Ratingi kredytowe i ESG

Rating kredytowy

x

ING Bank Śląski współpracuje z agencjami ratingowymi: Fitch Ratings oraz Moody's Investors Service. Spośród nich ING Bank Śląski ma podpisaną umowę o pełnym ratingu z agencją Fitch Ratings.

Fitch Ratings Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (rating pełny)

 • Rating podmiotu (Long-term IDR): A+
 • Perspektywa ratingu podmiotu: Stabilna
 • Rating krótkoterminowy (Short-term IDR): F1+ 
 • Viability Rating: bbb
 • Shareholder Support Rating: a+
 • Rating długoterminowy na skali krajowej: AAA (pol)
 • Perspektywa ratingu długoterminowego na skali krajowej: Stabilna
 • Rating krótkoterminowy na skali krajowej F1+ (pol)

Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2022 r.

Moody's Investors Service Cyprus Ltd. (rating na podstawie publicznych informacji)

 • Długookresowy rating depozytów: A2
 • Krótkookresowy rating depozytów: P-1
 • Ocena indywidualna (BCA): baa2
 • Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA): baa1
 • Perspektywa ratingu: Stabilna
 • Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A1 (cr) / P-1 (cr)
 • Rating ryzyka kontrahenta (CR Rating) długoterminowy/krótkoterminowy: A1 / P-1 

Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2022 r.

Rating ESG

x

ING Bank Śląski współpracuje z agencjami ratingowymi: Sustainable Fitch oraz Sustainalytics. Spośród nich ING Bank Śląski ma podpisaną umowę o pełnym ratingu z agencją Sustainable Fitch.

Sustainable Fitch (rating pełny)

Rating emitenta:

 • ESG rating: 2
 • Typ analizy: pełna analiza emitenta

Link do źródłowego komunikatu prasowego (w języku angielskim): zobacz więcej