Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Wysokie nakłady inwestycji dużych firm w 3kw18. Dziś dane o sprzedaży detalicznej.

22 lis 2018

Komisja Europejska opublikowała raport krytykujący włoski budżet w oparciu o art. 126 TSUE., co otwiera drogę do rozpoczęcia procedury nadmiernego deficytu.

Wiadomości zagraniczne

Włochy: Retoryka KE sugeruje otwarcie procedury nadmiernego deficytu w 1kw19.

 • Komisja Europejska opublikowała raport krytykujący włoski budżet w oparciu o art. 126 TSUE., co otwiera drogę do rozpoczęcia procedury nadmiernego deficytu. Zakwestionowane zostały: wzrost deficytu strukturalnego, niedostateczne działania służące obniżeniu długu oraz zbyt optymistyczne założenia makroekonomiczne. Komisja wskazała, że Włochy spełniają kryterium deficytu (planowany poziom 2,4%PKB jest niższy od progu 3%), jednak ryzykiem jest narastający dług w relacji do PKB (131%). W naszej ocenie konflikt na linii KE-Włochy zostanie zamrożony do początku przyszłego roku tj. dopóki parlament nie uchwali finalnej wersji budżetu. Niemniej retoryka KE sugeruje wysokie prawdopodobieństwo otwarcia procedury nadmiernego deficytu.

Wiadomości krajowe

Sprzedaż: Odbicie sprzedaży aut po słabym wrześniu.

 • Dzisiaj dane o sprzedaży detalicznej – spodziewamy się zaskoczenia na plus (w ujęciu realnym ING: 6,2%r/r, konsensus 5,6%r/r). W naszej ocenie dane pokażą odbicie w sprzedaży samochodów po słabym wrześniu oraz wciąż wysoką dynamikę zakupów dóbr trwałych. Tym samym wydatki konsumpcyjne pozostaną głównym motorem wzrostu PKB na przełomie roku.

Wyniki firm: Spadek rentowności. Dwucyfrowy wzrost inwestycji.

 • GUS zaprezentował wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w 3kw18. Poziom rentowności obrotu netto obniżył się z 4,6% do 4,2%, tj. niewiele powyżej poziomów z lat 2012-2013. Słabsze wyniki odnotowały głównie spółki energetycznej (spadek z 12,4% do 7,8%) oraz górnicze (z 8,8% do 6,8%). Wysokie koszty pracy negatywnie przekładają się również na przedsiębiorstwa usługowe np. zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (spadek z 8,5% do 6,8%). Komunikat GUS nie wskazuje, aby do pogorszenia wyników doszło w sektorze budowalnym.
 • GUS wskazuje na dwucyfrowy realny wzrost (o 12,4%r/r) nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień. Napędzają go głównie sektory korzystające ze środków unijnych: np. transport i gospodarka magazynowa (40,7%r/r z uwagi na nakłady PKP PLK), czy podmioty samorządowe dostarczające wodę i gospodarujące śmieciami. Poprawę dynamik odnotowano jednak również w przemyśle (7,3%r/r) czy sektorze informatycznym (19,8%r/r).

Deeskalacja konfliktu Polski z Unią Europejską na tle zmian w sądownictwie.

 • Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym wycofując się ze zmian zakwestionowanych przez Komisję Europejską i zawieszonych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Oznacza to deeskalację konfliktu między Polską a Unią Europejską na tle zmian w sądownictwie. To pozytywny sygnał dla inwestorów zagranicznych, którzy mogli obawiać się pogorszenia jakości instytucji w Polsce. Sytuacja polityczna w Polsce od miesięcy nie wpływała jednak na wyceny.

Komentarz rynkowy

 • Zmiany na niemieckim rynku długu były wczoraj niewielkie. Również kurs €/US$ stabilnie oscylował wokół 1,14. Wobec braku istotnych informacji z głównych gospodarek inwestorzy nie decydują się na większe zmiany w portfelach. POLGBs zakończyły dzień kosmetycznym umocnieniem, a kurs €/PLN dotarł do 4,30.

Dziś święto w USA, na rynkach prawdopodobnie niższa płynność

 • Dziś z uwagi na święto w USA i brak ważniejszych danych z głównych rynków nie spodziewamy się dużych zmian na niemieckim rynku długu. Inwestorzy prawdopodobnie czekać będą na jutrzejsze dane o PMI ze strefy euro. Dane przypadną jednak na kolejny dzień niskiej płynności na amerykańskich rynkach, więc do dużych zmian wycen na głównych rynkach długu raczej nie dojdzie. O ile nie napłyną istotne informacje ze świata polityki, to niemiecki i amerykański rynek obligacji mogą znaleźć się w trendzie bocznym także w przyszłym tygodniu.
 • W naszej ocenie w dalszej części miesiąca dojdzie do spadku pary €/US$, ale nie dalej niż do dołków na 1,12. Sytuacja gospodarczo-polityczna w strefie euro pozostaje niekorzystna – ryzyko dalszego spowolnienia, podobnie jak problemów fiskalnych Włoch pozostaje wysokie. Wiele instytucji finansowych spodziewa się także, że EBC wbrew wcześniejszym sugestiom nie zdecyduje się podnieść stóp w 2019. Naszym zdaniem do końca roku €/US$ będzie kształtował się poniżej poziomu 1,15.

€/PLN nadal w trendzie bocznym

 • Na przełomie tygodnia spodziewamy się stabilizacji POLGBs. Spadek aktywności medialnej wokół problemów sektora finansowego zgasił presję na wzrost rentowności. Z drugiej strony po ostatniej aukcji zamiany popyt na papiery jest w dużym stopniu zaspokojony (bid to cover bliskie 1). Pole do wzrostu rentowności POLGBs na przełomie roku istotnie się zmniejszyło. Ryzykiem dla wycen jest co prawda polityka Fed i EBC, ale w obliczu pogarszającej się koniunktury w Polsce po udanym 3kw18 oraz spadków cen ropy naftowej trudno spodziewać się większego wzrostu rentowności. Komentarze z Ministerstwa Finansów sugerują także, że stan krajowych finansów publicznych może być lepszy niż zakładaliśmy.
 • Uważamy, że para €/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (w granicach 4,27-35) co najmniej do końca miesiąca. Inwestorzy najwyraźniej nie grają już na osłabienie złotego z uwagi na aferę wokół KNF. Dane z krajowej gospodarki sugerują także utrzymanie się wysokiego wzrostu PKB w 4kw18. Prawdopodobnie podtrzyma to oczekiwania na podwyżki stóp w kraju nawet w razie dalszego spadku cen ropy naftowej, czy pogorszenia koniunktury w strefie euro.

Tygodnik

14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej