Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Spadek nastrojów w niemieckim przemyśle. Negatywny sentyment dla euro.

27 lis 2018

Indeks Ifo w listopadzie obniżył się z 102,8 do 102pkt, nieznacznie poniżej rynkowych oczekiwań (102,3pkt).

Wiadomości zagraniczne

Niemcy: Spadek Ifo wskazuje na problemy wewnętrzne zachodnich sąsiadów.

 • Indeks Ifo w listopadzie obniżył się z 102,8 do 102pkt, nieznacznie poniżej rynkowych oczekiwań (102,3pkt). Przyczyną były słabsze oceny z niemieckiego przemysłu oraz budownictwa, zmiany w pozostałych sektorach były niewielkie. Pesymizm spółek produkcyjnych dotyczy szerokiego spektrum branż i odzwierciedla problemy cykliczne, a nie efekty jednorazowe (np. związane z problemami sektora motoryzacyjnego). Dodatkowo oceny w niektórych kategoriach związanych z produktami eksportowymi (elektronika, chemia etc.) uległy poprawie co sugeruje, że problemy Niemiec nie mają jedynie charakteru zewnętrznego. Z perspektywy polskiego przemysłu dane potwierdzają ryzyko spadku aktywności w 4kw18.

Wielka Brytania: 11 grudnia głosowanie nad porozumieniem z UE.

 • Brytyjski parlament na 11 grudnia ustalił datę głosowania nad porozumieniem z Unią Europejską w sprawie relacji po Brexicie. Przeciwnicy porozumienia wciąż wydają się dominować – przeciwko porozumieniu w obecnej formie opowiada się opozycyjna Partia Pracy, eurosceptyczne skrzydło Partii Konserwatywnej oraz Partia Unionistów z Irlandii Północnej. Ewentualny brak dyscypliny partyjnej w Partii Pracy może przechylić szalę na rzecz poparcia nowej umowy.

Wiadomości krajowe

RPP: Jastrzębia wypowiedź K.Zubelewicza bez wpływu na konsensus Rady.

 • K.Zubelewicz - jeden z jastrzębich członków RPP - stwierdził, że ostatnia projekcja NBP, nie jest konserwatywna (jak określał ją A.Glapiński), ale realistyczna. Zakłada ona, że w 2019 inflacja osiągnie średni poziom 3,2%r/r (a więc powyżej celu 2,5%, ale w przedziale dopuszczalnych odchyleń). Zdaniem Zubelewicza RPP powinna odpowiedzieć podwyżką stóp procentowych. Naszym zdaniem nie reprezentuje on jednak konsensusu w RPP i do końca kadencji obecnej rady (2022) nie spodziewamy się zacieśnienia polityki pieniężnej.

Komentarz rynkowy

 • Wraz z rozpoczęciem nowego tygodnia kurs €/US$ kontynuował spadek (poniżej 1,1350) – słabsze euro to efekt kolejnych rozczarowujących danych zEuropy (tym razie Ifo z Niemiec). Niemiecki i amerykański rynek długu utrzymały się natomiast w trendach bocznych. Ponowne zaognienie napięć między Ukrainą i Rosją miało znikomy wpływ na wyceny krajowego długu, czy złotego. Kurs €/PLN utrzymał się blisko 4,30, a POLGBs umocniły na długim końcu (ok 4pb).

Dalszy spadek €/US$, obligacje na głównych rynkach stabilne

 • W ciągu tygodnia-dwóch oczekujemy dalszego spadku kursu €/US$, ale naszym zdaniem ruch nie będzie głębszy niż do ostatniego dołku na 1,12. Publikowane w tym tygodniu dane najprawdopodobniej nie zmniejszą obaw o koniunkturę w strefie euro. Ryzykiem dla euro pozostaje też polityka fiskalna Włoch. Nasz bazowy scenariusz zakłada brak działań KE dążących do objęcia procedura nadmiernego deficytu tego kraju do wyborów do europarlamentu w maju, jednak na rynku mogą pojawić się oczekiwania eskalacji konfliktu. Prawdopodobne pozostaje także odrzucenie porozumienia ws Brexit, które brytyjski parlament przegłosuje 11 grudnia. Naszym zdaniem do końca roku kurs €/US$ będzie kształtował się poniżej poziomu 1,15. Większy spadek €/US$ (np. do 1,10) w najbliższych tygodniach jest mało prawdopodobny nawet w razie dalszego hamowania koniunktury w Europie. W USA już pojawiają się oznaki spowolnienia (np. na rynku nieruchomości), co sprzyja spadkowi oczekiwań na podwyżki stóp Fed w 2019.
 • W naszej ocenie rentowności na rynkach bazowych znajdą się w trendzie bocznym co najmniej do końca tygodnia. Dane z głównych gospodarek, które poznamy w kolejnych dniach (m.in. PKB z USA, czy inflacja ze strefy euro) najprawdopodobniej nie zmienią wycenianych przez rynek ścieżek stóp Fed i EBC. W naszej ocenie rentowności niemieckich i amerykańskich papierów będą jednak kontynuować wzrost w grudniu. Kolejne podwyżki stóp w USA są bardzo prawdopodobne Uważamy także, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami EBC wygasi swój program skupu aktywów z końcem roku.

CPI i wykonanie budżetu kluczowe dla POLGBs, €/PLN w trendzie bocznym

 • Spodziewamy się, że kurs €/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (w granicach 4,27-35) co najmniej do końca tego tygodnia, a prawdopodobnie także do 2019. Perspektywa wzrostu CPI w przyszłym roku najprawdopodobniej podtrzyma oczekiwania na podwyżki stóp mimo słabnącej koniunktury w strefie euro, czy taniejącej ropy. W perspektywie wzrostu amerykańskich ceł na towary z Chin z początkiem 2019 trudno oczekiwać jednak większego wzrostu popytu na waluty gospodarek wschodzących.
 • Oczekujemy umocnienia POLGBs (głównie na długim końcu) co najmniej do końca tygodnia. Publikowane w piątek dane o inflacji z Polski prawdopodobnie okażą się niskie (z podaniem konkretniej prognozy czekamy jeszcze na Biuletyn Statystyczny GUS), wycenom pomóc mogą także dane o budżecie (które najprawdopodobniej poznamy w tym tygodniu). Pole do wzrostu rentowności SPW na przełomie roku maleje, jeżeli dane potwierdzą szacunki MF odnośnie bardzo niskiego deficytu w 2018, to do wzrostu rentowności może praktycznie nie dojść mimo spodziewanego zaostrzenia polityk Fed i  EBC.

Tygodnik

14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej