Walne Zgromadzenie

2022

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 7 kwietnia 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał

Dokumenty na Walne Zgromadzenie

Sprawozdania za 2021 rok

Kandydatura do Rady Nadzorczej

Formularze i druki dla akcjonariuszy

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Archiwum

Transmisja z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał

Dokumenty na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Kandydatury do Rady Nadzorczej

Formularze i druki dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 15 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał

Dokumenty na Walne Zgromadzenie

Sprawozdania za 2020 rok

Formularze i druki dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 2 kwietnia 2020 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał

Dokumenty na Walne Zgromadzenie

Sprawozdania za 2019 rok

Kandydatury do Rady Nadzorczej

Formularze i druki dla akcjonariuszy

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 29 marca 2019 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał

Dokumenty na Walne Zgromadzenie

Sprawozdania za 2018 rok

Kandydatury do Rady Nadzorczej

Formularze i druki dla akcjonariuszy

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 5 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał

Dokumenty na Walne Zgromadzenie

Sprawozdania za 2017 rok

Kandydatura do Rady Nadzorczej

Formularze i druki dla akcjonariuszy

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 21 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał

Dokumenty na Walne Zgromadzenie

Sprawozdania za 2016 r.

Proponowane zmiany do Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

Projekt uchwały WZ zgłoszony przez Akcjonariusza

Kandydatura do Rady Nadzorczej

Formularze i druki dla akcjonariuszy

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 2016 r.

Sprawozdania za 2015 r.

Proponowane zmiany do Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

Kandydatury do Rady Nadzorczej

Formularze i druki dla akcjonariuszy


Zobacz także

Dokumenty związane z podziałem spółki ING Securities Spółka Akcyjna (art. 540 KSH)

ING Bank Śląski

ING Securities Spółka Akcyjna

Nowe Usługi Spółka Akcyjna

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 2015 r.

Dokumenty na Walne Zgromadzenie

Sprawozdania za 2014 r.

Proponowane zmiany do Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Kandydatura do Rady Nadzorczej

Formularze i druki dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Liczba akcji: 130.100.000
Liczba głosów: 130.100.000

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 10 kwietnia 2014 r.


Zobacz także

 • Kandydatury do Rady Nadzorczej
 1. Kandydatury do Rady Nadzorczej
 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
 • Pozostałe dokumenty, o których mowa w art. 540 KSH
 1. ING Bank Śląski S.A.
 2. Centrum Banku Śląskiego Spółka z o.o. 
 3. Solver Spółka z o.o. 
 4. Sprawozdania Zarządów sporządzone do celów podziału 
 5. Opinia biegłego

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

 • Liczba akcji: 130.100.000
 • Liczba głosów: 130.100.000


Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy z Bankiem
walne.zgromadzenie@ing.pl