Rodzina 500+

 • Program obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia - bez względu na dochód rodziny
 • Wniosek 500+ na dziecko złożysz wygodnie przez internet w Moim ING lub w aplikacji Moje ING mobile
Wniosek 500 plus - informacja o okresie świadczeniowym

Otrzymujesz już świadczenie 500+?

Nie musisz jeszcze składać wniosku. Okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do 31 maja 2021 roku. Wniosek na kolejny okres udostępnimy 1 lutego 2021 roku.

Wnioskuj wygodnie

Nie musisz iść do urzędu i czekać w kolejce. Wniosek możesz złożyć w aplikacji Moje ING mobile lub bankowości internetowej Moje ING.

Jeśli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dzieci, nie musisz załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów.

Otrzymasz pieniądze na dziecko od dnia narodzin, jeśli Twoje dziecko urodziło się po 30 czerwca 2019 roku.

Jak złożyć wniosek

Aby złożyć wniosek o świadczenie "Rodzina 500+", musisz mieć dostęp do aplikacji Moje ING mobile lub bankowości internetowej Moje ING.
Otrzymasz go m.in. po otwarciu konta osobistego

1

Przygotuj się

 • sprawdź czy Twoje dane osobowe w Moim ING się zgadzają - użyjemy ich we wniosku
 • jeśli Twoje dzieci lub inni członkowie rodziny mieszkają za granicą - przygotuj ich dane (imię, nazwisko, numer PESEL)
2

Wypełnij wniosek

Zajmie Ci to 15-30 minut. Przekażemy go do rządowego systemu emp@tia. 

Kopię wniosku możesz pobrać jako PDF bezpośrednio po jego wypełnieniu.

Złóż wniosek

3

Czekaj na Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

Otrzymasz je mejlem z adresu: upo@mrpips.gov.pl do 5 dni. Potem wyślemy Ci na mejla kopię wniosku w PDF, jeśli skorzystasz z takiej opcji we wniosku. Hasło, które zabezpiecza plik, wyślemy Ci w wiadomości w Moim ING.

4

Czekaj na decyzję i pieniądze

Wnioski rozpatrują instytucje wskazane w ustawie (np. ośrodki pomocy społecznej, urzędy gminy). Świadczenie otrzymasz po pozytywnej decyzji instytucji rozpatrujących wniosek. 

Pieniądze będziesz otrzymywać na wskazane we wniosku konto co miesiąc do 31 maja 2021 roku lub do ukończenia przez dziecko 18 lat.

 

Jak działa limit karty kredytowej Visa

Jak przygotować załączniki?

Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji; muszą się od siebie różnić. Maksymalna liczba znaków w nazwie to 100.
Maksymalna liczba załączników to 7. Pojedynczy załącznik nie może być większy niż 500 kB. Możesz załączyć dokumenty w formacie PNG, JPG lub PDF.

Ważne daty

Ten okres świadczeniowy trwa od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021 roku.

Wypłata świadczenia i wyrównania, zależą od miesiąca, w którym złożysz wniosek:

 • do końca sierpnia 2019 roku- świadczenie, z wyrównaniem od lipca, otrzymasz najpóźniej do 31 października 2019 roku,
 • we wrześniu 2019 roku - świadczenie, z wyrównaniem od lipca, otrzymasz najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku,
 • w październiku 2019 roku - świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, otrzymasz najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 • w listopadzie 2019 roku - świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, otrzymasz najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku,
 • od 1 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku - świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, otrzymasz najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Pytania i odpowiedzi

 • Co to jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO/UPP)?

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO/UPP) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia wniosku z banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne na dziecko. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez Organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a Organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjne wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

   

 • Dostałam kilka UPO do tego samego wniosku. Co mam teraz zrobić? Czy muszę wyjaśniać w MOPS dlaczego złożyłam wniosek 3 razy?

  Nie musisz nic robić. UPO jest potwierdzeniem, że Twój wniosek trafił do urzędu. W razie jakichkolwiek nieścisłości urząd sam się z Tobą skontaktuje.

 • Czy mogę we wniosku podać konto dziecka w Waszym banku, by dostawać na nie świadczenie?

  Nie. Możesz podać tylko numer konta, którego jesteś właścicielem. Takie zasady wymusza na nas prawo.

 • Czy ING Bank Śląski umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w ING dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do naszej bankowości internetowej.

 • Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta?

  Nie. Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w ING, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

  Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w systemie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie.

  Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.

  Kiedy tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane z konta?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w banku.

 • Czy muszę być klientem ING, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za jego pośrednictwem?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w ING jedynie dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do serwisu bankowości internetowej banku.

 • Czy po wysłaniu wniosku przez system bankowości internetowej będzie można go modyfikować?

  Nie, nie możesz. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do Organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

 • Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu bankowości internetowej do Organu prowadzącego w gminie. Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest UPO/UPP, które wnioskujący otrzymuje na adres e-mail podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie.

  Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500+, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Jak dane są przetwarzane przez bank w procesie składania wniosku Rodzina 500+?

  Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości elektronicznej. Na podstawie danych z systemu banku potwierdza on tożsamość wnioskującego i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont w ING, jakie klient może użyć do otrzymywania świadczenia z programu Rodzina 500+.

  Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie klient posiada w ING.

  Poza tożsamością wnioskującego bank nie weryfikuje informacji, jakie wnioskujący podaje we wniosku Rodzina 500+, zatem jeśli wnioskujący nie podał wystarczającej ilości informacji i nie załączył odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z nim Organ prowadzący w gminie. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do Organu prowadzącego jest emp@tia.

 • Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w systemie bankowości internetowej ING, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w naszym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem banku? Jaką rolę ma bank, system emp@tia i Organ prowadzący w gminie?

  ING weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
  • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
 • Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w ING Banku Śląskim?

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

  • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych zostanie zaczytanych z systemu banku.
  • Przygotuj wybrane dokumenty w wersji elektronicznej, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest zależny od indywidualnej sytuacji wnioskującego - więcej
  • upewnij się, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania - zobacz listę Organów prowadzących w poszczególnych gminach

  2.Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej.

  3.Znajdź wniosek Rodzina 500+.

  4.Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.

  5.Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

  6.Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia, niż konto w naszym banku, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w banku.

  7.Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji kopię wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku.

  8.Po przekazaniu przez bank wniosku do właściwego Organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku Rodzina 500+ (UPO).

  9.W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywanie Twojego wniosku kontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jak tylko otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

  Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku. UPO, które otrzymujesz na adres mejlowy potwierdza formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+, otrzymasz listowną prośbę od Organu właściwego w gminie o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

 • Kiedy mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej?

  Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz w momencie zakończenia wypełniania wniosku Rodzina 500+ w serwisie bankowości internetowej.

 • Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

  Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,  możesz składać od 1 lipca 2018 r. (do 30 lipca wyłącznie elektronicznie, od 1 sierpnia również osobiście, w gminie).  Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

  W przypadku gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

  W przypadku gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

  Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

   

 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej ING. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

 • Kto składa wniosek Rodzina 500+. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

 • Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem ING?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500+?

  ING Bank Śląski podpisał umowę porozumienie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowych banku ING. Podstawa prawna takiego rozwiązania wynika z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – więcej.

 • Nie mogę załączyć załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+, niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią banku.

 • Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+” otrzymasz od upo500plus@mrpips.gov.pl

 • Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem ING?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ złożonego już za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, jak najbardziej możesz za pośrednictwem banku złożyć kolejny wniosek na to dziecko.

 • Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

  Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

  Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie, działać będą na potrzeby Programu przez trzy miesiące.

  • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
  • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
  • Lubelskie: (81) 742 42 40
  • Lubuskie: (95) 711 55 00
  • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
  • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
  • Mazowieckie: (22) 695 71 22
  • Opolskie: (77) 452 45 00
  • Podkarpackie: 800 100 990
  • Podlaskie: (85) 743 94 99
  • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
  • Śląskie: (32) 207 70 05
  • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
  • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
  • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
  • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

  W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

Złóż wniosek Rodzina 500+ przez internet

Wygodnie - w Moim ING

Złóż wniosek

Przydatne informacje

 • Wniosek 500 plus na dziecko - ustawy

  Ustawy

 • Wniosek 500 plus na dziecko - jak bezpiecznie wnioskować

  Bezpieczeństwo

 • Wniosek 500 plus na dziecko - reklamacje

  Reklamacje

x

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpiecznego wnioskowania

 • Żeby złożyć wniosek w programie "Rodzina 500+" w Moim ING, nie musisz instalować dodatkowych aplikacji ani oprogramowania. 
 • Złożenie wniosku jest bezpłatne. 
 • Nie podawaj pełnego hasła dostępu do systemu. Podaj 5 wskazanych przez nasz system znaków.
 • Sprawdź czy  jesteś na dobrej stronie logowania: https://login.ingbank.pl/mojeing/app/#login
 • Zwróć uwagę na treść sms-a z kodem autoryzacyjnym - czy dotyczy autoryzacji składanego przez Ciebie wniosku.
 • Jeśli we wniosku wpiszesz numer konta inny niż ten, który masz zapisany w Moim ING - sprawdź czy dwie pierwsze i trzy ostatnie cyfry numeru rachunku się zgadzają. Jeżeli nie - anuluj składanie wniosku i powiadom nas o tym. 
 • Sprawdź adres mejlowy, z którego otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO wysyła system urzędowy z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl po wpłynięciu wniosku o świadczenie w programie 500+ do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.
 • Uważaj na inne mejle dotyczące tematyki programu "Rodzina 500+". Mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

x

Gdzie składać reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+?

Jeśli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego w zakresie rejestracji i wysyłania wniosku 

w formie elektronicznej

 

ustnie

 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 19:00), pod numerem: 
  0 800 163 012 - dla telefonów stacjonarnych (numer bezpłatny); 
  32 357 00 62 - dla telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia wg stawek operatora);
 • osobiście w oddziale banku - znajdź oddział

 

w formie pisemnej:

 • przesyłką pocztową na adres: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, DOR, skr. poczt. 137, 40-086 Katowice; 
 • osobiście w oddziale banku - znajdź oddział

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z przyjętymi w banku zasadami.

Jeśli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu

prosimy o zwrócenie się bezpośrednio do właściwego organu prowadzącego np. ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy, miasta.

Zobacz także

Dobry Start 300+
Wniosek o wyprawkę szkolną Dobry Start 300+ w Moim ING

Dobry Start 300+

Możesz złóżyć wniosek 300+ w Moim ING, jeśli masz konto naszym banku.

eUrząd
eUrząd w Moim ING

eUrząd

Zobacz, jak wiele spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu - z profilem zaufanym.

Dokumenty w Moim ING
Moje Dokumenty w Moim ING

Dokumenty w Moim ING

Możesz bezpiecznie przechowywać ważne dokumenty i mieć do nich dostęp na każdym urządzeniu.