Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Determinacja EBC do podwyżek stóp słabnie. Słaby PMI z Niemiec pokazuje trwalsze podstawy spowolnienia.

23 lis 2018

Minutes z październikowego posiedzenia EBC potwierdzające, że Rada Prezesów nie widzi potrzeby zmian stóp procentowych do wakacji 2019 ale pozostaje zdeterminowana aby wygasić skup aktywów wraz z nowym rokiem.

Wiadomości zagraniczne

EBC: Gołębie minutes. Słabnie determinacja do podwyżki w 2019.

 • Minutes z październikowego posiedzenia EBC potwierdzające, że Rada Prezesów nie widzi potrzeby zmian stóp procentowych do wakacji 2019 ale pozostaje zdeterminowana aby wygasić skup aktywów wraz z nowym rokiem. Członkowie komitetu dalej oczekują systematycznego wzrostu inflacji bazowej, związanego m.in. z silniejszą dynamiką wynagrodzeń.
 • Większa niepewność towarzyszyła dyskusji dotyczącej aktywności gospodarczej. Wprawdzie Rada Prezesów nadal uważa, że ryzyka dla prognoz PKB są zbilansowane, jednak jednogłośnie wskazała na pogorszenie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym. Komunikat pośrednio podkreślał również negatywne ryzyko dla systemu finansowego związane z sytuacją Włoch.
 • W naszej ocenie retoryka EBC wskazuje, że determinacja do podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku słabnie. Z uwagi na obawy o kondycję gospodarek peryferyjnych i Włoch, Rada Prezesów najprawdopodobniej zaproponuje działania mające na celu łagodzenie skutków wygaszenia skupu aktywów. Pierwszym krokiem najprawdopodobniej będzie wydłużenie terminu zapadalności posiadanych obligacji (co obniży dochodowości np. dziesięcioletnich czy trzydziestoletnich obligacji). Możliwym scenariuszem jest także wprowadzenie nowych operacji TLTRO tj. preferencyjnych długoterminowych pożyczek dla sektora bankowego.

Strefa euro: Małe zmiany indeksy PMI

 • Dzisiaj poznamy wyniki badania PMI w europejskich gospodarkach w listopadzie (poznamy je w piątek). Spodziewamy się niewielkiego pogorszenia ocen w strefie euro zarówno w przetwórstwie (spadek z 52pkt do 51,8pkt), jak i usługach (z 53,7 do 53,6pkt.). Według konsensusu spadki będą nieco głębsze (odpowiednio 51,7pkt. i 53,5pkt.). Optymistyczne wyniki polskiego przemysłu sugerują, że spadek PMI nie powinien być zbyt głęboki, ale dzisiejsze poranne dane z Niemiec wskazują niestety znacznie bardziej pesymistyczny scenariusz.

Niemcy: Słabsza dynamika PKB to efekt anomalii w sektorze motoryzacyjnym.

 • Drugi szacunek dynamiki PKB w 3kw18 potwierdził głębokie spowolnienie z 2,3% do 1,1%r/r. Był to efekt niższej dynamiki konsumpcji prywatnej (spadek z 1% do 0,5%r/r) oraz negatywnej kontrybucji eksportu netto (-1pp). Dodatkowo istotnie wzrosła kontrybucja zapasów (1pp). Anomalie związane z eksportem i zapasami najprawdopodobniej odzwierciedlają zaburzenia związane z wprowadzeniem nowych wymogów regulacyjnych dla sektora motoryzacyjnego (testy emisji WLTP). Dzisiejszym słaby PMI z Niemiec sugeruje, że za słabością wzrostu w Niemczech stoją także czynniki bardziej długoterminowe, tj. spowolnienie handlu międzynarodowego.
 • W czwartym kwartale spodziewamy się odbicia z uwagi na wygaśnięcie ww. anomalii. Roczna dynamika dalej będzie jednak bliższa poziomom rzędu 1,5%r/r, z uwagi na coraz słabszy popyt na towary eksportowe np. z gospodarek azjatyckich.

Wiadomości krajowe

Odbicie sprzedaży samochodów i dóbr trwałych.

 • Dynamika sprzedaży detalicznej odbiła w październiku z 3,6% do 7,8%r/r w cenach stałych. Wolumen sprzedaży samochodów powrócił na wysokie poziomy po bardzo słabym wrześniu – dynamika w tej kategorii odbiła z -4,3% do 9,7%r/r. Wrześniowe osłabienie związane było z zaburzeniem wywołanym przez wprowadzenie nowej procedury testów emisji WLTP i nie powtórzy się w kolejnych miesiącach.
 • Popyt na dobra trwałe utrzymał się na stosunkowo wysokim poziomie, choć niższym niż miało to miejsce w poprzednich kwartałach np. sprzedaż sprzętu RTV i AGD zanotowała wzrost z 2,8% do 7,5%r/r, wcześniej osiągała poziomy zbliżone do 10%. Badania sytuacji gospodarczej gospodarstw domowych prowadzone przez GUS sugerują dalsze spowolnienie w kolejnych miesiącach – oceny planowanych zakupów obniżyły się, konsumenci raportują także mniej optymistyczną ocenę własnych oszczędności oraz wyższe obawy o utratę miejsc pracy.
 • W efekcie prognozujemy stopniowe osłabienie dynamiki konsumpcji prywatnej z 4,9%r/r w 2kw18 do 4,3% w 4kw oraz 3,6% w 2019. Wydatki konsumpcyjne dalej pozostaną jednak głównym źródłem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach.

Minutes RPP: Wniosek o podwyżkę stóp procentowych.

 • Wg Minutes z listopadowego posiedzenia RPP zgłoszony został wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 25pb. W naszej ocenie wnioskodawcą był prof. E.Gatnar. Rozkład głosów poznamy po upływie 6-tygodni od ostatniego posiedzenia (połowa grudnia). Naszym zdaniem wniosek mógł poprzeć jedynie K.Zubelewicz.
 • Członkowie RPP wskazali, że oczekują spowolnienia aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach. Główną jego przyczyną będzie niższa kontrybucja konsumpcji prywatnej. W ocenie komitetu dynamika inwestycji będzie wysoka, chociaż opierać się będzie głownie na wydatkach samorządów.
 • Omawiając procesy inflacyjne Rada podkreśliła słabnącą presję płacową w przedsiębiorstwach, którą w przyszłym roku najprawdopodobniej obniży także wzrost cen energii dla przedsiębiorstw. Zaakcentowano również słabą dynamikę inflacji bazowej w kolejnych kwartałach.

Komentarz rynkowy

 • Zmiany na niemieckim rynku długu były wczoraj niewielkie. Amerykański rynek nie funkcjonował z uwagi na święto w USA. Kurs €/US$ utrzymał się w okolicach 1,14, bez większych zmian. Inwestorzy nie zareagowali na minutes EBC, chociaż sugerowały one rosnącą niepewność w Radzie Prezesów co do perspektyw gospodarczych. Krzywa POLGBs wypłaszczyła się z uwagi na wzrost rentowności na krótkim końcu – to efekt ponownego wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp NBP po informacji, ze na ostatnim posiedzeniu złożono wniosek o ich podniesienie. Kurs €/PLN utrzymał się blisko 4,30.

PMI ze strefy euro kluczowe dla Bundów i €US$

 • Dziś poznamy dane o PMI ze w strefy euro. Polskie dane pokazały poprawę aktywności w branżach eksportowych, jednak PMI z Niemiec pokazuje dalsze hamowanie naszego głównego partnera handlowego. Naszym zdaniem przełoży się to na spadek rentowności niemieckich papierów na przełomie tygodnia. Mniejszej zmienności na rynkach powinna sprzyjać m.in. niższa aktywność inwestorów z USA. O ile nie napłyną istotne informacje ze świata polityki, to niemiecki i amerykański rynek obligacji w przyszłym tygodniu znajdą się w trendzie bocznym .
 • W ciągu tygodnia-dwóch spodziewamy się ponownego spadku kursu €/US$. Naszym zdaniem zasięg ruchu może być bliski ostatnim dołkom na 1,12. Uważamy, że rośnie prawdopodobieństwo, że EBC zaniecha podwyżki stóp w przyszłym roku (co sugeruje m.in. ton ostatnich minutes). Wzrosły także szanse na objecie Włoch procedurą nadmiernego deficytu. Również zapowiedź hiszpańskiego weta do porozumienia dot. wyjścia UK z UE sugeruje, że tzw. „twardy” Brexit pozostaje realną opcją. Naszym zdaniem do końca roku kurs €/US$ będzie kształtował się poniżej poziomu 1,15.

Niewielkie osłabienie POLGBs, €/PLN nadal w trendzie bocznym

Na przełomie tygodnia spodziewamy się niewielkiego spadku rentowności na środku i długim końcu krzywej. Dane o PMI ze strefy euro budzą obawy o spowolnienie aktywności w Polsce w 2019. Tym niemniej po ostatniej aukcji zamiany popyt na papiery był w dużym stopniu zaspokojony (bid to cover bliskie 1). Na przełomie roku spodziewamy się niewielkiego wzrostu rentowności krajowego długu w ślad za rynkami bazowymi. Relatywnie niskie ceny ropy naftowej, czy trwające spowolnienie wzrostu w strefie euro sugerują jednak niewielką skalę ruchu. Co więcej komentarze z Ministerstwa Finansów wskazują także na niski deficyt finansów publicznych w 2018. Ograniczy on potrzeby pożyczkowe na początku 2019.

 • Kurs €/PLN naszym zdaniem utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (w granicach 4,27-35) co najmniej do końca miesiąca, prawdopodobnie także do końca roku. Oczekiwane odbicie CPI w przyszłym roku najprawdopodobniej podtrzyma oczekiwania na podwyżki stóp mimo słabnącej koniunktury w strefie euro, czy taniejącej ropy. W perspektywie wzrostu amerykańskich ceł na towary z Chin z początkiem 2019 trudno oczekiwać jednak większego wzrostu popytu na waluty gospodarek wschodzących.

Tygodnik

12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej
5
lut
2019

Tygodnik ING 4-10.02.2019

Fed w trybie wait and see. Słaba koniunktura w strefie euro pod koniec 2018.

Więcej
29
sty
2019

Tygodnik ING 28.01-3.02.2019

Stabilizacja na rynkach finansowych. Rozmowy handlowe USA-Chiny i Brexit wyznaczą globalny sentyment.

Więcej
23
sty
2019

Tygodnik ING 22-27.01.2019

Odbicie ryzykownych aktywów bez oznak poprawy globalnej koniunktury. W Polsce stabilizacja PKB w 4kw18 na poziomie 4,8%r/r.

Więcej
16
sty
2019

Tygodnik ING 15-21.01.2019

Brak optymizmu w globalnej gospodarce, niewielki postęp w negocjacjach USA-Chiny. W Polsce rynek nadintepretował słowa RPP. Mocna produkcja przyniesie korektę stawek IRS.

Więcej
8
sty
2019

Tygodnik ING 08-14.01.2019

Nadmierny pesymizm rynków bazowych. Ostatni odczyt CPI podtrzyma łagodne nastawienie RPP.

Więcej
18
gru
2018

Tygodnik ING 18-31.12.2018

W środę kolejna podwyżka stóp Fed. FOMC nakreśli scenariusz swojej polityki w przyszłym roku.

Więcej
11
gru
2018

Tygodnik ING 11.12-17.12.2018

Koniec europejskiego QE. Obniżamy prognozę CPI na 2019.

Więcej
7
gru
2018

Tygodnik ING 02-11.12.2018

USA odsuwają podniesienie ceł na chińskie towary. Duży spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP po danych o inflacji.

Więcej
26
lis
2018

Tygodnik ING 26.11-01.12.2018

Polska gospodarka na razie odporna na osłabienie w Eurolandzie, ale załamanie zamówień zagranicznych sugeruje spowolnienie.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej