Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Rozejm w konflikcie handlowym między USA a Chinami. Głęboki spadek krajowego CPI.

3 gru 2018

Podczas szczytu G20 USA zadeklarowały wstrzymanie na 90 dni planowanej podwyżki ceł z 10 na 25% na chińskie produkty o wartości US$200mld.

Wiadomości zagraniczne

G20: rozejm w konflikcie handlowym między USA a Chinami.

 • Podczas szczytu G20 USA zadeklarowały wstrzymanie na 90 dni planowanej podwyżki ceł z 10 na 25% na chińskie produkty o wartości US$200mld. Podwyżka miała wejść w życie od 1 stycznia 2019. W zamian Chiny zadeklarowały zwiększenie zakupów amerykańskich produktów rolnych i przemysłowych oraz nośników energii (w nieokreślonej wysokości). Wspomniane 90 dni ma zostać przeznaczone na wynegocjowanie porozumienia handlowego regulującego m.in. ochronę praw autorskich i transfer technologii. Naszym zdaniem różnice interesów pomiędzy USA i Chinami są na tyle duże, że zawarcie takiego porozumienia jest mało prawdopodobne. Dlatego spodziewamy się, że temat wojen handlowych pomiędzy oboma krajami będzie powracał.

USA: Silne dane makroekonomiczne. Większe obawy o politykę Fed.

 • Kalendarz danych makroekonomicznych w USA jest w tym tygodniu obszerny. Głównym wydarzeniem będzie środowe sprawozdanie prezesa Fed J.Powella z realizacji polityki pieniężnej przed komisją Senatu. Debatę zdominować mogą obawy o koniunkturę w 2019 oraz krytyka podwyżek stóp procentowych przez prezydenta D.Trumpa. Spodziewamy się umiarkowanej reakcji rynku – oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej zmienią się naszym zdaniem dopiero po publikacji dot-plot (17 grudnia) –obrazującego spodziewany przez członków FOMC poziom stóp procentowych w USA w najbliższych kwartałach.
 • Dzisiaj poznamy indeks ISM dla sektora przemysłowego – spodziewamy się wzrostu z 57,7 do 58pkt (konsensus 57,5pkt). Konflikt handlowy na linii USA-Chiny mógł mieć krótkookresowo pozytywne przełożenie na amerykańską produkcję – po zwiększeniu barier poprawiła się konkurencyjna pozycja firm. W przypadku sektora usług (publikacja w środę) spodziewamy się już jednak spadku z 60,3 do 59pkt, zgodnie z konsensusem.
 • Piątkowe dane z rynku pracy potwierdzą w naszej ocenie kolejny silny wzrost zatrudnienia o 200tys etatów (konsensus 212tys.). Poprawa po części uwarunkowana jest powrotem do zatrudnienia osób poszkodowanych przez huragany. Sądzimy, że stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie 3,7%. Wzrost zatrudnienia dalej nie będzie się przekładać na wynagrodzenia – spodziewamy się stabilizacji dynamiki na poziomie 3,1%r/r.

Niemcy: Przejściowe odbicie produkcji przemysłowej.

 • W piątek poznamy dane o produkcji przemysłowej w październiku. Spodziewamy się odbicia dynamiki z 0,8 do 2,5%r/r (konsensus 1,9%). Będzie to efekt dalszej poprawy aktywności w sektorze motoryzacyjnym. Silniejszy odczyt nie przesłoni obaw o osłabienie popytu zewnętrznego. Prognozujemy kolejny silniejszy spadek dynamiki nowych zamówień z -2,2% do -3,3%r/r (wielkość zbliżona z konsensusem rynkowym).

Strefa euro: Spadek inflacji bazowej.

 • Dynamika inflacji HICP w strefie euro obniżyła się z 2,2% do 2%r/r. Osłabienie zanotowała również inflacja bazowa (spadek o 0,1pp do 1%r/r). Dane potwierdzają coraz większe obawy o brak presji płacowej zarówno w głównych gospodarkach, jak i na peryferiach.

Wiadomości krajowe

RPP: Rynki finansowe coraz silniej wierzą w brak zmian stóp procentowych.

 • W środę zakończy się posiedzenie RPP. Spodziewamy się, że prezes NBP A.Glapiński podtrzyma dotychczasowe stanowisko, że stopy procentowe pozostaną niezmienione w 2019 oraz z dużym prawdopodobieństwem także w 2020. Po słabszych danych o inflacji spadły rynkowe oczekiwania na podwyżki stóp. Obecnie kontrakty terminowe implikują wzrost o 30pb w ciągu dwóch lat wobec 70pb na początku listopada.

PKB: Poprawa inwestycji. Niższy eksport kompensowany przez popyt krajowy.

 • Drugi szacunek PKB potwierdził stabilizację wzrostu na poziomie 5,1%r/r w 3kw18. Dynamika konsumpcji obniżyła się z 4,9% do 4,5%r/r,  a inwestycje odbiły po fatalnym 2kw18 (z 4,7% do 9.9% r/r). Wzrost inwestycji związany był z finalizowaniem projektów publicznych przed wyborami samorządowymi oraz ze wzrostem nakładów największych firm. Z kolei osłabienie w 2kw18 wynikało głównie z jednorazowych efektów związanych z wydatkami zbrojeniowymi.
 • Dużą ujemną kontrybucję wniósł eksport netto. Pogorszenie było następstwem załamania zamówień eksportowych w ubiegłych miesiącach oraz niższego tempa wzrostu PKB u naszych głównych partnerów handlowych. Część efektów ma charakter przejściowy (np. problemy z certyfikacją diesli w Niemczech), więc możliwa jest przejściowa poprawa sentymentu w kolejnych miesiącach. Niemniej indeksy opisujące stan koniunktury w Niemczech i Eurolandzie budzą niepokój.
 • Ubiegły kwartał był ostatnim kiedy dynamika PKB przekroczyła 5%r/r. Kolejne miesiące przyniosą spowolnienie. Prognozujemy spadek dynamiki PKB kolejno do 4,6%r/r w 4kw18 oraz 3,5%-3,7%r/r w 2019.  Będzie on związany m.in. z niższą aktywnością  przemysłu - produkcja spowolni w 4kw18 z 6,1%do około 3-4%r/r. Pogorszenie nastrojów konsumenckich oraz stabilizacja planów podwyżek płac w badaniach NBP, sugerują także spadki sprzedaży detalicznej. Ponadto uważamy, że niepewność co do globalnej koniunktury spowoduje redukcje planów inwestycyjnych firm. 

CPI: Głęboki spadek. Słaba inflacja bazowa.

 • Według wstępnego szacunku dynamika inflacji w listopadzie obniżyła się z 1,8% do 1,2%r/r. (znacznie poniżej konsensusu - 1,5%). Na podstawie dostępnych danych szacujemy, że inflacja bazowa zanotowała istotny spadek z 0,9% do 0,7%r/r. Drugim czynnikiem zmian było spowolnienie cen żywności z 1,8% do 0,7%r/r, co odjęło ok 0,3pp z głównego wskaźnika. W listopadzie najprawdopodobniej nastąpił także mniejszy od naszych założeń wzrost cen ogrzewania.
 • W grudniu dynamika CPI spadnie poniżej 1%r/r. Będzie to efekt niższych cen paliw na stacjach benzynowych z uwagi na taniejącą ropę naftową. Najprawdopodobniej poznamy też decyzję URE odnośnie detalicznych taryf energii elektrycznej oraz kształt ewentualnych subsydiów rekompensujących wzrost kosztów prądu. W przypadku wdrożenia programu dopłat dynamika CPI powinna utrzymać się poniżej 1,5%r/r w 1kw19.
 • W dalszej części 2019 CPI powróci jednak do trendu wzrostowego. Będzie to następstwem przełożenia się wyższych kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw na ceny produktów konsumpcyjnych. Szacujemy, że efekty te podwyższą dynamikę o 0,3-0,4pp. Mimo to, program dopłat dla gospodarstw domowych obniży wpływ szoku energetycznego na inflację. W efekcie szczyt CPI w przyszłym roku będzie niewiele wyższy od celu NBP (2,5%r/r). Tym samym roczna dynamika ukształtuje się istotnie poniżej prognoz banku centralnego (3,2%r/r).

PMI: Spadek poniżej bariery 50pkt.

 • Indeks PMI dla sektora przemysłowego obniżył się w listopadzie z 50,4 do 49,5pkt poniżej bariery 50pkt sugerującej spadek produkcji na ujemne poziomy oraz rynkowych oczekiwań (50,3pkt). Komunikat Markit potwierdza negatywny sentyment wśród eksporterów związany z osłabieniem koniunktury w Europie. Spadły jednak również indeksu opisujące portfel krajowych zamówień oraz zatrudnienie. Należy odnotować także, że zarówno bieżący poziom indeksu oraz długoterminowe prognozy przedsiębiorców zbierane przez Markit znajdują się najniżej od roku 2013, kiedy Polska gospodarka znalazła się na granicy recesji.

Komentarz rynkowy

 • Obawy o koniunkturę w strefie euro i spadek oczekiwań na podwyżki stóp Fed w 2019 spowodowały obniżenie się rentowności na niemieckim i amerykańskim rynku w ub. tygodniu (3-4b w segmencie 10lat). Dochodowości wzrosły z nawiązką dziś rano po informacji, że USA wstrzymają podniesienie ceł na chińskie produkty. Kurs €/US$ wahał się wokół 1,13. POLGBs umocniły się na całej krzywej (blisko 15pb na długim końcu). Poza wsparciem z rynków bazowych wycenom pomógł m.in. spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP po zaskakująco niskich danych o inflacji.

Konsekwencją G20 słabszy dolar i obligacje na rynkach bazowych

 • Doniesienia ze szczytu G20 prawdopodobnie przełożą się na wzrost popytu na waluty rynków wschodzących, kosztem m.in. dolara. Spodziewamy się także nieco słabszych danych z USA w tym tygodniu (m.in. payrolls). Dlatego naszym zdaniem para €/US$ w najbliższych dniach zbliży się do szczytów z tego miesiąca (1,1450). Nie oczekujemy jednak wyłamania się ponad 1,15. W naszej ocenie dolar zyska na przełomie roku, a para €/US$ zbliży się do okolic 1,12 na koniec grudnia. Uważamy, że grudniowa projekcja Fed potwierdzi zamiar dalszych podwyżek (choć raczej w niższej skali niż sugerował to poprzednia wrześniowy wykres dot-plot).
 • Po słabszym otwarciu na niemieckim i amerykańskim rynku długu w tym tygodniu spodziewamy się jedynie kosmetycznego wzrostu rentowności Bundów. Poprawa aktywności, którą w naszej ocenie pokażą publikowane w najbliższych dniach dane z Niemiec prawdopodobnie będzie krótkotrwała, przekaz ze szczytu G20 nie rozwiązuje także problemu niekorzystnych dla koniunktury barier handlowych. W naszej ocenie rentowności będą jednak rosnąć w kolejnych tygodniach. Na odbywającym się w tym miesiącu posiedzeniu EBC wg doniesień Reutera dokona jedynie kosmetycznych zmian swojej polityki inwestycyjnej (inwestorzy liczyli natomiast np. na wydłużanie zapadalności portfela banku).

Złoty stabilny, POLGBs prawdopodobnie mocniejsze

 • Spodziewamy się, że w tym tygodniu para €/PLN zbliży się do dolnego zakresu ostatnich wahań (4,27). Wycenie złotego powinien pomóc m.in. spadek obaw przed protekcjonizmem po szczycie G20. W naszej ocenie kurs utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (w granicach 4,27-35) do końca roku – na większe umocnienie złotego nie wskazuje ryzyko pogorszenia koniunktury w kraju (co sugerują m.in. opublikowane dziś PMI), czy perspektywa podniesienia ceł na chińskie towary, czy auta z UE do USA.
 • W tym tygodniu oczekujemy dalszego spadku rentowności POLGBs mimo osłabienia papierów na rynkach bazowych. Wycenom prawdopodobnie pomoże dalszy spadek oczekiwań na podwyżki stóp w Polsce (spodziewamy się m.in. łagodnego przekazu po kończącym się w środę posiedzeniu RPP) oraz. spekulacje, że Ministerstwo ponownie ulokuje na rynku środki na zapadające w przyszłym roku kupony (które banki prawdopodobnie przeznaczą na zakup POLGBs). Jeżeli dane o wykonaniu budżetu potwierdzą prognozy Ministerstwa Finansów wskazujące bardzo niski deficyt w 2018, to do wzrostu rentowności może praktycznie nie dojść mimo spodziewanego zaostrzenia polityk Fed i EBC.

Tygodnik

12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej
5
lut
2019

Tygodnik ING 4-10.02.2019

Fed w trybie wait and see. Słaba koniunktura w strefie euro pod koniec 2018.

Więcej
29
sty
2019

Tygodnik ING 28.01-3.02.2019

Stabilizacja na rynkach finansowych. Rozmowy handlowe USA-Chiny i Brexit wyznaczą globalny sentyment.

Więcej
23
sty
2019

Tygodnik ING 22-27.01.2019

Odbicie ryzykownych aktywów bez oznak poprawy globalnej koniunktury. W Polsce stabilizacja PKB w 4kw18 na poziomie 4,8%r/r.

Więcej
16
sty
2019

Tygodnik ING 15-21.01.2019

Brak optymizmu w globalnej gospodarce, niewielki postęp w negocjacjach USA-Chiny. W Polsce rynek nadintepretował słowa RPP. Mocna produkcja przyniesie korektę stawek IRS.

Więcej
8
sty
2019

Tygodnik ING 08-14.01.2019

Nadmierny pesymizm rynków bazowych. Ostatni odczyt CPI podtrzyma łagodne nastawienie RPP.

Więcej
18
gru
2018

Tygodnik ING 18-31.12.2018

W środę kolejna podwyżka stóp Fed. FOMC nakreśli scenariusz swojej polityki w przyszłym roku.

Więcej
11
gru
2018

Tygodnik ING 11.12-17.12.2018

Koniec europejskiego QE. Obniżamy prognozę CPI na 2019.

Więcej
7
gru
2018

Tygodnik ING 02-11.12.2018

USA odsuwają podniesienie ceł na chińskie towary. Duży spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP po danych o inflacji.

Więcej
26
lis
2018

Tygodnik ING 26.11-01.12.2018

Polska gospodarka na razie odporna na osłabienie w Eurolandzie, ale załamanie zamówień zagranicznych sugeruje spowolnienie.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej