Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Dziś podwyżka stóp Fed. Kolejne słabe dane z Niemiec. Dzisiaj produkcja z Polski.

19 gru 2018

Oczekujemy, że Rezerwa Federalna USA podwyższy dzisiaj stopy procentowe o 25pb.

Wiadomości zagraniczne

USA: Czwarta podwyżka stóp w 2018.

 • Oczekujemy, że Rezerwa Federalna USA podwyższy dzisiaj stopy procentowe o 25pb. Główna tzw. efektywna stopa banku oscylować będzie w przedziale 2,25-2,50%. Większe znaczenie od samej decyzji będą miały jednak prognozy stóp członków FOMC wyrażane w dot-plot oraz ton dyskusji na konferencji prasowej.
 • We wrześniu mediana prognoz członków komitetu wskazała wzrost stóp procentowych w 2019 o 75pb. Zwieńczenie cyklu zacieśniania prognozowano w 2020 kolejną podwyżką. Od tego czasu inflacja przekroczyła prognozy, a dane z USA dotyczące aktywności gospodarczej i bezrobocia były zgodne z projekcjami Fed. Jednak członkowie FOMC złagodzili swój język. Prawdopodobną przyczyną jest zacieśnienia warunków finansowych oraz coraz bardziej ewidentne symptomy spowolnienia globalnego.
 • Najprawdopodobniej znajdzie to odwzorowanie na diagramie dot-plot -  spodziewamy się, że zniknie podwyżka wskazywana na 2020. Uważamy, że mediana oczekiwań dalej będzie wskazywać 3 podwyżki w 2019, chociaż jastrzębie utemperują swoje nastawienie (we wrześniu 4 podwyżkę wspierało 5 członków, liczba ta spadnie).

Niemcy: Kolejny spadek indeksu Ifo. Słabsze oceny rynku pracy.

 • Indeks Ifo obrazujący koniunkturę w niemieckiej gospodarce obniżył się z 102 do 101pkt (konsensus 101,8pkt). Spadły obydwa główne komponenty tj. ocena bieżąca oraz oczekiwania na kolejne 6 miesięcy. W rozbiciu na sektory najsilniejsze osłabienie towarzyszyło oczekiwaniom firm usługowych oraz przemysłowych. Taki obraz pozostaje negatywny z punktu widzenia krajowej gospodarki.
 • Spowolnienie w Niemczech obrazują również kwartalne pytania dotyczące rynku pracy – wskaźnik firm raportujących problemy z pozyskaniem pracowników spadł z 29 do 20%. Spadek popytu na pracę w Niemczech to chyba najsilniej działający czynnik ograniczający ryzyko masowych wyjazdów Ukraińców z Polski do Niemiec.

Włochy: Wygaszenie konfliktu z Komisją Europejską w sp. budżetu na 2019.

 • Komisja Europejska nie rozpocznie procedury nadmiernego deficytu wobec Włoch, według komunikatu włoskiego gabinetu. Oznacza to, że KE zaakceptowała projekt budżetu z deficytem obniżonym z 2,4 na 2,04% PKB w 2019. Konflikt w tej sprawie, który negatywnie wpływał na rentowności włoskich papierów skarbowych w zasadzie wygasł. 

Wiadomości krajowe

Produkcja: Dalej dobre wyniki przemysłu w listopadzie.

 • Dzisiaj poznamy dane o produkcji przemysłowej. Spodziewamy się spadku dynamiki w listopadzie z 7,4 do 4,0%r/r, nieznacznie poniżej konsensusu (4,6%r/r). Za osłabieniem stoją głównie efekty kalendarzowe, dane po wyłączeniu czynników sezonowych pokażą tylko niewielkie spowolnienie względem października. Aktywność polskiego przemysłu jak dotychczas pozostaje odporna na spowolnienie w Niemczech i strefie euro.

Wynagrodzenia: Niewielkie zmiany w listopadzie.

 • Dynamika wynagrodzeń w listopadzie wzrosła o 0,1pp z 7,6% do 7,7%r/r (powyżej konsensusu – 7,2%). Zaskoczenie podobnie jak w październiku najprawdopodobniej jest efektem dodatkowych wypłat w sektorze górniczym. Miesiąc wcześniej branża podwyższyła łączny wynik o 0,4pp. Nieregularne płatności wystąpią także w grudniu.
 • Wzrost wynagrodzeń w pozostałych branżach pozostaje w naszej ocenie stabilny a w budowlance nawet spowolnił. W nowym roku wyższą dynamikę podtrzyma podwyżka płacy minimalnej o 7,1% (wobec 5% rok temu). Szacujemy, że podniesie ona łączny indeks o ok. 0,3pp. W efekcie wyniki osiągane w 1kw19 powinny być zbliżone do obecnych poziomów. Niemniej jednak w kolejnych kwartałach spodziewamy się już umiarkowanych spadków dynamiki. Taki obraz potwierdza m.in. badanie Szybki Monitoring NBP, według którego maleje odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższać wynagrodzenia.

Komentarz rynkowy

 • Uwagę inwestorów zdominowały wczoraj obawy o przestój sektora publicznego w USA. Efektem było dalsze umocnienie Treasuries oraz wzrost kursu €/US$ do 1,14. Dane z Europy (Ifo) znów zaskoczyły na minus, ale nie miało to większego wpływu na rynki. Kurs €/PLN wahał się wczoraj blisko 4,28, a POLGBs kontynuowały umocnienie.

Fed nie będzie tak łagodny jak zakłada to rynek

 • W naszej ocenie komunikat po posiedzeniu Fed, jak i nowe projekcje FOMC będą bardziej jastrzębie niż zakłada rynek (wyceniana jest jedna podwyżka w 2019). Uważamy, że zatrzyma to wzrost kursu €/US$. Na razie nie zakładamy większej korekty, gdyż inwestorzy obawiają się przestoju sektora publicznego w USA. Silnego spadku €/US$ (nawet do 1,10) spodziewamy się na początku 2019. W naszej ocenie koniunktura w USA w najbliższych miesiącach pozostanie silna. Z kolei wskaźniki wyprzedzające sugerują dalsze spowolnienie w strefie euro, co może wymusić opóźnienie podwyżek stóp przez EBC i uruchomienie kolejnej edycji TLTRO.
 • Przekaz z Fed najprawdopodobniej zahamuje również umocnienie na amerykańskim rynku długu. Podobnie jak w przypadku €/US$ na razie nie liczymy na korektę ostatniego spadku rentowności z uwagi na ryzyko przestoju sektora publicznego w USA. Ryzyko osłabienia zarówno niemieckich jak i amerykańskich obligacji na początku 2019 jest jednak duże. Rynek wycenił naszym zdaniem nadmiernie pesymistyczny scenariusz względem globalnej koniunktury, a EBC zakończy skup długu,.

Oczekujemy dalszego zawężenia złotowych asset swapów

 • Spodziewamy się niewielkich zmian €/PLN do końca roku. W naszej ocenie dane z kraju będą bliskie konsensusowi i nie zmienią rynkowych oczekiwań na podwyżki stóp NBP. Uważamy, że €/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (4,27-35) także na początku przyszłego roku. Inwestorzy spodziewają się, że RPP będzie starać się utrzymywać stały dysparytet stóp wobec EBC, dlatego kurs tak słabo reaguje na dane. Istotnie większej zmienności spodziewamy się w przypadku US$/PLN.
 • Uważamy, że umocnienie POLGBs zahamuje podobnie jak na rynkach bazowych. Do końca roku rentowności krajowych papierów utrzymają się na obecnych poziomach. Na początku 2019 spodziewamy się dalszego zawężenia asset swapów. Popyt na krajów dług powinien pozostać mocny, a komentarze MF sugerują niską podaż SPW. Z kolei po silnych spadkach w ostatnich tygodniach mogą podnieść się złotowe stawki IRS.

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej