Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Dalsze pogorszenie koniunktury w strefie euro. Odbicie inwestycji w Polsce w 3kw18.

26 lis 2018

Dzisiaj poznamy listopadowe wyniki badania koniunktury instytutu Ifo – rynkowe oczekiwania wskazują na spadek głównego indeksu ze 102,8 do 102,3pkt.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: Nastroje przedsiębiorstw ciągle w tendencji spadkowej.

 • Dzisiaj poznamy listopadowe wyniki badania koniunktury instytutu Ifo – rynkowe oczekiwania wskazują na spadek głównego indeksu ze 102,8 do 102,3pkt. Słabsze wyniki indeksów PMI zarówno w Niemczech oraz strefie euro sugerują większe ryzyko negatywnego zaskoczenia.
 • Indeks PMI composite dla strefy euro obniżył się w listopadzie z 53,1 do 52,4pkt. Główną przyczyną osłabienia był równomierny spadek nastrojów w przemyśle we Francji i Niemczech oraz prawdopodobnie także na peryferiach. Wstępne dane wskazują również na znaczne osłabienie sektora usług u naszych zachodnich sąsiadów – indeks obniżył się z 54,7pkt do 53,3pkt. Dane wpisują się w scenariusz dalszego hamowania wzrostu w strefie euro – w 4kw18 spodziewamy się wzrostu rzędu 1,3%r/r.

Strefa euro: Spadek HICP z uwagi na niższe ceny ropy.

 • W piątek poznamy wstępne dane o inflacji HICP w listopadzie. Spodziewamy się spadku głównego wskaźnika z 2,2% do 2%r/r (konsensus 2,1%), przy braku zmian inflacji bazowej (1,1%). W naszej ocenie przyczyną spadku będą niemal wyłącznie niższe ceny paliw.

USA: Kosmetyczne zmiany w drugim szacunku PKB.

 • W środę opublikowany zostanie drugi szacunek amerykańskiego PKB w 3kw18. Rynkowe oczekiwania wskazują na kosmetyczne zmiany (3,6%kw/kw po zannualizowaniu). Spodziewamy się niewielkiej reakcji na informacje zawarte w publikacji – głównym źródłem obaw inwestorów pozostaje przyszłoroczne tempo wzrostu.
 • W czwartek poznamy minutes z październikowego posiedzenia FOMC. Ostatnie komentarze wiceprezesa Fed R.Claridy oraz P.Harkera (bez prawa głosu) sugerowały słabszą determinację do podwyższania stóp procentowych. O ile grudniowa podwyżka jest w naszej ocenie przesądzona, punktem zainteresowania inwestorów będą komentarze sugerujące możliwość braku zmian stóp w marcu 2019 oraz opóźnienie planowanych 3 podwyżek stóp w 2019.

Unia Europejska zaakceptowała porozumienie z Wielką Brytanią.

 • Państwa Unii Europejskiej zaakceptowały porozumienie w sprawie przyszłych relacji z Wielką Brytanią po Brexicie. Wprawdzie wcześniej Hiszpania zadeklarowała gotowość do zawetowania tej umowy ze względu na spór o Gibraltar, ale ostatecznie nie podjęła takiej decyzji. Teraz porozumienie powinno zostać przegłosowane w brytyjskim parlamencie (ok. głosowanie prawdopodobnie w połowie grudnia), ale jego przeciwnicy wydają się mieć przewagę. Oponenci porozumienia dążą do jego renegocjacji, ale zarówno rząd T.May oraz przedstawiciele Unii Europejskiej twierdzą, że już na to zbyt późno.

Włoch: Rząd łagodzi stanowisko w kwestii budżetu na 2018 r.

 • M.Salvini przywódca współrządzącej Włochami Ligi Północnej złagodził nieznacznie swojej stanowisko w kwestii deficytu w przyszłorocznym budżecie. Stwierdził, że nie musi on wynosić dokładnie 2,4%PKB a wystarczy, że znajdzie się w przedziale 2,2-2,6%PKB. Premier G.Conte zdeklarował, że Włochy mogą opóźnić część zaplanowanych reform (dochód gwarantowany dla bezrobotnych i obniżenie wieku emerytalnego) do kwietnia, aby zmniejszyć obciążenia fiskalne w 2018.

Wiadomości krajowe

PKB: Silna dynamika w 3kw18 to efekt odbicia inwestycji.

 • W piątek poznamy pełną strukturę PKB w 3kw. Według wstępnego szacunku tempo wzrostu ustabilizowało się na poziomie 5,1%r/r. Drugi szacunek najprawdopodobniej potwierdzi ten wynik. Silny wzrost będzie w naszej ocenie efektem odbicia inwestycji z 4,5% do ok. 8%r/r z dużym udziałem zarówno publicznych inwestycji infrastrukturalnych, jak i wydatków dużych przedsiębiorstw. Dynamika konsumpcji najprawdopodobniej nieznacznie spowolni, a kontrybucja eksportu netto będzie bliska zera.
 • Silne wyniki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w październiku wskazują, że wyższa dynamika wzrostu utrzyma się także w 4kw18. Spodziewamy się niewielkiego spowolnienia do 4,6%r/r. Będzie to głównie efekt niższej dynamiki konsumpcji oraz negatywnej kontrybucji ze strony eksportu netto. Dynamika inwestycji powinna być zbliżona do 8%r/r tj. podobnie jak w 3kw18.
 • Wraz z danymi o PKB poznamy wstępny szacunek inflacji. Na podstawie niepełnych informacji szacujemy, że dynamika obniży się z 1,8% do ok. 1,4-1,5%r/r. To efekt spadków dynamiki cen żywności oraz paliw. Spodziewamy się także niewielkie zmian inflacji bazowej.

Komentarz rynkowy

 • W ubiegłym tygodniu nie doszło do dużych zmian na głównych rynkach długu, pomimo silnych spadków cen ropy naftowej. To m.in. efekt niższej płynności związany ze świętami w USA i Japonii. Para €/US$ wyhamowała korektę i z 1,1450 cofnęła się do okolic 1,1350. Na wycenach krajowych aktywów na krótko zaważyły problemy jednej z krajowych grup kapitałowych (podmioty z tej grupy prawdopodobnie zredukowały pozycje w POLGBs, prowadząc do wzrostów rentowności). Na koniec tygodnia zarówno rentowności SPW, jak i €/PLN obniżyły się.

Pogorszenie koniunktury w strefie euro sugeruje ponowny spadek €/US$

 • W naszej ocenie rentowności na rynkach bazowych znajdą się w tym tygodniu w trendzie bocznym. Naszym zdaniem publikowane dziś badanie IFO z Niemiec potwierdzi hamowanie koniunktury w strefie euro (co rynek już wycenia). Dane z głównych gospodarek, które poznamy w kolejnych dniach (m.in. PKB z USA, czy inflacja ze strefy euro) najprawdopodobniej nie zmienią wycenianych przez rynek ścieżek stóp Fed i EBC. W naszej ocenie rentowności niemieckich i amerykańskich papierów będą jednak kontynuować wzrost w grudniu. Kolejne podwyżki stóp w USA są niemal pewne. Uważamy także, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami EBC wygasi swój program skupu aktywów z końcem roku.
 • W ciągu tygodnia-dwóch spodziewamy się ponownego spadku kursu €/US$. Naszym zdaniem zasięg ruchu może być bliski ostatnim dołkom na 1,12. Zeszłotygodniowe dane o PMI w ub. tygodniu potwierdziły dalsze hamowanie koniunktury w strefie euro, a szanse na objecie Włoch procedurą nadmiernego deficytu pozostają istotne. Naszym zdaniem do końca roku kurs €/US$ będzie kształtował się poniżej poziomu 1,15.

€/PLN blisko 4,30 nawet do końca roku.

 • W tym tygodniu oczekujemy umocnienia POLGBs. Z jednej strony taniejąca ropa może przełożyć się na spadek wyceniaj przez rynek ścieżki stóp NBP. Z drugiej problemy jednej z krajowych grup finansowych sugerują odpływ kapitału np. z obligacji korporacyjnych i funduszy do depozytów w bankach (a sektor bankowy środki będzie ostatecznie reinwestował w SPW). Wycenom pomóc mogą także dane o budżecie, które najprawdopodobniej poznamy w tym tygodniu. Na przełomie roku spodziewamy się niewielkiego wzrostu rentowności krajowego długu w ślad za rynkami bazowymi. Relatywnie niskie ceny ropy naftowej, czy trwające spowolnienie wzrostu w strefie euro sugerują jednak niewielką skalę ruchu.
 • Spodziewamy się, że kurs €/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (w granicach 4,27-35) co najmniej do końca tego tygodnia, a prawdopodobnie także do końca roku. Oczekiwane odbicie CPI w przyszłym roku najprawdopodobniej podtrzyma oczekiwania na podwyżki stóp mimo słabnącej koniunktury w strefie euro, czy taniejącej ropy. W perspektywie wzrostu amerykańskich ceł na towary z Chin z początkiem 2019 trudno oczekiwać jednak większego wzrostu popytu na waluty gospodarek wschodzących.

Tygodnik

14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej