O inicjatywie

Emerytura stanowi coraz większe wyzwanie finansowe. Żyjemy coraz dłużej i mamy coraz większe oczekiwania odnośnie życia po zakończeniu kariery zawodowej. Jednocześnie oszczędzanie na emeryturę jest bardzo trudne z powodu licznych ograniczeń poznawczych jakim podlegamy.

Dlatego zorganizowaliśmy konferencję, podczas której podejmiemy dyskusję, jak wspierać Polaków w oszczędzaniu na lepszą emeryturę. Przedstawimy własne badania na ten temat oraz badania, które zamówiliśmy u wiodących naukowców z Polski i zagranicy.

About event

Saving for retirement is an increasing challenge. On the one hand, we need to accumulate more, because we live longer and have smaller families to support us during retirement. On the other hand, saving in the long term is objectively hard due to behavioural limitations.

In 2019 the government will start to introduce new occupational pillar of pension system – PPK. We will try to address the question whether PPK is the right answer to the low savings rate of Polish households challenge.

Autorzy

Authors

Anna Nicińska

Anna Nicińska jest doktorem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz adiunktem na tej samej uczelni. Jest też laureatką stypendium programu MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Wyniki swoich badań publikowała m.in. w Economice i Journal of Family Studies.

Jej zainteresowania badawcze obejmują kwestie starzenia się z perspektywy ekonomii behawioralnej i instytucjonalnej, w szczególności sytuację zdrowotną i ekonomiczną osób starszych a także międzypokoleniowe transfery finansowe przekazywane za życia i po śmierci.

Anna Nicińska graduated from the Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw and received a PhD degree in economic sciences in 2011. She is a fellow of Polish Ministry of Science and Higher Education Scholarship for Excellent Young Scholars. She published her research results in such journals as Economica and Journal of Family Studies.

Her research interests concern processes of ageing from the perspective of behavioral and institutional economics as well as health and economic situation of elderly as well as intergenerational financial transfers.

anna nicinska

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Amsterdamskim. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują wybrane działy ekonomii behawioralnej. Korzysta głównie z metody eksperymentalnej (w laboratorium i w terenie).

Publikował między innymi w American Economic Review, Behavioral and Brain Sciences, Experimental Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Economic Psychology, Journal of the European Economic Association, Journal of Public Economics, MIS Quarterly oraz PLoS ONE.

Michał Krawczyk received his PhD in economics from the University of Amsterdam. He is currently associate professor at the University of Warsaw. His research interests comprise several sub-fields of behavioral economics. Most of his studies involve laboratory and field experiments.

He has published i.a. in American Economic Review, Behavioral and Brain Sciences, Experimental Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Economic Psychology, Journal of the European Economic Association, Journal of Public Economics, MIS Quarterly, and PLoS ONE.

michal krawczyk

Lisa Bruggen

Elisabeth (Lisa) Brüggen jest profesorem finansów na Uniwersytecie w Maastricht. Jest również członkiem Netspar – sieci badaczy zajmujących się emeryturami i starzeniem się oraz zasiada w Radzie NIMBUD (Narodowego Instytutu Informacji Finansowej dla Rodzin).

Prowadziła badania dotyczące funkcjonowania szwedzkiego pracowniczego systemu emerytalnego, bardzo podobnego do polskiego PPK. Specjalizuje się w marketingu i komunikacji spraw związanych z emeryturami i oszczędzaniem na emeryturę.

Elisabeth (Lisa) Brüggen is Professor for Financial Services at Maastricht University School of Business and Economics (SBE). She is also member of the supervisory board of NIBUD (National Institute for Family Finance Information).

She is leading the research theme "Human Decisions and Policy Design", and she is Netspar research fellow. She is an internationally recognized expert in services marketing and financial well-being, particularly regarding pension communications.

lisa grubben

Rafał Benecki

Rafal Benecki jest Głównym Ekonomistą ING Banku Śląskiego. W sektorze bankowym pracuje od 2000 roku. W ramach grupy ING jest członkiem międzynarodowego zespołu ekonomistów, który zajmuje się prognozami makro, budowaniem strategii rynkowych oraz obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych oraz badaniami w zakresie finansów osobistych.

Jest zdobywcą nagród w konkursach prognoz organizowanych przez Bloomberg, Reuters, NBP i Rzeczpospolitą. Ukończył Queen Mary College, University of London oraz był stypendysta rządu brytyjskiego w ramach programu Joseph Conrad.

Chief Economist at ING in Poland, joining in 2005. Member of international team of economists responsible for macroeconomic forecasts, investment strategies as well as providing service for domestic and foreign investors. He also participates in consumer research under the ING International Surveys. He holds an MSc in Financial Economics from Queen Mary University of London.

rafal benecki

Karol Pogorzelski

Doktor ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego oraz od 2016 r. ekonomista ING Banku Śląskiego. Jest odpowiedzialny za badania prowadzone w ramach Finansowego Barometru ING oraz analizy dotyczące finansów publicznych oraz makroekonomii.

Wcześniej był konsultantem ds. ryzyka finansowego w Deloitte oraz ekonomistą w Instytucie Badań Strukturalnych. Oprócz studiów ekonomicznych posiada również dyplom z filozofii.

Karol Pogorzelski is a member of the economic research team at ING Poland, responsible for public finance and macroeconomic research, as well as consumer finance surveys.

Karol previously worked for the Institute for Structural Research and Deloitte. He holds a PhD in economics from the University of Warsaw and MA degrees in economics and philosophy.

Karol Pogorzelski

Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego. Od początku lat 90-tych związany z bankiem oraz Grupą ING. W tym czasie kierował bankiem w Polsce, zasiadał w zarządzie holenderskiego ING Direct NV, nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Jako Chief Innovation Officer odpowiadał za wdrażanie innowacji w Grupie ING. Od 2016 roku ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. CEO of ING Bank Śląski S.A, associated with the bank and ING Group since the beginning of the 1990’s. Since then he held numerous roles within the structure, including: CEO of ING Bank Śląski, Management Board Member at ING Direct NV, General Manager responsible for business activities in France, Italy, Spain, Romania and Turkey. As Chief Innovation Officer at ING Group, Brunon Bartkiewicz played a major role in accelerating ING’s pace of innovation and implementing them within the Group. In 2016 he was appointed CEO of ING Bank Śląski.

Brunon Bartkiewicz

Robert Bohynik

CFA Członek Zarządu NN Investment Partners TFI S.A. Posiada doktorat z Zarządzania Finansami zdobyty w 2003 roku na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie oraz dyplomy CFA i CAIA. OD 2003 r. związany jest z branżą finansową, najpierw jako trader i portfolio manager w Palco Brokers, następnie w Allianz Pension Fund Management Company. Od 2012 odpowiada za dział inwestycyjny NN Investment Partners TFI. a board member of NN Investment Partners TFI. He holds a PhD in finance from Comenius University in Bratyslava, as well as CFA and CAIA certificates. He began his career in finance in 2003 as a trader and portfolio manager in Palco Brokers and Allianz Pension Fund Management Company. Since 2012 he is responsible for investment division of NN Investment Partners TFI.

Robert Bohynik

Henryka Bochniarz

Doktor ekonomii. Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan. Wiceprezydent BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Należy do think-tanku European Council on Foreign Relations. W latach 2006-2014 pełniła funkcję prezesa Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. Founder and president of Polish Confederation Lewiatan. Vice-president of BUSINESSEUROPE – the biggest employers’ organization in Europe. She is a member of European Council on Foreign Relations. In 2006-2014 chief of Boeing in Central and Eastern Europe.

Henryka Bochniarz

Krzysztof Nowak

Prezes Zarządu oraz konsultant Mercer Polska. Bezpośrednio odpowiada za pion doradztwa związanego ze świadczeniami pracowniczymi i usługami aktuarialnymi, w tym doradztwa emerytalnego i ubezpieczeniowego, w których się specjalizuje. W Mercer od października 1999. Bezpośrednio realizuje projekty dla firm i instytucji finansowych oraz organów administracji państwowej. Od 1991 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. CEO of Mercer Poland, responsible for consulting in employee benefits, actuarial services, pensions and insurance. Joined mercer in 1999. Since 1991 gives lectures in Graduate School of Banking in Poznan.

Krzysztof Nowak