Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2021

Transmisja z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał
Dokumenty na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Formularze i druki dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2021

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 15 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał
Dokumenty na Walne Zgromadzenie
Sprawozdania za 2020 rok
Formularze i druki dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2020

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 2 kwietnia 2020 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał
Dokumenty na Walne Zgromadzenie
Sprawozdania za 2019 rok
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Formularze i druki dla akcjonariuszy

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2019

 

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 29 marca 2019 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał
Dokumenty na Walne Zgromadzenie
Sprawozdania za 2018 rok
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Formularze i druki dla akcjonariuszy

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2018

 

 

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 5 kwietnia 2018 roku

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał
Dokumenty na Walne Zgromadzenie
Sprawozdania za 2017 rok
Kandydatura do Rady Nadzorczej
Formularze i druki dla akcjonariuszy

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2017

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 21 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał
Dokumenty na Walne Zgromadzenie
Sprawozdania za 2016 r.
Proponowane zmiany do Statutu ING Banku Śląskiego S.A.
Projekt uchwały WZ zgłoszony przez Akcjonariusza
Kandydatura do Rady Nadzorczej
Formularze i druki dla akcjonariuszy

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2016
Dokumenty na Walne Zgromadzenie
Sprawozdania za 2015 r.
Proponowane zmiany do Statutu ING Banku Śląskiego S.A.
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Formularze i druki dla akcjonariuszy

Zobacz także

Dokumenty związane z podziałem spółki ING Securities Spółka Akcyjna (art. 540 KSH)

ING Bank Śląski

ING Securities Spółka Akcyjna
 
Nowe Usługi Spółka Akcyjna

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2015
Dokumenty na Walne Zgromadzenie
Sprawozdania za 2014 r.
Proponowane zmiany do Statutu ING Banku Śląskiego S.A.
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
Kandydatura do Rady Nadzorczej
Formularze i druki dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2014

Zobacz także

 • Kandydatury do Rady Nadzorczej
 1. Kandydatury do Rady Nadzorczej
 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
 • Pozostałe dokumenty, o których mowa w art. 540 KSH
 1. ING Bank Śląski S.A.
 2. Centrum Banku Śląskiego Spółka z o.o. 
 3. Solver Spółka z o.o. 
 4. Sprawozdania Zarządów sporządzone do celów podziału 
 5. Opinia biegłego

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

 • Liczba akcji: 130.100.000
 • Liczba głosów: 130.100.000


Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2013

Załącznik do Kandydatur do Rady Nadzorczej

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

 • Liczba akcji: 130.100.000
 • Liczba głosów: 130.100.000


Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2012

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

 • Liczba akcji: 130.100.000
 • Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2011

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2011

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

 • Liczba akcji: 13.010.000
 • Liczba głosów: 13.010.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2010

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

 • Liczba akcji: 13.010.000
 • Liczba głosów: 13.010.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Walne Zgromadzenie 2009
Walne Zgromadzenie 2008