Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Wysokie nakłady inwestycji dużych firm w 3kw18. Dziś dane o sprzedaży detalicznej.

22 lis 2018

Komisja Europejska opublikowała raport krytykujący włoski budżet w oparciu o art. 126 TSUE., co otwiera drogę do rozpoczęcia procedury nadmiernego deficytu.

Wiadomości zagraniczne

Włochy: Retoryka KE sugeruje otwarcie procedury nadmiernego deficytu w 1kw19.

 • Komisja Europejska opublikowała raport krytykujący włoski budżet w oparciu o art. 126 TSUE., co otwiera drogę do rozpoczęcia procedury nadmiernego deficytu. Zakwestionowane zostały: wzrost deficytu strukturalnego, niedostateczne działania służące obniżeniu długu oraz zbyt optymistyczne założenia makroekonomiczne. Komisja wskazała, że Włochy spełniają kryterium deficytu (planowany poziom 2,4%PKB jest niższy od progu 3%), jednak ryzykiem jest narastający dług w relacji do PKB (131%). W naszej ocenie konflikt na linii KE-Włochy zostanie zamrożony do początku przyszłego roku tj. dopóki parlament nie uchwali finalnej wersji budżetu. Niemniej retoryka KE sugeruje wysokie prawdopodobieństwo otwarcia procedury nadmiernego deficytu.

Wiadomości krajowe

Sprzedaż: Odbicie sprzedaży aut po słabym wrześniu.

 • Dzisiaj dane o sprzedaży detalicznej – spodziewamy się zaskoczenia na plus (w ujęciu realnym ING: 6,2%r/r, konsensus 5,6%r/r). W naszej ocenie dane pokażą odbicie w sprzedaży samochodów po słabym wrześniu oraz wciąż wysoką dynamikę zakupów dóbr trwałych. Tym samym wydatki konsumpcyjne pozostaną głównym motorem wzrostu PKB na przełomie roku.

Wyniki firm: Spadek rentowności. Dwucyfrowy wzrost inwestycji.

 • GUS zaprezentował wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w 3kw18. Poziom rentowności obrotu netto obniżył się z 4,6% do 4,2%, tj. niewiele powyżej poziomów z lat 2012-2013. Słabsze wyniki odnotowały głównie spółki energetycznej (spadek z 12,4% do 7,8%) oraz górnicze (z 8,8% do 6,8%). Wysokie koszty pracy negatywnie przekładają się również na przedsiębiorstwa usługowe np. zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (spadek z 8,5% do 6,8%). Komunikat GUS nie wskazuje, aby do pogorszenia wyników doszło w sektorze budowalnym.
 • GUS wskazuje na dwucyfrowy realny wzrost (o 12,4%r/r) nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień. Napędzają go głównie sektory korzystające ze środków unijnych: np. transport i gospodarka magazynowa (40,7%r/r z uwagi na nakłady PKP PLK), czy podmioty samorządowe dostarczające wodę i gospodarujące śmieciami. Poprawę dynamik odnotowano jednak również w przemyśle (7,3%r/r) czy sektorze informatycznym (19,8%r/r).

Deeskalacja konfliktu Polski z Unią Europejską na tle zmian w sądownictwie.

 • Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym wycofując się ze zmian zakwestionowanych przez Komisję Europejską i zawieszonych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Oznacza to deeskalację konfliktu między Polską a Unią Europejską na tle zmian w sądownictwie. To pozytywny sygnał dla inwestorów zagranicznych, którzy mogli obawiać się pogorszenia jakości instytucji w Polsce. Sytuacja polityczna w Polsce od miesięcy nie wpływała jednak na wyceny.

Komentarz rynkowy

 • Zmiany na niemieckim rynku długu były wczoraj niewielkie. Również kurs €/US$ stabilnie oscylował wokół 1,14. Wobec braku istotnych informacji z głównych gospodarek inwestorzy nie decydują się na większe zmiany w portfelach. POLGBs zakończyły dzień kosmetycznym umocnieniem, a kurs €/PLN dotarł do 4,30.

Dziś święto w USA, na rynkach prawdopodobnie niższa płynność

 • Dziś z uwagi na święto w USA i brak ważniejszych danych z głównych rynków nie spodziewamy się dużych zmian na niemieckim rynku długu. Inwestorzy prawdopodobnie czekać będą na jutrzejsze dane o PMI ze strefy euro. Dane przypadną jednak na kolejny dzień niskiej płynności na amerykańskich rynkach, więc do dużych zmian wycen na głównych rynkach długu raczej nie dojdzie. O ile nie napłyną istotne informacje ze świata polityki, to niemiecki i amerykański rynek obligacji mogą znaleźć się w trendzie bocznym także w przyszłym tygodniu.
 • W naszej ocenie w dalszej części miesiąca dojdzie do spadku pary €/US$, ale nie dalej niż do dołków na 1,12. Sytuacja gospodarczo-polityczna w strefie euro pozostaje niekorzystna – ryzyko dalszego spowolnienia, podobnie jak problemów fiskalnych Włoch pozostaje wysokie. Wiele instytucji finansowych spodziewa się także, że EBC wbrew wcześniejszym sugestiom nie zdecyduje się podnieść stóp w 2019. Naszym zdaniem do końca roku €/US$ będzie kształtował się poniżej poziomu 1,15.

€/PLN nadal w trendzie bocznym

 • Na przełomie tygodnia spodziewamy się stabilizacji POLGBs. Spadek aktywności medialnej wokół problemów sektora finansowego zgasił presję na wzrost rentowności. Z drugiej strony po ostatniej aukcji zamiany popyt na papiery jest w dużym stopniu zaspokojony (bid to cover bliskie 1). Pole do wzrostu rentowności POLGBs na przełomie roku istotnie się zmniejszyło. Ryzykiem dla wycen jest co prawda polityka Fed i EBC, ale w obliczu pogarszającej się koniunktury w Polsce po udanym 3kw18 oraz spadków cen ropy naftowej trudno spodziewać się większego wzrostu rentowności. Komentarze z Ministerstwa Finansów sugerują także, że stan krajowych finansów publicznych może być lepszy niż zakładaliśmy.
 • Uważamy, że para €/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (w granicach 4,27-35) co najmniej do końca miesiąca. Inwestorzy najwyraźniej nie grają już na osłabienie złotego z uwagi na aferę wokół KNF. Dane z krajowej gospodarki sugerują także utrzymanie się wysokiego wzrostu PKB w 4kw18. Prawdopodobnie podtrzyma to oczekiwania na podwyżki stóp w kraju nawet w razie dalszego spadku cen ropy naftowej, czy pogorszenia koniunktury w strefie euro.

Tygodnik

12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej
5
lut
2019

Tygodnik ING 4-10.02.2019

Fed w trybie wait and see. Słaba koniunktura w strefie euro pod koniec 2018.

Więcej
29
sty
2019

Tygodnik ING 28.01-3.02.2019

Stabilizacja na rynkach finansowych. Rozmowy handlowe USA-Chiny i Brexit wyznaczą globalny sentyment.

Więcej
23
sty
2019

Tygodnik ING 22-27.01.2019

Odbicie ryzykownych aktywów bez oznak poprawy globalnej koniunktury. W Polsce stabilizacja PKB w 4kw18 na poziomie 4,8%r/r.

Więcej
16
sty
2019

Tygodnik ING 15-21.01.2019

Brak optymizmu w globalnej gospodarce, niewielki postęp w negocjacjach USA-Chiny. W Polsce rynek nadintepretował słowa RPP. Mocna produkcja przyniesie korektę stawek IRS.

Więcej
8
sty
2019

Tygodnik ING 08-14.01.2019

Nadmierny pesymizm rynków bazowych. Ostatni odczyt CPI podtrzyma łagodne nastawienie RPP.

Więcej
18
gru
2018

Tygodnik ING 18-31.12.2018

W środę kolejna podwyżka stóp Fed. FOMC nakreśli scenariusz swojej polityki w przyszłym roku.

Więcej
11
gru
2018

Tygodnik ING 11.12-17.12.2018

Koniec europejskiego QE. Obniżamy prognozę CPI na 2019.

Więcej
7
gru
2018

Tygodnik ING 02-11.12.2018

USA odsuwają podniesienie ceł na chińskie towary. Duży spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP po danych o inflacji.

Więcej
26
lis
2018

Tygodnik ING 26.11-01.12.2018

Polska gospodarka na razie odporna na osłabienie w Eurolandzie, ale załamanie zamówień zagranicznych sugeruje spowolnienie.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej