ING Bank Śląski współpracuje z agencjami ratingowymi: Fitch Ratings oraz Moody's Investors Service. Spośród nich ING Bank Śląski ma podpisaną umowę o pełnym ratingu z agencją Fitch Ratings, która weszła na rynek polski w początkowym okresie jego tworzenia i obecnie ocenia większość z największych polskich banków.

Fitch Ratings jest trzecią co do wielkości agencją ratingową na świecie. Została utworzona w 1997 roku w wyniku połączenia amerykańskiej agencji ratingowej Fitch Investors Service i brytyjskiej agencji IBCA. Od tego roku Fitch znacznie się rozwinął i w 2000 roku nabył dwie duże agencje ratingowe: Duff & Phelps i Thomson BankWatch.

Poniżej podajemy aktualne ratingi nadane ING Bankowi Śląskiemu przez wymienione agencje ratingowe.

Fitch Ratings Ireland Limited z siedzibą w Dublinie

 • Rating podmiotu (Long-term IDR): A+
 • Perspektywa ratingu podmiotu: Negatywna
 • Rating krótkoterminowy (Short-term IDR): F1+ 
 • Viability Rating: bbb+
 • Rating wsparcia: 1
 • Rating długoterminowy na skali krajowej: AAA (pol)
 • Perspektywa ratingu długoterminowego na skali krajowej: Stabilna
 • Rating krótkoterminowy na skali krajowej F1+ (pol)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd.

 • Długookresowy rating depozytów: A2
 • Krótkookresowy rating depozytów: P-1
 • Ocena indywidualna (BCA): baa2
 • Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA): baa1
 • Perspektywa ratingu: Stabilna
 • Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A1 (cr) / P-1 (cr)
 • Rating ryzyka kontrahenta (CR Rating) długoterminowy/krótkoterminowy: A1 / P-1