchwały
Statut
9/2020 2020-03-06 14:53 (13:53 UTC) Aktualizacja polityki dywidendowej. Pobierz
8/2020 2020-03-05 17:19 (16:19 UTC) Zmiana statusu ratingu Fitch. Pobierz
7/2020 2020-03-05 12:00 (11:00 UTC) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2019 rok. Pobierz
6/2020 2020-03-03 13:55 (12:55 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
5/2020 2020-02-27 14:36 (13:36 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
4/2020 2020-02-06 07:05 (6:05 UTC)  Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2019 roku. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
3/2020 2020-02-06 07:02 (6:02 UTC)  Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019. Pobierz
2/2020 2020-02-05 17:40 (16:40 UTC)  Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”) wyznaczony przez BFG dla ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
1/2020 2020-01-29 16:19 (15:19 UTC)  Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
2019
 
Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
33/2019 2019-12-27 14:17 (13:17 UTC)  Informacja KNF na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej. Pobierz
32/2019 2019-12-23 16:17 (15:17 UTC)  Zmiana w Zarządzie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
31/2019 2019-12-19 11:30 (10:30 UTC)  Wykup obligacji serii INGBS191219 zgodnie z warunkami emisji. Pobierz
30/2019 2019-12-12 14:09 (13:09 UTC)  Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Pobierz
29/2019 2019-11-28 16:23 (15:23 UTC)  Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków z pożyczki podporządkowanej. Pobierz
28/2019 2019-10-21 15:52 (13:52 UTC)  Potwierdzenie ratingów agencję Moody’s. Pobierz
27/2019 2019-10-08 09:12 (07:12 UTC)  Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
26/2019 2019-09-30 16:37 (14:37 UTC)  Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej. Pobierz
25/2019 2019-09-20 15:56 (13:56 UTC)  Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej. Pobierz
24/2019 2019-09-20 15:32 (13:32 UTC)  Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
23/2019 2019-07-31 11:47 (9:47 UTC)  Zamknięcie transakcji nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. przez spółkę zależną Banku. Pobierz
22/2019 2019-07-23 17:11 (15:11 UTC)  Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. przez spółkę zależną Banku. Pobierz
21/2019 2019-06-25 16:45 (14:45 UTC)  Zarejestrowanie zmian
w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
Pobierz
Załącznik 1
20/2019 2019-06-24 16:50 (14:50 UTC)  Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Pobierz
Załącznik 1
19/2019 2019-06-14 12:36 (10:36 UTC)  Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w dziesiątym okresie odsetkowym. Pobierz
18/2019 2019-04-16 12:45 (10:45 UTC)  Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2019 roku. Pobierz
17/2019 2019-04-02 11:08 (09:08 UTC)  Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s. Pobierz
16/2019 2019-03-29 19:57 (18:57 UTC)  Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
15/2019 2019-03-29 19:41 (18:41 UTC)  Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok. Pobierz
14/2019 2019-03-29 19:29 (18:29 UTC)  Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję. Pobierz
Załącznik 1
13/2019 2019-03-29 19:13 (18:13 UTC)  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
12/2019 2019-03-20 14:13 (13:13 UTC)  Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
11/2019 2019-03-15 14:48 (13:48 UTC)  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
10/2019 2019-03-06 12:37 (11:37 UTC)  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik
9/2019 2019-03-01 17:50 (16:50 UTC)  Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Pobierz
Ogłoszenie
Uchwały
Statut
8/2019 2019-03-01 16:27 (15:27 UTC)  Aktualizacja polityki dywidendowej. Pobierz
7/2019 2019-02-26 14:59 (13:59 UTC)  Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2018 rok. Pobierz
6/2019 2019-02-22 11:44 (10:44 UTC)  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i raportu rocznego za 2018 rok. Pobierz
5/2019 2019-02-13 07:01 (06:01 UTC)  Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2018 roku. Pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
4/2019 2019-02-13 07:00 (06:00 UTC) Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018. Pobierz
3/2019 2019-01-31 09:29 (8:29 UTC) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków z pożyczki podporządkowanej. Pobierz
2/2019 2019-01-21 16:10 (15:10 UTC) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej. Pobierz
1/2019 2019-01-02 17:07 (16:07 UTC) Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny S.A. Pobierz
2018
 
Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
34/2018 2018-12-18 17:41 (16:41 UTC) Zawarcie umów zmierzających do nabycia 45% udziału w NN IP TFI S.A. Pobierz
Załącznik 1
33/2018 2018-12-18 17:35 (16:35 UTC) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji zmierzających do nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. Pobierz
32/2018 2018-12-17 15:21 (14:21 UTC) Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Pobierz
31/2018 2018-12-17 11:30 (10:30 UTC) Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w dziewiątym okresie odsetkowym. Pobierz
30/2018 2018-11-23 13:49 (12:49 UTC) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Pobierz
Załącznik 1
29/2018 2018-10-30 13:54 (12:54 UTC) Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej. Pobierz
28/2018 2018-10-23 16:49 (14:49 UTC) Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej. Pobierz
27/2018 2018-10-15 17:09 (15:09 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s. Pobierz
26/2018 2018-10-12 18:13 (16:13 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
25/2018 2018-09-20 15:05 (13:05 UTC) Rezygnacja Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
24/2018 2018-06-14 12:53 (10:53 UTC) Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219. Pobierz
23/2018 2018-04-26 10:50 (8:50 UTC) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2018 roku. Pobierz
22/2018 2018-04-25 13:51 (11:51 UTC) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
21/2018 2018-04-05 15:48 (13:48 UTC) Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
20/2018 2018-04-05 15:45 (13:45 UTC) Informacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok. Pobierz
19/2018 2018-04-05 15:42 (13:42 UTC) Powołanie członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
18/2018 2018-04-05 15:39 (13:39 UTC) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
17/2018 2018-03-30 12:36 (10:36 UTC) Zmiana projektu uchwały Walnego Zgromadzenia. Pobierz
Załącznik 1
16/2018 2018-03-28 14:06 (12:06 UTC)
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Pobierz
Załącznik 1
15/2018 2018-03-23 15:42 (14:42 UTC)
Aktualizacja ratingów przez agencję Moody’s.
Pobierz
14/2018 2018-03-22 14:24 (13:24 UTC)
Rejestracja ING Banku Hipotecznego S.A. w KRS.
Pobierz
13/2018 2018-03-19 12:24 (11:24 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik 1
12/2018 2018-03-14 15:07 (14:07 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik 1
11/2018 2018-03-13 15:04 (14:04 UTC)  Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
10/2018 2018-03-09 17:43 (16:43 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
9/2018 2018-03-09 17:37 (16:37 UTC) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Pobierz
Załacznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
8/2018 2018-03-09 17:31 (16:31 UTC) Aktualizacja polityki dywidendowej. Pobierz
7/2018 2018-03-06 14:51 (13:51 UTC) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2017 rok. Pobierz
6/2018 2018-02-28 14:06 (13:06 UTC) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2017 rok. Pobierz
5/2018 2018-01-31 09:35 (08:35 UTC) Terminy przesyłania raportów okresowych w 2018 roku. Pobierz
4/2018 2018-01-31 07:13 (06:13 UTC) Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017. Pobierz
3/2018 2018-01-31 07:10 (06:10 UTC) Wybrane niezaudytowane dane finansowe za IV kwartał 2017 roku. Pobierz  Załącznik
2/2018 2018-01-16 13:18 (12:18 UTC) Uzyskanie zezwolenia KNF na utworzenie banku hipotecznego. Pobierz
1/2018 2018-01-11 14:52 (13:52 UTC) Odstąpienie od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz data publikacji danych szacunkowych za IV kwartał 2017 roku. Pobierz
2017
 
Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
33/2017 2017-12-29 14:47 (13:47 UTC) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym. Pobierz
32/2017 2017-12-19 14:03 (13:03 UTC) Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w siódmym okresie odsetkowym. Pobierz
31/2017 2017-12-18 15:18 (14:18 UTC) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidualnego narzutu wykorzystywanego w polityce dywidendowej. Pobierz
30/2017 2017-12-08 12:09 (11:09 UTC) Postanowienie Komisji Stabilności Finansowej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Pobierz
29/2017 2017-12-06 13:00 (12:00 UTC)   Wykup obligacji serii INGBS061217 zgodnie z warunkami emisji. Pobierz
28/2017 2017-11-27 15:51 (14:51 UTC)  Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na ING Bank Śląski S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz o przyjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych. Pobierz
27/2017 2017-11-07 12:09 (11:09 UTC)  Potwierdzenie ratingów i podwyższenie perspektywy przez agencję Moody’s. Pobierz
26/2017 2017-10-20 17:08 (15:08 UTC)  Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
25/2017 2017-07-17 13:07 (11:07 UTC)  Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s. Pobierz
24/2017 2017-06-14 14:53 (12:53 UTC)  Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219. Pobierz
23/2017 2017-06-06 13:06 (11:06 UTC)  Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217. Pobierz
22/2017 2017-05-22 16:32 (14:32 UTC)  Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
21/2017 2017-04-26 15:05 (13:05 UTC)  Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego. Pobierz
20/2017 2017-04-25 18:03 (16:03 UTC)  Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG. Pobierz
19/2017 2017-04-21 17:10 (15:10 UTC)  Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
18/2017 2017-04-21 17:00 (15:00 UTC)  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Pobierz  Załącznik
17/2017 2017-04-21 16:50 (14:50 UTC)  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
16/2017 2017-04-21 16:37 (14:37 UTC)  Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
15/2017 2017-04-11 16:57 (14:57 UTC)  Zmiana Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
14/2017 2017-03-30 11:48 (9:48 UTC)  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
13/2017 2017-03-29 13:36 (11:36 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
12/2017 2017-03-24 16:03 (15:03 UTC) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Pobierz  Załącznik
11/2017 2017-03-23 15:27 (14:27 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
10/2017 2017-03-21 17:11 (16:11 UTC) Nadanie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
9/2017 2017-03-20 12:18 (11:18 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
8/2017 2017-03-16 19:24 (18:24 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
7/2017 2017-03-15 15:07 (14:07 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
6/2017 2017-03-13 17:02 (16:02 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
5/2017 2017-03-09 15:53 (14:53 UTC) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnego zalecenia dywidendowego za rok 2016 oraz rekomendacja Zarządu Banku dotycząca niewypłacania wypłaty dywidendy za rok 2016. Pobierz
4/2017 2017-03-03 13:15 (12:15 UTC) Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
3/2017 2017-02-28 13:17 (12:17 UTC) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2016 r. Więcej
2/2017 2017-01-30 13:50 (12:50 UTC) Terminy przesyłania raportów okresowych ING anku Śląskiego S.A. za rok 2017 Więcej
1/2017 2017-01-24 10:55 (9:55 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s. Więcej
2016
2015
Nr raportu Data Tytuł raportu  
36/2015  2015-12-23

Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.

Więcej
35/2015  2015-12-16

Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.

Więcej
34/2015  2015-12-03

Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217.

Więcej
33/2015  2015-11-27 Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ING Banku Śląskiego S.A. na zaciągnięcie przez ING Bank Śląski S.A. pożyczki podporządkowanej do łącznej wysokości 300 mln EUR. Więcej
32/2015  2015-11-27 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Więcej
31/2015  2015-11-26 Uchwała Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca obowiązkowej wpłaty z funduszu ochrony środków gwarantowanych Więcej
30/2015 2015-11-24 Informacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca obowiązkowej wpłaty z funduszu ochrony środków gwarantowanych. Więcej
29/2015 2015-11-12 Umowa kredytowa z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. – zmiana. Więcej
28/2015 2015-10-20 Tekst jednolity Statutu. Więcej   Załącznik
27/2015 2015-09-21 Zawarcie znaczącej umowy. Więcej
26/2015 2015-07-31 Zawarcie znaczącej umowy. Więcej
25/2015 2015-07-20 Wykonanie umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
24/2015 2015-07-10 Informacja dotycząca umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
23/2015 2015-07-08 Informacja dotycząca umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
22/2015 2015-06-22 Informacja dotycząca umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
21/2015 2015-06-19 Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219. Więcej
20/2015 2015-06-18 Zmiany w składzie Zarządu Banku. Więcej
19/2015 2015-06-18 Rezygnacja Członka Zarządu Banku. Więcej
18/2015 2015-06-03 Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217. Więcej
17/2015 2015-05-26 Zgoda KNF na powołanie Członka Zarządu Banku. Więcej
16/2015 2015-05-22 Podwyższenie ratingu przez agencję Moody’s. Więcej   Załącznik
15/2015 2015-05-20 Zmiana ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd. Więcej
14/2015 2015-04-14 Zarejestrowanie zmian
w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
Więcej
13/2015 2015-03-31 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
12/2015 2015-03-31 Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję. Więcej
11/2015 2015-03-31 Informacja Zarządu Banku
w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r.
Więcej
10/2015 2015-03-31 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Więcej
09/2015 2015-03-31 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
08/2015 2015-03-27 Zawarcie znaczącej umowy Więcej
07/2015 2015-03-25 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
02/2015 (EBI) 2015-03-25 Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
06/2015 2015-03-03 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Więcej
01/2015 (EBI) 2015-03-02 Raport w sprawie niestosowania przez ING Bank Śląski S.A. zasady IV.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej
05/2015 2015-02-24 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2014 r. Więcej
04/2015 2015-02-24 Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2014 r. Więcej
03/2015 2015-02-11 Informacja w sprawie podpisania umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
02/2015 2015-02-11 Informacja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2014 r. Więcej
01/2015 2015-01-29 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2015. Więcej

 

 

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001