• Wyniki roczne

 • Wyniki półroczne

 • Wyniki kwartalne

 • Wybrane dane w xls

 • Audytor

Wyniki roczne

2020

Skonsolidowany raport roczny 2020 – format xhtml

Jednostkowy raport roczny 2020 – format xhtml

Zobacz Raport zintegrowany 2020

2019

Zobacz Raport zintegrowany 2019

2018

Zobacz Raport zintegrowany 2018

2017

Zobacz Raport zintegrowany 2017

2016

Zobacz Raport zintegrowany 2016

2015
2014
2013
2012

 

2011
2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 

1999

 

1998

 

Wyniki półroczne

2021
2020
2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 

1999

 

 

Wyniki kwartalne

2021
 • III kwartał
 • I kwartał
2020
 • IV kwartał (dane wstępne)
 • III kwartał
 • I kwartał
2019
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał
2018
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał
2017
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał
2016
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał
2015
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał
2014
 • IV kwartał
 • I kwartał

 

2013
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał

 

2012
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał

 

2011
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał

 

2010
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał

 

2009
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał

 

2008
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2007
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2006
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2005
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2004
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2003
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2002
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2001
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2000

 

1999

 

1998

 

 

Wybrane dane w xls

Audytor

Informacja o zasadach wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z postanowieniami Statutu ING Banku Śląskiego S.A. oraz Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Banku jest wybierany przez Radę Nadzorczą Banku na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
30 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A. podjęła uchwałę, na mocy której wybrała KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ING Banku Śląskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za lata 2020-2022.