2018
 
Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
30/2018 2018-11-23 13:49 (12:49 UTC) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Pobierz
Załącznik 1
29/2018 2018-10-30 13:54 (12:54 UTC) Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej. Pobierz
28/2018 2018-10-23 16:49 (14:49 UTC) Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej. Pobierz
27/2018 2018-10-15 17:09 (15:09 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s. Pobierz
26/2018 2018-10-12 18:13 (16:13 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
25/2018 2018-09-20 15:05 (13:05 UTC) Rezygnacja Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
24/2018 2018-06-14 12:53 (10:53 UTC) Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219. Pobierz
23/2018 2018-04-26 10:50 (8:50 UTC) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2018 roku. Pobierz
22/2018 2018-04-25 13:51 (11:51 UTC) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
21/2018 2018-04-05 15:48 (13:48 UTC) Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
20/2018 2018-04-05 15:45 (13:45 UTC) Informacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok. Pobierz
19/2018 2018-04-05 15:42 (13:42 UTC) Powołanie członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
18/2018 2018-04-05 15:39 (13:39 UTC) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
17/2018 2018-03-30 12:36 (10:36 UTC) Zmiana projektu uchwały Walnego Zgromadzenia. Pobierz
Załącznik 1
16/2018 2018-03-28 14:06 (12:06 UTC)
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Pobierz
Załącznik 1
15/2018 2018-03-23 15:42 (14:42 UTC)
Aktualizacja ratingów przez agencję Moody’s.
Pobierz
14/2018 2018-03-22 14:24 (13:24 UTC)
Rejestracja ING Banku Hipotecznego S.A. w KRS.
Pobierz
13/2018 2018-03-19 12:24 (11:24 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik 1
12/2018 2018-03-14 15:07 (14:07 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz
Załącznik 1
11/2018 2018-03-13 15:04 (14:04 UTC)  Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
Załącznik 1
10/2018 2018-03-09 17:43 (16:43 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
9/2018 2018-03-09 17:37 (16:37 UTC) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Pobierz
Załacznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
8/2018 2018-03-09 17:31 (16:31 UTC) Aktualizacja polityki dywidendowej. Pobierz
7/2018 2018-03-06 14:51 (13:51 UTC) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2017 rok. Pobierz
6/2018 2018-02-28 14:06 (13:06 UTC) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2017 rok. Pobierz
5/2018 2018-01-31 09:35 (08:35 UTC) Terminy przesyłania raportów okresowych w 2018 roku. Pobierz
4/2018 2018-01-31 07:13 (06:13 UTC) Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017. Pobierz
3/2018 2018-01-31 07:10 (06:10 UTC) Wybrane niezaudytowane dane finansowe za IV kwartał 2017 roku. Pobierz  Załącznik
2/2018 2018-01-16 13:18 (12:18 UTC) Uzyskanie zezwolenia KNF na utworzenie banku hipotecznego. Pobierz
1/2018 2018-01-11 14:52 (13:52 UTC) Odstąpienie od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz data publikacji danych szacunkowych za IV kwartał 2017 roku. Pobierz
2017
 
Nr raportu Data Godzina Tytuł raportu  
33/2017 2017-12-29 14:47 (13:47 UTC) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym. Pobierz
32/2017 2017-12-19 14:03 (13:03 UTC) Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w siódmym okresie odsetkowym. Pobierz
31/2017 2017-12-18 15:18 (14:18 UTC) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidualnego narzutu wykorzystywanego w polityce dywidendowej. Pobierz
30/2017 2017-12-08 12:09 (11:09 UTC) Postanowienie Komisji Stabilności Finansowej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Pobierz
29/2017 2017-12-06 13:00 (12:00 UTC)   Wykup obligacji serii INGBS061217 zgodnie z warunkami emisji. Pobierz
28/2017 2017-11-27 15:51 (14:51 UTC)  Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na ING Bank Śląski S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz o przyjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych. Pobierz
27/2017 2017-11-07 12:09 (11:09 UTC)  Potwierdzenie ratingów i podwyższenie perspektywy przez agencję Moody’s. Pobierz
26/2017 2017-10-20 17:08 (15:08 UTC)  Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
25/2017 2017-07-17 13:07 (11:07 UTC)  Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s. Pobierz
24/2017 2017-06-14 14:53 (12:53 UTC)  Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219. Pobierz
23/2017 2017-06-06 13:06 (11:06 UTC)  Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217. Pobierz
22/2017 2017-05-22 16:32 (14:32 UTC)  Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
21/2017 2017-04-26 15:05 (13:05 UTC)  Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego. Pobierz
20/2017 2017-04-25 18:03 (16:03 UTC)  Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG. Pobierz
19/2017 2017-04-21 17:10 (15:10 UTC)  Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
18/2017 2017-04-21 17:00 (15:00 UTC)  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Pobierz  Załącznik
17/2017 2017-04-21 16:50 (14:50 UTC)  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
16/2017 2017-04-21 16:37 (14:37 UTC)  Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
15/2017 2017-04-11 16:57 (14:57 UTC)  Zmiana Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz  Załącznik
14/2017 2017-03-30 11:48 (9:48 UTC)  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
13/2017 2017-03-29 13:36 (11:36 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
12/2017 2017-03-24 16:03 (15:03 UTC) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Pobierz  Załącznik
11/2017 2017-03-23 15:27 (14:27 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
10/2017 2017-03-21 17:11 (16:11 UTC) Nadanie ratingów przez agencję Fitch. Pobierz
9/2017 2017-03-20 12:18 (11:18 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
8/2017 2017-03-16 19:24 (18:24 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
7/2017 2017-03-15 15:07 (14:07 UTC) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
6/2017 2017-03-13 17:02 (16:02 UTC) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Pobierz  Załącznik
5/2017 2017-03-09 15:53 (14:53 UTC) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnego zalecenia dywidendowego za rok 2016 oraz rekomendacja Zarządu Banku dotycząca niewypłacania wypłaty dywidendy za rok 2016. Pobierz
4/2017 2017-03-03 13:15 (12:15 UTC) Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A. Pobierz
3/2017 2017-02-28 13:17 (12:17 UTC) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2016 r. Więcej
2/2017 2017-01-30 13:50 (12:50 UTC) Terminy przesyłania raportów okresowych ING anku Śląskiego S.A. za rok 2017 Więcej
1/2017 2017-01-24 10:55 (9:55 UTC) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s. Więcej
2016
2015
Nr raportu Data Tytuł raportu  
36/2015  2015-12-23

Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.

Więcej
35/2015  2015-12-16

Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.

Więcej
34/2015  2015-12-03

Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217.

Więcej
33/2015  2015-11-27 Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ING Banku Śląskiego S.A. na zaciągnięcie przez ING Bank Śląski S.A. pożyczki podporządkowanej do łącznej wysokości 300 mln EUR. Więcej
32/2015  2015-11-27 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Więcej
31/2015  2015-11-26 Uchwała Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca obowiązkowej wpłaty z funduszu ochrony środków gwarantowanych Więcej
30/2015 2015-11-24 Informacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca obowiązkowej wpłaty z funduszu ochrony środków gwarantowanych. Więcej
29/2015 2015-11-12 Umowa kredytowa z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. – zmiana. Więcej
28/2015 2015-10-20 Tekst jednolity Statutu. Więcej   Załącznik
27/2015 2015-09-21 Zawarcie znaczącej umowy. Więcej
26/2015 2015-07-31 Zawarcie znaczącej umowy. Więcej
25/2015 2015-07-20 Wykonanie umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
24/2015 2015-07-10 Informacja dotycząca umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
23/2015 2015-07-08 Informacja dotycząca umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
22/2015 2015-06-22 Informacja dotycząca umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
21/2015 2015-06-19 Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219. Więcej
20/2015 2015-06-18 Zmiany w składzie Zarządu Banku. Więcej
19/2015 2015-06-18 Rezygnacja Członka Zarządu Banku. Więcej
18/2015 2015-06-03 Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217. Więcej
17/2015 2015-05-26 Zgoda KNF na powołanie Członka Zarządu Banku. Więcej
16/2015 2015-05-22 Podwyższenie ratingu przez agencję Moody’s. Więcej   Załącznik
15/2015 2015-05-20 Zmiana ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd. Więcej
14/2015 2015-04-14 Zarejestrowanie zmian
w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
Więcej
13/2015 2015-03-31 Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
12/2015 2015-03-31 Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję. Więcej
11/2015 2015-03-31 Informacja Zarządu Banku
w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r.
Więcej
10/2015 2015-03-31 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Więcej
09/2015 2015-03-31 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
08/2015 2015-03-27 Zawarcie znaczącej umowy Więcej
07/2015 2015-03-25 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
02/2015 (EBI) 2015-03-25 Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Więcej
06/2015 2015-03-03 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. Więcej
01/2015 (EBI) 2015-03-02 Raport w sprawie niestosowania przez ING Bank Śląski S.A. zasady IV.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej
05/2015 2015-02-24 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2014 r. Więcej
04/2015 2015-02-24 Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2014 r. Więcej
03/2015 2015-02-11 Informacja w sprawie podpisania umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Więcej
02/2015 2015-02-11 Informacja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2014 r. Więcej
01/2015 2015-01-29 Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2015. Więcej

 

 

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001