Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Dzisiaj szczegóły PKB z Polski i niska inflacja.

30 lis 2018

Minutes z listopadowego posiedzenia FOMC wskazuje, że w duża grupa członków rekomenduje zmianę komunikacji odnośnie przyszłych zmian stóp procentowych na bardziej łagodną.

Wiadomości zagraniczne

USA: Minutes FOMC sugerują zmiany grudniowego dot-plot.

 • Minutes z listopadowego posiedzenia FOMC wskazuje, że w duża grupa członków rekomenduje zmianę komunikacji odnośnie przyszłych zmian stóp procentowych na bardziej łagodną. Według gołębiego skrzydła konieczne jest wskazanie, że kolejne podwyżki w 2019 będą uzależnione są od danych makroekonomicznych.
 • W naszej ocenie komunikat sugeruje, że możliwe są istotne rewizje prognoz stóp procentowych członków komitetu na grudniowym diagramie dot-plot.  Po wczorajszej wypowiedzi J.Powella kontrakty terminowe implikują wzrost stóp o ok. 35pb. w przyszłym roku, wobec deklarowanych przez Fed 75pb. (miesiąc temu wyceny były o 25pb wyższe).

Strefa Euro: Spadek inflacji HICP. Duży potencjał do negatywnych zaskoczeń.

 • Dzisiaj poznamy wstępny szacunek inflacji HICP. Po publikacjach z Hiszpanii i Niemiec rynkowe oczekiwania wskazują na spadek głównego wskaźnika z 2,2% do 2%r/r (zgodnie z naszymi szacunkami), przy braku zmian inflacji bazowej (1,1%).
 • Dane z Niemiec sugerują jednak ryzyko spadku również drugiego ze wskaźników – indeks HICP spadł z 2,4% do 2,2%r/r, pomimo wysokiej kontrybucji ze strony cen energii. Regionalne indeksy wskazują, że jest to m.in. efekt niższych cen usług. Spadek w tej kategorii był silniejszy niż wzrost cen energii powodowany przez dalej wysoką dynamikę cen paliw (pomimo spadku cen ropy).

Chiny:  Kolejny spadek indeksów PMI.

 • Indeks PMI dla sektora przemysłowego spadł w październiku z 50,2 do 50pkt, poniżej oczekiwań analityków (50,2pkt). Główną przyczyną osłabienia były słabsze oceny portfela zamówień (spadek z 50,8 do 50,4pkt) oraz wciąż bardzo pesymistyczne prognozy eksporterów (47pkt – bez większych zmian względem października). Badanie sugeruje pesymizm odnośnie efektów konfliktu handlowego z USA. Ewentualne spowolnienie gospodarcze powinna jednak hamować ekspansywna polityka administracji centralnej np. finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. Dlatego też spodziewamy się odbicia w kolejnych miesiącach.

Wiadomości krajowe

PKB: Silna dynamika w 3kw18 to efekt odbicia inwestycji.

 • Dzisiaj poznamy pełną strukturę PKB w 3kw18. Według wstępnego szacunku tempo wzrostu ustabilizowało się na poziomie 5,1%r/r. Drugi szacunek najprawdopodobniej potwierdzi ten wynik. Silny wzrost będzie w naszej ocenie efektem odbicia inwestycji z 4,5% do ok. 8%r/r z dużym udziałem zarówno publicznych inwestycji infrastrukturalnych, jak i wydatków dużych przedsiębiorstw. Dynamika konsumpcji najprawdopodobniej nieznacznie spowolni, a kontrybucja eksportu netto będzie bliska zera.
 • Silne wyniki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w październiku wskazują, że wyższa dynamika wzrostu utrzyma się także w 4kw18. Spodziewamy się niewielkiego spowolnienia do 4,6%r/r. Będzie to głównie efekt niższej dynamiki konsumpcji oraz negatywnej kontrybucji ze strony eksportu netto. Dynamika inwestycji powinna być zbliżona do 8%r/r tj. podobnie jak w 3kw18.
 • Wraz z danymi o PKB poznamy wstępny szacunek inflacji. Na podstawie niepełnych informacji szacujemy, że dynamika obniży się z 1,8% do ok. 1,4%r/r. To efekt spadków dynamiki cen żywności oraz paliw. Spodziewamy się także niewielkich zmian inflacji bazowej.

Komentarz rynkowy

 • Kurs €/US$ utrzymał się wczoraj poniżej 1,14. Umocniły się natomiast niemieckie obligacje, m.in. w reakcji na spadek rentowności Treasuries w środę (po wystąpieniu szefa Fed). Minutes z posiedzenia Fed w niewielkim stopniu zmieniły oczekiwania na kolejne posunięcia FOMC. Para €/PLN utrzymała się blisko 4,30. MF na aukcji zamiany sprzedało obligacje za blisko PLN7mld, spore zainteresowanie inwestorów i spadek rentowności Bunda przełożyły się na niewielkie umocnienie długu na rynku wtórnym.

Wzrost €/US$ na przełomie tygodnia prawdopodobnie wyhamuje

 • Naszym zdaniem na przełomie tygodnia para €/US$ utrzyma się blisko 1,14. Minutes Fed potwierdziły, ze do kolejnej podwyżki stóp Fed dojdzie w przyszłym miesiącu. Dane ze strefy euro niezmiennie sugerują hamowanie koniunktury. W naszej ocenie dolar będzie jednak zyskiwać na przełomie roku. Spodziewamy się spadku €/US$ do okolic 1,12 na koniec grudnia. Uważamy, że grudniowa projekcja Fed potwierdzi zamiar dalszych podwyżek, ale raczej w tempie zgodnym z głosami tych członków FOMC którzy widzą stopy niżej od wrześniowej mediany wskazań całego gremium.
 • Wczorajsze dane z Niemiec sugerują, że publikowane dziś dane o inflacji ze strefy euro zaskoczą po niższej stronie. Nie jest to w tej chwili czynnik kluczowych dla rynków (ważniejsza jest koniunktura), ale wpisuje się w dalszy spadek rentowności niemieckiego długu na przełomie tygodnia. Presję na zejście rentowności powinny ograniczać doniesienia sugerujące, że EBC rozważa jedynie kosmetyczne zmiany swojej polityki inwestycyjnej po wygaszeniu QE – inwestorzy liczyli natomiast np. na wydłużanie zapadalności portfela banku. Tym samym spadają szanse na wzrost rentowności niemieckich i amerykańskich papierów przed końcem roku.

€/PLN nadal w trendzie bocznym, POLGBs mogą zyskać

 • Para €/PLN najprawdopodobniej utrzyma się w trendzie bocznym (w granicach 4,27-35) na przełomie tygodnia, a prawdopodobnie także do końca roku. W naszej ocenie wzrosło jednak prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższego tygodnia para zbliży się do dolnego zakresu ostatnich wahań (4,27). Publikowane dziś dane z kraju (mocny PKB, ale niska inflacja) łącznie powinny mieć umiarkowane przełożenie na kurs. Na przełomie roku kurs €/PLN prawdopodobnie kształtować się będzie powyżej 4,30. Spodziewamy się, że wycenie złotego (i innych walut rynków wschodzących) ciążyć będzie m.in. perspektywa podniesienia ceł na chińskie towary, czy auta z UE do USA.
 • Na przełomie tygodnia spodziewamy się umocnienia POLGBs wzdłuż całej krzywej. Wycenom POLGBs powinny pomagać m.in. spekulacje, że Ministerstwo ponownie ulokuje na rynku środki na zapadające w przyszłym roku kupony. Nakładają się na to bardzo dobre dane o wykonaniu budżetu. W naszej ocenie pole do wzrostu rentowności SPW na przełomie roku maleje. Jeżeli dane potwierdzą prognozy Ministerstwa Finansów wskazujące bardzo niski deficyt w 2018, to do wzrostu rentowności może praktycznie nie dojść mimo spodziewanego zaostrzenia polityk Fed i  EBC.

Tygodnik

14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej